Digital revolution venter Velfærdsdanmark

Ambitiøs plan for digitalisering af Velfærdsdanmark kan revolutionere den offentlige sektor – og ikke mindst forholdet mellem borger og myndigheder. De fleste vil opleve digitaliseringen som en berigelse, mens en gruppe kan blive hægtet af udviklingen. Og erhvervslivet har store forventninger om eksporteventyr af velfærdsteknologi. Men det lykkes kun, hvis styringen bliver bedre, brugerne bliver taget med på råd, og man i den offentlige sektor bliver bedre til at dele de gode løsninger med hinanden.

I de næste to til tre år vil Danmark udbygge velfærdssamfundet med digitale byggeklodser. De første mange it-klodser skal overføre 80 pct. af kommunikationen mellem borgere og kommuner, regioner og statslige institutioner til nettet. Og de skal være stablet inden udgangen af 2015.

Sådan lyder den hidtil mest ambitiøse målsætning for digitaliseringen af det offentlige Danmark. En målsætning, der blev vedtaget lige før sommeren af finansminister Bjarne Corydon og formanden for Kommunernes Landsforening, KL, Erik Nielsen. I modsætning til tidligere har de to parter også aftalt en køreplan for, hvordan målet skal nås.

Klods for klods vil det digitale Danmark rejse sig. Det vil ændre den offentlige velfærd og  kan revolutionere borgernes forhold til myndighederne med et farvel til standardløsninger og goddag til en mere personlig service. Samtidig vil udstrakt adgang til digitale løsninger give borgerne større indflydelse på deres eget liv. En udvikling, der forstærker tendensen til, at offentligt ansatte i stadigt mindre grad udfører opgaver på vegne af borgerne og i stigende grad kommer til at udføre opgaverne sammen med borgerne.

Login