Fortsat hjælp efter barnet fylder 18 år

POLITIK og VELFÆRD Mange unge tabes på gulvet, når de fylder 18 år og skal til at stå på egne ben. En stribe centrale aktører opfordrer regeringen til at udvide støtten til anbragte unge, helt op til de er 25 til 30 år. 

Et stort ønske går igen hos mange af de aktører, som til daglig er tæt på anbragte børn og derfor kender de unges behov. De ønsker, at anbragte unge skal have bedre mulighed for at få støtte – også kaldet efterværn – til at klare sig i voksenlivet i længere tid end i dag. 

Som reglerne er i dag, ophører efterværn, når de unge fylder 23 år. Men det er alt for tidligt, lyder det fra en bred vifte af centrale spillere. De argumenterer varmt for at udvide efterværnsordningen, så den går op til mellem 25 og 30 år.  
En af dem er formand Lena Søgaard fra Børnesagens Fællesråd, der er en paraplyorganisation for 19 foreninger, der alle arbejder for børn og unge i udsatte positioner.

Login