Danske kvalitetsprodukter har for korte udløbsdatoer

Danske produktionsvirksomheder er under pres. Lige nu ligger Danmark godt i det europæiske innovationskapløb, men da andre lande er bedre til at kapitalisere på deres innovation, risikerer vi at blive overhalet. I den aktuelle valgkamp taler mange kandidater om flere i arbejde, men stort set ingen har et bud på, hvor jobbene skal komme fra. “Det er ærgerligt, fordi sikring af Danmark som produktionsland vil fylde meget på den politiske dagsorden de næste mange år,” siger Danfossdirektør Niels B. Christiansen. 

Jobskabelse er et helt centralt valgtema hos både rød og blå blok. Men mens Helle Thorning og Lars Løkke har fortabt sig i diskussionen af, om der er blevet skabt 40.000, 700 eller et helt tredje antal arbejdspladser til danskerne under den nuværende regering, må debatten om erhvervslivets og produktionsdanmarks fremtid vige pladsen. Og når politikerne skal være konkrete, hvad angår deres egne forslag, forsvinder erhvervslivet og produktionserhvervene typisk ud af debatten til fordel for spørgsmål om fordeling, for og imod offentlig nulvækst, velfærd, kontanthjælp og skattelettelser.

Produktionsdanmark er ikke en sexet valgdagsorden – det ligger fast. Ikke desto mindre er fremtiden for Danmark som produktionsland et emne, som efter valget vil spille en afgørende rolle, hvad angår at sikre dansk økonomi i fremtiden. Det står mejslet i granit, at vores produktion er afgørende for fremtidens velstand. Det regeringsnedsatte Produktionspanel, som lige før valget kom med deres anbefalinger til sikring af Danmark som produktionsland, konkluderede blandt andet, at ”Produktivitetsvækst er den primære drivkraft bag vedvarende vækst i økonomien”. Det skete med henvisning til, at produktionserhvervene, til trods for at de kun udgør knap 14 pct. af den samlede økonomi, står for over halvdelen af den private sektors produktivitetsvækst, forskning og udvikling samt eksport.

Men som det ser ud i dag, er vores produktionserhverv udfordret, og vores rolle som et dyrt produktionsland skaber en række udfordringer i et internationalt marked, hvor flere og flere lande og virksomheder formår at levere varer i høj kvalitet. Udfordringen er til at tage at føle på. De seneste 50 år er dansk produktionsindustri blevet barberet ned til det halve med en reduktion af danske industrijob fra 560.000 i 1966 til 282.000 i 2013. Derfor vil produktionserhvervene og sikring af dansk produktion på trods af fraværet som valgkampstema blive et centralt punkt i regeringsgrundlaget – hvad enten det bliver rød eller blå blok, der ender med regeringsmagten.

Login