De syv forbundne megakriser 2013

Finanskrisen var ikke en isoleret begivenhed, men et udtryk for en ny normaltilstand. Det globale risikolandskab anno 2013 er domineret af turbulens og uforudsigelighed. Syv verdensomspændende megakriser griber ind i hinanden i et komplekst dynamisk samspil, hvor udviklingen på ét område lynhurtigt kan forandre vilkårene fundamentalt på et andet. Det stiller helt nye krav til beslutningstagerne om at udvikle sammenhængende svar og grænseoverskridende løsninger. Mandag Morgen kortlægger de syv globale kriser – og beskriver de komplekse udfordringer, de skaber.

Den finansielle krise var ikke en isoleret begivenhed, men begyndelsen på en ny epoke for den globale kapitalisme – en epoke præget af ekstrem turbulens og voksende kompleksitet.

Mange har endnu ikke erkendt rækkevidden af disse forandringer og drømmer måske stadig om at vende tilbage til den gamle normalitet med forudsigelige vækstrater og støt stigende velstand og velfærd. Men det virker mere og mere som illusion.

I efteråret 2008, hvor Lehman Brothers krakkede, og verdens finansielle institutioner kæmpede for at overleve rystelserne på markederne, fornemmede mange, at business as usual var ved at smuldre. Det var reelt en ”nærdødsoplevelse”, som Danmarks nye nationalbankdirektør, Lars Rohde, har formuleret det. Dengang besluttede han som ATP-topchef at skyde over 40 milliarder kr. i at redde danske pengeinstitutter  og brugte siden over 100 milliarder kr. på støtteopkøb for den danske krone. Det var ikke bare i Danmark, men i hele den vestlige verden, at bankfolk, pensionskasser og regeringer kæmpede en desperat kamp for at holde finanssektoren flydende.

Login