Et halvt år med en sort regering – men hvor er Socialdemokraterne?

Danmark ledes af tabere, og regeringen er indbegrebet af simpel og kortsigtet taktik, men det er ikke lederskab. På et halvt år er det lykkedes at skabe en stemning af mismod, frustration og skuffelse i Danmark, som efter min hukommelse er uden lige. Og Socialdemokraterne – de er ikke til at få øje på.

Et år er ved at rinde ud. Et år, hvor Danmark fik en ny regering. En sort regering. En mindretalsregering. En regering, der ledes af en statsminister, der nyder en historisk ringe tillid både i sit eget parti og i samfundet. Partiet Venstre var da også Folketingsvalgets og EU-afstemningens store taber. Danmark ledes af tabere. Og Danmark er ved at udvikle sig til et land, der afkobler sig fra resten af verden; Danmark taber terræn i en verden, der mere end nogensinde har behov for den globale solidaritet, der hidtil har været et kendetegn for Danmark. Nu drejer det sig om grøn realisme, om kernevelfærd og om ikke at overimplementere – og det er alt sammen tilbagegang forklædt som fraser og floskler.

Den 25. september underskrev den danske statsminister i New York sammen med 192 andre statsledere FN’s nye bæredygtighedsmål, de 17 såkaldte verdensmål. Men inden blækket var tørt, var statsministeren i fuld gang med at tale Danmark ud af målene. Og så tog han i øvrigt hjem og ikke bare fortsatte, men intensiverede regeringens ikke-bæredygtige politik; en politik, der ruller Danmark tilbage på næsten alle de spor eller områder, hvor bæredygtighed spiller en rolle eller kommer til udtryk. På alle de områder, der skal være med til at fremtidssikre Danmark, gennemføres der besparelser og forringelser, f.eks. klima, miljø, uddannelse, forskning, ulandsbistand m.m.

Det er en utrolig snæversynethed og visionsløshed, der her kommer til udtryk både i tale og handling. Det seneste er, at Danmarks klimaminister drog af sted til COP21-forhandlingerne i Paris med en rigtig kræmmerdagsorden, nemlig at Danmark ikke skal nå de stipulerede reduktioner, men en smule mindre! Danmark skal ikke overimplementere, som det hedder i regeringens sprogbrug; vi skal endelig ikke komme i front på noget område, der kunne koste Danmark noget. Det blev da også bemærket i Paris, og Danmark fik ngo’ernes pris som klimaskurk.

Indbegrebet af simpel taktik

Det, der sker, er tæt på at være en katastrofe for landet. Bevares: Det kan rettes op, og det vil det blive i løbet af nogle år, når det bliver endnu mere tydeligt, at også Danmark – eller rettere sagt: at ikke mindst Danmark – må tage disse mål alvorligt og arbejde seriøst med dem. Som Mogens Lykketoft, formand for FN’s Generalforsamling, sagde, da han 26. november over Skype åbnede folketingshøringen om verdensmålene:

”De 17 mål handler om alle mennesker i alle lande. Målene er også,” sagde Lykketoft, ”en advarsel om, at hvis vi ikke gør noget, så står vi over for katastrofer.”

Tænk, hvis Danmark havde en statsminister, der demonstrerede politisk lederskab og satte sig i spidsen for at tage de 17 verdensmål alvorligt, både i en dansk og i en global sammenhæng. Og dermed også skabte mere respekt om sig selv og Danmark ude i verden! Det gør statsministeren og regeringen ikke. Tværtimod. Regeringen kan manøvrere i det taktiske spil, ja, den er indbegrebet af simpel og kortsigtet taktik, men det er ikke lederskab.

[quote align="left" author=""]Der praktiseres så megen stupiditet, at regeringen nu ej heller holder sig tilbage fra at gå i rette med Folketingets ombudsmand.[/quote]

Det er deprimerende at tænke på, hvor megen skade regeringen allerede har skabt i Danmark på blot et halvt år. Man må dog indrømme: Der har været en imponerende systematik i indsatsen, og det skaber et skrækscenarie for de kommende år. Det kortsigtede, visionsløse og ikke-bæredygtige er en systematik for regeringen. Det er den ”teknokratiske og rå konkurrencestat” – som professor Ove Kaj Pedersen benævnte det i et interview i dagbladet Politiken 28. november – der nu rulles ud for fuld kraft. Det seneste er, at der praktiseres så megen stupiditet, at regeringen nu ej heller holder sig tilbage fra at gå i rette med Folketingets ombudsmand.

Danmark er et af verdens rigeste og lykkeligste lande – næsten uanset hvordan vi definerer og måler disse ikke særlig klare begreber. Ikke desto mindre lovgiver vi og begrunder lovgivningen, som om vi var et nødlidende og fattigt land, der er nødt til at gå imod FN-målene, er nødt til at spare for overhovedet at kunne klare tilværelsen i det kolde nord.

Det er vi ikke.

Vi har ikke behov for og ej heller ordentlige begrundelser for at nedsætte Danmarks ulandsbistand. Tværtimod burde vi måske sætte vores ulandsbistand i vejret. Vi har ikke behov for at sætte ind mod overimplementering af det ene og det andet. Ikke behov for at gå i rette med gamle, veletablerede menneskerettighedskonventioner. Ikke behov for at bygge hoteller og sommerhuse på smukke områder nær de danske kyster. Vi har ikke behov for at give landbruget lov til at bruge skadelige kemikalier for at klare sig i den såkaldte konkurrence. Og ikke behov for at reducere velstand og omsorg for de mest udsatte i samfundet. Vi har behov for at gå i helt andre retninger.

Hvor er Socialdemokraterne?

I den situation ser man sig om efter Socialdemokraterne. Hvor er de? De må da både forstå og værdsætte de 17 verdensmål, men det henstår i det absolut uvisse, hvor Socialdemokraterne er. Der er ikke kommet klare udsagn om verdensmålene, ingen udsagn overhovedet. En ledende socialdemokrat, en tidligere minister, blev for nylig interviewet på tv om nogle aktuelle flygtningespørgsmål. Han blev stillet nogle meget konkrete spørgsmål vedrørende de stramninger, der lige er blevet gennemført med Socialdemokraternes ivrige tilslutning.

Den pågældende politiker svarede sådan på et meget klart spørgsmål:

”Det er klart, at vi skal hjælpe mennesker i nød. Men samtidig skal vores egen økonomi selvfølgelig også hænge sammen.”

Svaret affødte et nyt spørgsmål, der gik på, om politikeren ikke kunne konkretisere sit svar. Hertil svarede den socialdemokratiske politiker:

[quote align="right" author=""]Jeg ville ønske, at Socialdemokraterne fremstod som partiet, der på værdig og klar vis kunne forholde sig til de alvorlige situationer, som Danmark og verden befinder sig i[/quote]

”Det er klart, at vi skal hjælpe mennesker i nød. Men samtidig skal vores egen økonomi jo også hænge sammen.”

Ja, det forstås. Vi skal hjælpe mennesker, der er i nød. Og vores egen økonomi skal hænge sammen. Det har socialdemokratiske politikere sagt i én uendelighed, og det bliver det ikke tydeligere af. Der er ikke noget at sige til, at mennesker skruer ned for opmærksomheden, når politikere, som vi véd taler sådan, toner frem på skærmen.

Eller for at sige det direkte: Det er der ingen mennesker, der gider høre på. Det er uinteressant. Og det er faktisk også uværdigt at diske op med så gedigne selvfølgeligheder over for en oplyst vælgerbefolkning. Socialdemokraterne er ikke alene om det, men de er i særklasse slemme. Der kommer ikke stort politisk lederskab fra det parti, hvorfra det mest oplagt skulle komme, når nu regeringen ikke kan opvise noget, der bare minder om politisk lederskab.

Jeg ville ønske, at det forholdt sig modsat. Jeg ville ønske, at Socialdemokraterne fremstod som partiet, der på værdig og klar vis kunne forholde sig til de alvorlige situationer, som Danmark og verden befinder sig i, og som den nuværende regering håndterer katastrofalt dårligt. På et halvt år er det lykkedes for regeringen at skabe en stemning i Danmark af mismod, vrede, sorg, frustration, skuffelse og skam, som efter min hukommelse er uden lige. Og hvor er Socialdemokraterne? De er ikke til at få øje på. 

Forrige artikel Vi skal tage internettet alvorligt Næste artikel Ny nordisk ledelse – Norden og FN’s 17 verdensmål
  • Anmeld

    ulla

    Få lige rettet artiklen sprogligt og redigeringsmæssigt. Og: Mange tak tiltrængte ord!

    Kan I ikke rette og redigere artiklen, så den ikke fremstår med så mange sproglige og redigeringsmæssige fejl?
    Stor tak til Hildebrandt, som burde være med til at lede landet, men nu sidder der desværre egoistiske, magtfuldkomne kleptokrater på den post, som også Hildebrandt antyder - i et noget mere diplomatisk sprog.


Nu ruller den cirkulære økonomi

Nu ruller den cirkulære økonomi

Ny lovgivning fra både Folketinget og EU presser på for mere fokus på reparationer og genanvendelse af materialer. Produkter og forretningsmodeller, der bygger på de samme principper, vælter frem. Den cirkulære økonomi er en ide, hvis tid er kommet.

Vi bruger afsindigt meget plastik

Vi bruger afsindigt meget plastik

Pludselig hader vi plastik. På få år er der kommet langt større bevidsthed om, at vores plastikaffald havner i maven på fisk og fugle eller i gigantiske plastik-øer i verdenshavene. Alligevel vokser forbruget støt. Det arbejder politikere, erhvervsfolk og civilsamfundet på at ændre.

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Dansk Affaldsminimering sorterer, renser og tørrer plastik fra danske husholdninger på deres anlæg i Langå uden for Randers. Virksomheden giver plastikken nyt liv ved at smelte den om, så den kan sælges videre til producenter.

Brød bliver til øl bliver til brød

Brød bliver til øl bliver til brød

Det økologiske bageri Jalm&B har sammen med Carlsbergs bryggeri Jacobsen indgået en industriel symbiose, hvor de aftager hinandens restprodukter til at bage brød og brygge øl.

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Den danske virksomhed Enorm Biofactory vil dyrke larver til produktion af insektprotein, som vil kunne anvendes som tilskud i fødevarer og i fiskefoder. ”Vores mål er at komme så tæt som muligt på et nulspildsanlæg,” siger administrerende direktør Carsten Lind Pedersen

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Julie Rokkjær Birch er ny direktør på Kvindemuseet. Mandag Morgen har spurgt hende om, hvad hun har set, læst og lyttet til for nylig, og hendes anbefalinger byder på alt fra historie til science fiction og spiritualitet.

EU rører på sig som global stormagt

EU rører på sig som global stormagt

EU-landene aftvang før påske historiske handelspolitiske indrømmelser fra Kina. Det er kun det seneste eksempel på, at EU så småt begynder at træde i karakter som en global stormagt.

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

KOMMENTAR: Hvordan tager man som virksomhed verdensmålene til sig og bruger dem konkret i forretningsudviklingen? 13 danske virksomheder har fundet svarene gennem FN’s Udviklingsprogram SDG Accelerator. Lederen af programmet giver her et bud på, hvad andre kan lære af det.

Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.

Ældres ensomhed kan også bygges væk

Ældres ensomhed kan også bygges væk

KOMMENTAR: Hvordan kan velfærdssamfundet bruge filantropiske fonde som en del af løsningen på presserende problemer? Udviklingen af seniorbofællesskaber er et godt eksempel på en opgave, hvor det giver god mening, og på en helt ny form for filantropi.

Et lille job har også ret

Et lille job har også ret

REPORTAGE: Aalborg Kommune inviterede sammen med Fokus Folkeoplysning lokale virksomheder og en håndfuld kontanthjælpsmodtagere på middag hos den socialøkonomiske restaurant Kaffefair. ’Et måltid med mening’ hed aftenen, der gik ud på at finde små deltidsjob til kommunens borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Politikere er blevet deres egne massemedier

Politikere er blevet deres egne massemedier

Højere partistøtte giver nye kommunikationsmuligheder hos danske politikere, som søsætter egne medier som aldrig før. Det har ændret nyhedernes fødekæde og vil give mere støj ved det kommende folketingsvalg. Måske bliver 2019 valgåret, hvor de traditionelle medier mister magten over dagsordenen.