Danske forskningsmidler halter efter internationale frontløbere

Høj velstand i et samfund bygger på forskning og udvikling, mener nogle af verdens rigeste og mest udviklede regioner. I den velstående tyske delstat Baden-Württemberg er forskningens andel af BNP markant højere end i Danmark. DI opfordrer til ny ambitiøs målsætning for dansk forskning.

Regeringen kan aktuelt bryste sig af, at Danmark er et ud af blot en håndfuld EU-lande, der lever op til den fælles EU-målsætning om at bruge 3 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, på forskning og udvikling. Men den flotte placering er bl.a. opnået i konkurrence med fattige medlemslande i Øst- og Centraleuropa. Zoomer man i stedet ind på de lande, og specielt de delstater og regioner, der fra samme velstandsniveau som det danske for alvor prioriterer forskning og udvikling, ja så halter Danmark bagefter.

I EU gælder det eksempelvis den tyske delstat Baden-Württemberg, hvor ca. 5 pct. af BNP går til forskning og udvikling. Se figur 1.

Login