Den aktive borger er med til at skabe velfærden

I dag lancerer Mandag Morgen rapporten Den aktive borger på Velfærdens Innovationsdag 2012 i Øksnehallen. I de kommende dage vil projektleder, Morten Christensen, blogge om nogle af de vigtigste pointer i rapporten. Her er fjerde indlæg.

Så er dagen oprunden: Over 1100 velfærdsledere og politikere samles i dag i Øksnehallen for at diskutere, hvordan vi kan videreudvikle det danske velfærdssamfund. Jeg spår, at det bliver en dag, hvor man går hjem med en god mavefornemmelse. Efter min mening er velfærdslederne de pt. mest fremsynede og progressive nyudviklere af velfærden. Der sker meget spændende i velfærdens frontlinje i disse år. Man kan kun håbe, at de kan trække politikerne med!

For velfærdslederne kan ikke gøre det alene. Velfærd udvikles i samarbejder mellem forskellige aktører. Her er velfærdslederne og politikerne oplagte, men velfærd udvikles også i relationer mellem borgerne, frivillige, private virksomheder og socialøkonomiske virksomheder. Ja, jeg mener faktisk også, at vi kan snakke om velfærd, når man har et velfungerende naboskab på villavejen eller en velfungerende familie. Det er væsentligt at have dette bredere blik på velfærd, når vi skal udvikle velfærd i fremtiden. Det giver nemlig langt flere arenaer og dermed muligheder, end hvis vi kun kigger på velfærd som en relation mellem det offentlige og borgeren.

Jeg har tirsdag og onsdag i denne uge beskrevet to former for aktivitet: Selvbetjening, som egner sig godt til det, man kunne kalde rutineopgaver, og mestring, der egner sig godt, når det handler om en udvikling hos borgeren. Men der findes også en tredje type aktivitet, som egner sig godt, når borgerne skal bidrage til udviklingen af eksisterende eller nye velfærdsløsninger. Det er samskabelse.

Velfærd er en fælles opgave

Samskabelse er f.eks., når forældre er med i skolebestyrelsen, eller pårørende giver en hånd på deres kæres plejehjem. Men det er også, når borgerne sammen med det offentlige eller andre aktører bidrager til udviklingen af ny velfærd. Det kan f.eks. være borgere, der går sammen om at bygge og drive et kulturhus. Borgere, der bidrager til at udvikle bæredygtige løsninger i naturen. Eller borgere, der deltager i budgetlægningsprocesser. Sidstnævnte glæder jeg mig personligt til at følge i forbindelse med fastlæggelsen af dette års kommunale budgetter. Det bliver igen en hård omgang, og det bliver spændende at se, om nogle kommuner ”tør” invitere borgerne direkte ind i processen.

Samskabelse er en aktivitetsform, der vokser op nedefra. Og det betyder, at den offentlige sektors rolle er ganske anderledes, end når vi tænker traditionel velfærd. Her er det offentlige (ene-)leverandør, og borgeren er modtageren. I samskabelsesprocesser er den offentlige sektors primære rolle at træde til som ligeværdig samarbejdspartner eller som facilitator for et samarbejde mellem borgeren og andre. Opgaven er at støtte og facilitere relationerne mellem borgerne og andre aktører – uden at overtage ansvaret.

Den aktive borger

Samskabelse er ikke nyt. Vi har en rig foreningskultur i Danmark, som vi kan bygge videre på. Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Årsrapport fra 2010 viser, at omkring 1,9 millioner danskere over 16 år er engageret i frivilligt arbejde. Det svarer til 43 pct. Men potentialet er endnu større. Over halvdelen af de ikke-frivillige svarer i undersøgelsen, at de sandsynligvis ville engagere sig – hvis de blev spurgt.

Nej-hatten skal på hylden

Nøglen til at lykkes med samskabelse er, at der er nogle borgere, foreninger, virksomheder osv., der er villige til at bidrage. Det sker ikke af sig selv. De skal inviteres, og derfor ligger der en stor opgave for den offentlige sektor i at udvikle et mindset og metoder, hvor der er plads til andres initiativer, og hvor man undgår at lægge systemets forståelse ned over arbejdet. Erfaringerne viser, at den største fjende for samskabelse er bureaukrati og regler.

Et godt eksempel på samskabelse er Skanderborgs grønne partnerskaber. I løbet af de seneste år er det væltet frem med nye stier, badestrande, bådebroer og naturinformation i Skanderborgs naturområder. Alt sammen takket være aktive borgeres indsats. Alle projekterne er gennemført og drives som grønne partnerskaber i samarbejde mellem borgere og kommune, interesseorganisationer, fonde og lokale erhvervsdrivende. Med partnerskaberne er det blevet muligt at gennemføre projekter, som aldrig var blevet realiseret af kommunen alene. Som regel igangsættes partnerskaberne efter en henvendelse fra en borger eller en gruppe af borgere, for eksempel en grundejerforening, der gerne vil i gang med projekter i nærheden af, hvor de selv bor.

Skanderborg Kommunes bidrag til processen kan for eksempel være, at medarbejderne fra Natur og Miljø hjælper med vejledning, så projekterne imødekommer myndighedernes krav. Kommunen hjælper også med at søge finansiering, enten gennem tilskud fra Naturstyrelsens pulje til grønne partnerskaber eller fra forskellige fonde. Og kommunens driftsafdeling tages med på råd, når det drejer sig om for eksempel byggeri eller materialer.

Overvej engang potentialet i at overføre den tænkning til andre velfærdsområder. F.eks. kunne det give anledning til helt nye muligheder for at engagere borgere, virksomheder og frivillige i partnerskaber omkring renoveringen af landets slidte skoler og idrætsanlæg.

Og hermed sætter jeg punktum for denne uges ”løften-sløret” for vores rapport ”Den aktive borger – hvordan flere borgere kan spille en større rolle i velfærdssamfundet” her på bloggen.

Og nu til Øksnehallen!

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Den aktive borger mestrer sit liv Næste artikel Terningerne er kastet

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.