Dagpenge og efterløn kan ikke fredes på én gang

Hellige køer Arbejdsmarkedskommission: Politikere må vælge mellem dagpenge og efterløn En øget beskæftigelse blandt de marginale grupper på arbejdsmarkedet vil ikke være nok til at sikre den langsigtede balance i dansk økonomi. Derfor er der brug for at gennemføre enten en ambitiøs dagpengereform eller at fremrykke iværksættelsen af efterlønsreformen. Det vil ifølge Mandag Morgens oplysninger være hovedbudskabet fra Arbejdsmarkedskommissionen, der offentliggør sin endelige rapport i næste uge. De to forslag vil møde massiv modstand fra det store flertal af Folketingets partier – herunder regeringen. Hovedforklaringen er ifølge Mandag Morgens analyse, at den økonomiske krise totalt har ændret den politiske dagsorden.

Artikel findes i pdf-format. Tryk her for at læse/downloade.

Login