Den sunde forvandling af dansk økonomi

ANALYSE: I løbet af tre årtier har dansk økonomi lagt systemfejl, arbejdsløshed og udlandsgæld bag sig, så den i dag fremstår sund og robust. Det er Danmarks evne til at vedtage større økonomiske reformer, der har gjort forskellen – og som forhåbentlig kan sikre en fornuftig kurs gennem de udfordringer, der viser sig forude, skriver økonom og professor Torben M. Andersen.

Et kig i spåkuglen

Af Torben M. Andersen

Udviklingen i Dansk økonomi igennem de seneste 30 år har været ganske bemærkelsesværdig. Fra at være et kriseland med en lang række økonomiske uligevægte står vi i dag som en af økonomiduksene blandt OECD-landene med godt styr på økonomien.

Denne udvikling kan indrammes ved at sammenligne ordvalget i temperaturmålingerne på dansk økonomi i Økonomisk Råds rapporter i 1989 og 2019. I efterårsrapporten fra 1989 fremhæves ”udlandsgælden og arbejdsløsheden, der begge er langt højere end for ti år siden, (…) et udtryk for den uligevægt, økonomien fortsat befinder sig i, og dermed for størrelsen af de problemer, den økonomiske politik skal søge at løse i de kommende år (…) afhjælpningen af arbejdsmarkedets systemfejl”.

I rapporten fra efteråret 2019 er ordvalget anderledes lyst med fremhævning af, at ”dansk økonomi er godt rustet og uden store ubalancer (…). De offentlige finanser er grundlæggende sunde” og gunstige effekter af blandt andet reformer af tilbagetrækningsalderen.

I den internationale debat bliver Danmark især fremhævet for at have forenet en høj velstand med en relativt lige indkomstfordeling og et udbygget velfærdssamfund. I en situation med stigende fokus på sociale ubalancer fremstår Danmark som et land, der bedre end de fleste andre har været i stand til at forene sociale hensyn med en stærk økonomisk performance.

Det danske arbejdsmarked fremhæves – typisk under overskriften flexicurity – for at understøtte en høj beskæftigelse med fleksibilitet for virksomhederne og sikkerhed for lønmodtagerne. Denne model blev udsat for en alvorlig test i forbindelse med finanskrisen, hvor Danmark havde et af de største BNP-fald blandt OECD-lande. Selv om arbejdsløsheden steg, var det bemærkelsesværdigt, at de fleste ledighedsperioder var korte – set i forhold til andre lande – og hverken langtids- eller ungdomsarbejdsløsheden steg voldsomt. Med OECD-jargon viste dansk økonomi sig at være resilient – robust og modstandsdygtig – selv under en dyb nedgangskonjunktur.

Rettidige reformer

Denne udvikling i økonomien over en 30-årig periode er ganske imponerende og er et resultat af en række reformer, som er gennemført i perioden. Grundlaget blev lagt med fastkurspolitikken i 1980’erne, efterfulgt af en række reformer, særligt arbejdsmarkedsreformerne i 1990’erne samt velfærdsreformen fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011. Den økonomisk-politiske handlekraft har således været markant, og de fleste reformer har haft en ganske bred politisk opbakning.

Torben M. Andersen

Undertiden kritiseres den økonomisk-politiske debat for at være kedelig og domineret af et konsensus-syn. For en lille og åben økonomi som den danske er dette måske den afgørende faktor bag reformkapaciteten. I en sådan økonomi er det ret klart, at ambitioner knyttet til levestandard og velfærdsamfund kun kan opfyldes, hvis den private sektor kan klare sig i den internationale konkurrence. Styr på de offentlige finanser er en anden vigtig forudsætning. En bred opbakning om fastkurspolitikken og en række reformer har derfor været drevet af kontante krav, men udviklingen viser, at de også har været succesfulde. Reformkapaciteten er det, der adskiller os mest fra de fleste andre lande, mere end det tekniske indhold i reformerne.

Stigende krav forude

Fortidens fortjenester giver et godt udgangspunkt, men de er ingen garanti imod fremtidige problemer. Vi står over for en række problemer, hvoraf nogle er globale og andre mere specifikke for Danmark. Lidt enkelt er hovedspørgsmålet, om vi også i fremtiden vil være et af verdens rigeste lande med en lav ulighed og et udbygget velfærdssamfund.

Globalt sætter aldrende befolkninger pensionssystemerne under pres. Her er Danmark et af få lande med et samlet pensionssystem (skatte- og opsparingsbaseret), der både vil kunne levere ganske gode pensioner og også er finansielt robust trods en aldrende befolkning. De to vigtigste grunde hertil er opbygningen af arbejdsmarkedspensioner samt reformer til sikring af, at pensionsalderen følger med udviklingen i levetiden. Lidt forenklet kan man sige, at vi har løst problemet ved at spare noget mere op og ved at arbejde mere (blive længere tid på arbejdsmarkedet).

Når de offentlige finanser er robuste i forhold til en aldrende befolkning, er det en væsentlig præmis, at dette alene vedrører finansiering af de velfærdsstilbud, vi kender i dag. Dette er imidlertid ikke et realistisk målepunkt fremadrettet, da der vil være stigende krav og behov til velfærdssamfundet. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet, hvor nye og bedre behandlingsformer (typisk også dyrere) og stigende krav skaber en vanskelig cocktail for et skattefinansieret sundhedsvæsen. I en situation med begrænsede muligheder for at øge skatterne og yderligere forøgelser af arbejdsudbud og beskæftigelse, er handerummet beskedent, og kravet til prioriteringer mellem forskellige velfærdsområder bliver skarpere.

En høj beskæftigelse og job med rimelige lønninger er forudsætninger for både et højt velstandsniveau og en relativt lige indkomstfordeling. Den ulige indkomstfordeling, skabt i arbejdsmarkedet, kan til dels udlignes via progressive skatter og det sociale sikkerhedsnet. Hvis ikke arbejdsmarkedet kan levere en høj beskæftigelse og rimelige lønninger for de fleste, bliver det svært at leve op til målsætningerne knyttet til velstand og lighed.

Robotter og klimakrise ændrer arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet udfordres løbende af krav om omstillinger og tilpasninger som følge af både ny teknologi og ændrede konkurrenceforhold (globalisering). Den såkaldte fjerde industrielle revolution med automatiseringer, robotter og kunstig intelligens har på det seneste givet anledning til en jobpessimisme og genoplivet det klassiske spørgsmål ”hvad skal vi leve af?”.

Historien har gentagne gange vist, at en sådan pessimisme har været ubegrundet. Om det også vil være tilfældet denne gang, kan naturligvis diskuteres, men der er ingen tegn på faldende behov for arbejdskraft. Servicesektoren har været drivkraften igennem mange år og ser ikke ud til at have nået et mætningspunkt.

Men arbejdsmarkedet vil helt sikkert ændre sig, og kravene til kvalifikationer vil ændre sig og stige. Hvis teknologien i stigende omfang kan levere rutineløsninger, vil behovet for ikke-rutineløsninger, empati og social interaktion stige. Nye muligheder skaber eller forstærker andre behov, og det vil også vise sig i arbejdsmarkedet. Der er en dobbelt uddannelsesmæssig udfordring: at undgå en uddannelsesmæssig restgruppe, der er under stigende pres på arbejdsmarkedet, samt generelt at sikre relevante kvalifikationer, der kan holde et helt arbejdsliv.

Klima og miljø er den systemfejl, der i dag kræver politisk handling. Udfordringen har oplagt globale perspektiver, men kræver national handling. Det giver et kollektivt beslutningsproblem, fordi tiltagene umiddelbart vil have omkostninger, og resultaterne først vil vise sig i fremtiden. Der er derfor brug for store omstillinger.

Det hævdes nogle gange, at klimaudfordringen kun kan løses ved et fundamentalt opgør med vores samfundsmodel. Den konklusion er ikke helt klar. Netop reformkapaciteten i de nordiske lande gør, at vi har et bedre udgangspunkt for at håndtere sådanne kollektive beslutningsproblemer. Grundlaget for markedsøkonomien er fordelene ved specialisering og arbejdsdeling, og de forsvinder ikke, men vil skifte karakter på samme måde, som nye teknologier generelt medfører store forandringer.

Men det ændrer ikke ved, at udfordringen og omstillingskravene er store.

Forrige artikel Vi står over for et stort nyt systemgennembrud Vi står over for et stort nyt systemgennembrud Næste artikel De politiske brudflader rykker sig De politiske brudflader rykker sig

Kinas sociale pointsystemer – nu for virksomheder

Kinas sociale pointsystemer – nu for virksomheder

De omdiskuterede kinesiske sociale pointsystemer følges fra næste år op af et langt mere avanceret pointbaseret monitoreringssystem for virksomheder – det såkaldte corporate social credit system. Systemet skal overvåge, styre og offentliggøre virksomheders adfærd – også udenlandske selskaber.

EU satser lige så meget på våben som på vindmøller

EU satser lige så meget på våben som på vindmøller

EU’s sikkerhedspolitiske ambitioner kan vise sig at blive en lige så væsentlig driver for EU’s kommende industri- og erhvervspolitik, som klimakrisen er det. EU-Kommissionen vil bruge 150 milliarder kroner på militære projekter. EU skal være strategisk autonomt og teknologisk suverænt, lyder visionen, som ikke længere kun er fransk.

Forsvarsboom i EU kan gå uden om Danmark

Forsvarsboom i EU kan gå uden om Danmark

EU er i gang med en historisk milliardsatsning på at skabe en europæiske forsvarsindustri. Danske virksomheder har på grund af forsvarsforholdet svært ved at få adgang til de mange udviklingsprojekter.

EU’s dansk-franske akse

EU’s dansk-franske akse

Margrethe Vestager og Thierry Breton er de to stjerner i den nye EU-Kommission. Den dansk-franske akse skal bane vejen for Europas strategiske industriers fremdrift på den globale scene. Men det kommer til at slå gnister mellem den frihandelsorienterede konkurrencekommissær og den franske industrikommissær, der advarer mod ”naivitet” over for kinesisk og amerikansk konkurrence.

Kære politikere, fortæl nu sandheden om, hvad klimakampen koster

Kære politikere, fortæl nu sandheden om, hvad klimakampen koster

Verden har ifølge fremtrædende forskere totalt undervurderet omkostningerne ved at løse klimaproblemerne. Det gælder også danske politikere, som knytter helt urealistiske forventninger til prisen på den grønne omstilling. Vi må indse, at vi ikke undgår at træffe svære økonomiske valg.

En glemt dansk succeshistorie

En glemt dansk succeshistorie

Demokratiske virksomheder sender ofte flere penge i omløb i deres lokalsamfund og er bedre rustet til at tage hensyn til det omgivende samfund. De overlever bedre i krisetider og står faktisk for en betydelig del af de danske arbejdspladser. Alligevel er ejerformen en næste glemt størrelse i den offentlige samtale.

Erhvervslivet lobbyer for danske grønne løsninger ved COP25

Erhvervslivet lobbyer for danske grønne løsninger ved COP25

2019 har været et år med store følelser og mange ord om klimaet, men uden meget handling. Det samme gælder FN’s klimakonference COP25 i Madrid. Virksomheder ser dog i stigende grad økonomiske gevinster i grønne tiltag. FLSmidth og Landbrug & Fødevarer bruger topmødet til at spotte nye forretningsmuligheder.

Her er 6 benspænd for regeringen i det nye år

Her er 6 benspænd for regeringen i det nye år

ANALYSE: En stribe store udfordringer venter statsminister Mette Frederiksen i det nye år. På hendes to-do-liste står blandt andet fleksibel pension, ydelser til udlændinge, 2030-plan, kommunal udligningsreform og sundhedsreform. De vil for alvor teste, hvor stærkt sammenholdet er i rød blok.

Wammen blev den rød-grønne julemand

Wammen blev den rød-grønne julemand

KOMMENTAR: Statsministeren svinger godt med Trump, og finansministeren svinger godt med støttepartierne. Oppositionen leverer resten af Fredriksens første succesfulde måneder ved at køre ukoordineret rundt på flade batterier.

Set, læst og hørt: Steen Thomsen

Set, læst og hørt: Steen Thomsen

Steen Thomsen har lyttet til sigøjnerjazz og opera, set efterkrigstidsfilm og læst science fiction om en fremtid med kunstig intelligens.

Beklager, men data har også et klimaaftryk

Beklager, men data har også et klimaaftryk

TECHTENDENSER: Vi står i et digitalt dilemma. Digitaliseringen kan gøre vores byer, vores industri og landbrug langt mere effektivt og bæredygtigt. Men klimapåvirkningen fra alle de data, vi sender rundt på kloden, er et hastigt voksende problem.

Giv de innovative tid. Ellers kan det være lige meget

Giv de innovative tid. Ellers kan det være lige meget

KOMMENTAR: Der er desværre mange beslutningstagere, som ikke forstår eller anerkender den allervigtigste parameter, når der skal bygges ekstraordinært gode og nyskabende organisationer: tålmodighed.

For en leder skal alderen være usynlig

For en leder skal alderen være usynlig

Da Casper Frost Thorhauge som den yngste nogensinde blev leder af Dongs havvindmølleprojekt i Nordsøen, blev han påduttet en mentor af den øverste ledelse. Og han hadede det. Lige indtil han indså værdien i at have et ekstra ledelseshoved tæt på sig. Som ung leder har han lært at sætte sig i respekt ved at være grundigt inde i stoffet fra start.

En ubekvem sandhed: Det danske velfærdssamfund er ikke bæredygtigt

En ubekvem sandhed: Det danske velfærdssamfund er ikke bæredygtigt

KOMMENTAR: I debatten om bæredygtighed og FN’s verdensmål overser vi ofte, at det handler om meget andet og mere end klimaet. Vi skal forstå, at bæredygtighed er nødt til at være en styrende værdi på mange områder – også når det gælder politisk ømme områder som velfærdssamfundet, skriver Steen Hildebrandt.

Fremtidens design skabes af kreative computere

Fremtidens design skabes af kreative computere

Computational design ser ud til at være den næste store udvikling i design. Ved at bruge computerne som medskaber i designprocessen kan man udvikle løsninger med helt nye funktioner og en ny æstetik, der afspejler behovene og mulighederne i en intenst digital og højteknologisk tidsalder.

'Computational design' skaber en helt ny æstetik

'Computational design' skaber en helt ny æstetik

Når computerne bliver medskabere af fysiske genstande, er resultatet ofte ting, der har en meget speciel æstetik. Moderne og urgammel. High tech og organisk. Milevidt fra den stramme og forenklede geometriske stil, de klassiske danske designere som Arne Jacobsen brugte.

Lagde du mærke til, at alarmen gik igen?

Lagde du mærke til, at alarmen gik igen?

KOMMENTAR: Vi er ramt af en kollektiv apokalyptisk apati. Derfor kan klimaforskerne igen og igen ringe højere og højere med alarmklokkerne, mens livet i det store og hele går sin vante gang.

”Jeg vil blive boende i Mjølnerparken”

”Jeg vil blive boende i Mjølnerparken”

INTERVIEW: Ghettoplanens krav om færre almene familielejligheder kan få de mest ressourcestærke beboere til at flytte, advarer Søren Dalsgaard. Han må selv forlade sin bolig i Mjølnerparken, stik imod sit ønske. Hvis han genhuses udenfor ’ghettoen’, tager han en lang uddannelse og et job med sig. Alligevel er han langt hen ad vejen enig i de fleste af planens intentioner.

Et nyt kvarter kan give små børn bedre chancer i livet

Et nyt kvarter kan give små børn bedre chancer i livet

Over hele den vestlige verden væltes boligblokke i udsatte boligområder, og beboere genhuses. Ingen ved med sikkerhed, om det virker efter hensigten. Men en ting er der dog evidens for, forklarer professor i økonomi ved Aarhus Universitet Anna Piil Damm: Børn, der er opvokset i ghettoer, kan få et bedre liv, hvis de tidligt i barndommen flytter til et mindre belastet boligområde.

Høje-Taastrup er rig på erfaringer: 500 beboere blev genhuset på to år

Høje-Taastrup er rig på erfaringer: 500 beboere blev genhuset på to år

Over 180 familier fra Taastrupgaard måtte flytte ud af deres boliger, da lejlighederne skulle jævnes med jorden. Genhusningen har været mere langsommelig og dyrere end forventet og kunne kun lade sig gøre, fordi andre boligselskaber hjalp til. Erfaringerne kan komme andre boligselskaber til gode.

Højteknologisk design efter naturens principper

Højteknologisk design efter naturens principper

TECHTENDENSER: Måske vil den mest avancerede teknologi begynde at minde mere om de systemer, vi ser i naturen. Hvordan ville det se ud, hvis fremtidens smarte byer, intelligente netværker og autonome biler og apparater var designet til at være naturlige medspillere i klodens økosystemer?

Nyt job: Anne-Marie Levy Rasmussen

Nyt job: Anne-Marie Levy Rasmussen

Anne-Marie Levy Rasmussen skal som ny direktør i Innovationsfonden lede 60 medarbejdere, der er splittet op på fire forskellige lokaliteter, samtidig med at fondens internationale udsyn og europæiske forankring skal styrkes.

Ministerløfte: Flere penge til at renovere almene boliger

Ministerløfte: Flere penge til at renovere almene boliger

Ghettopakken griber drastisk ind i mange menneskers liv, erkender boligminister Kaare Dybvad Bek i dette interview med Mandag Morgen. Målet er at sikre, at børn i Vollsmose, Gellerup og andre af landets hårde ghettoer ikke starter et liv bag ved startblokken, men har samme muligheder som alle andre unge.

Ghettopakken kan bremse byggeprojekter for milliarder

Ghettopakken kan bremse byggeprojekter for milliarder

Ghettopakken lægger beslag på så mange penge, at nødvendige renoveringer i helt almindelige boligområder risikerer at blive udskudt på ubestemt tid. Det frygter boligselskaberne. Bunken af ansøgninger fra de almene boliger omfatter 60.000 boliger og løber op i over 17 milliarder kroner. 

Ghettotruslen får boligområder til at tænke nyt

Ghettotruslen får boligområder til at tænke nyt

Danmarks 15 hårde ghettoområder kan snart blive til 19, når boligminister Kaare Dybvad om få dage offentliggør den nye ghettoliste. Fire boligområder er i farezonen. Lige nu gør de alt, hvad de kan, for at vende udviklingen.

11.000 mennesker skal finde et andet sted at bo

11.000 mennesker skal finde et andet sted at bo

Den omstridte ghettopakke betyder, at over 11.000 mennesker skal forlade deres bolig de kommende år, og yderligere 5.500 lejere skal genhuses midlertidigt, viser Mandag Morgens kortlægning. Blandt boligselskaberne er der meget delte meninger om, hvorvidt ghettopakken kan knuse de massive problemer, som det efter årtier stadig ikke er lykkedes at få bugt med.

Ghettopakken: Århundredets største sociale eksperiment

Ghettopakken: Århundredets største sociale eksperiment

Trods vidt forskellige vilkår stiller ghettoplanen krav til de samme indsatser i alle landets hårde ghettoer. I Aarhus og København tror man på planen, i Vejle er man skeptisk. Forskere efterlyser systematisk viden om ghettoplanen og dens virkemidler.

Klimaloven kan blive den nye nødvendighedens politik

Klimaloven kan blive den nye nødvendighedens politik

ANALYSE: Forhandlingerne om en ny klimalov går ind i sin afsluttende fase. Der er store principper på spil, for det er nu, politikerne for første gang skal vise, om de prioriterer klimamål eller vækstmål højest.  

Digitaliseringens vinde rammer vindmøllebranchen

Digitaliseringens vinde rammer vindmøllebranchen

Alle virksomheder risikerer at nå et punkt, hvor hele den gamle forretningsmodel fundamentalt skal udskiftes – og det er ikke givet, at man er i stand til det. Vindmølleindustrien er aktuelt et skoleeksempel på, hvordan spillereglerne og logikken skifter.

Sådan leder du mod verdensmålene

Sådan leder du mod verdensmålene

Ledelse er komplekst og krævende, men også meningsfyldt og ubetinget nødvendigt. Det samme kan siges om FN’s verdensmål. Her er ti dogmer for verdensmålsledelse, der kan hjælpe dig med at komme i gang – og med ikke at blive knust under det svulmende ansvar.