Flere ældre skal plejes af private hjemmehjælpere

Fremover vil flere private firmaer komme til at stå for den personlige og praktiske hjælp hos borgerne. Socialminister Karen Hækkerup vil gøre det billigere og mindre bureaukratisk for borgmestrene at tilbyde deres borgere frit valg af hjemmehjælp. Samtidig åbner hun mulighed for store udbud, hvor samme firma byder på en kombination af opgaver i hjemmeplejen på en gang. Hækkerup ønsker at luge ud i bureaukratiske særregler for 132 mio. kr., som kommunerne i stedet skal bruge på mere velfærd. Med støtte fra Liberal Alliance overhaler regeringen nærmest VK i bestræbelserne på at lade private få del i plejemarkedet.

Flere ældre vil få mulighed for at få praktisk hjælp til rengøring, madlavning og tøjvask og blive personligt plejet af private hjemmehjælpere.

Regeringen vil rydde op i de meget udskældte regler, så det bliver lettere for landets borgmestre at tilbyde frit valg på hjemmehjælpsområdet. Afbureaukratiseringen vil efter al sandsynlighed bane vej for, at flere private firmaer nu kommer ind på markedet og står for den personlige og praktiske hjælp hos borgerne. Ældre får også bedre mulighed for selv at kunne vælge det private firma, som de vil have til at stå for plejeopgaven. Det fremgår af et nyt lovforslag, som social- og integrationsminister Karen Hækkerup netop har sendt til høring hos en række centrale spillere på området.

”Vi vil bevare borgernes frie valg på hjemmehjælpsområdet. Men vi vil samtidig forenkle reglerne, så kommunerne får langt mere frihed til at tilrettelægge hjemmehjælpen ud fra de lokale hensyn og borgernes behov,” siger Karen Hækkerup.

Login