E-læringseksperter: Det store gennembrud bliver personaliseret læring

Onlineundervisning batter ikke, hvis den er generel og statisk. Gennembruddet for e-læring kommer først med teknologier, der kan personalisere undervisningen til den enkelte studerendes niveau og behov, siger e-læringseksperter.

Åbne onlinekurser og gratis internetforedrag fra verdensførende universitetsprofessorer er godt nok med til at udbrede alverdens viden til potentielt set alle på hele kloden. Men det betyder ikke, at folk også automatisk lærer mere og bliver bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Det er en af årsagerne til, at de såkaldte MOOCs (Massive Open Online Courses) og andre typer onlineundervisning næppe nogensinde vil overflødiggøre de fysiske universiteter fuldstændigt, siger to danske e-læringseksperter.

”Det vigtigste ved de digitale læringsteknologier er for mig at se, at de giver større muligheder for at skabe individuel og dermed dybere og mere effektiv læring. Lidt fortegnet kan man sige, at undervisningen på universiteter hidtil har været store forelæsninger, og i det format er det meget svært at nå den enkelte. Det kan teknologien hjælpe med. Men hvis formatet er det samme som en traditionel forelæsning, bare online, hjælper det jo ikke,” siger Helle Rootzén, professor i læringsteknologi og digitalisering på DTU, hvor hun også er leder af Centre for Digital Learning Technology – learnT.

Login