Et halvt år med en sort regering – men hvor er Socialdemokraterne?

Danmark ledes af tabere, og regeringen er indbegrebet af simpel og kortsigtet taktik, men det er ikke lederskab. På et halvt år er det lykkedes at skabe en stemning af mismod, frustration og skuffelse i Danmark, som efter min hukommelse er uden lige. Og Socialdemokraterne – de er ikke til at få øje på.

Et år er ved at rinde ud. Et år, hvor Danmark fik en ny regering. En sort regering. En mindretalsregering. En regering, der ledes af en statsminister, der nyder en historisk ringe tillid både i sit eget parti og i samfundet. Partiet Venstre var da også Folketingsvalgets og EU-afstemningens store taber. Danmark ledes af tabere. Og Danmark er ved at udvikle sig til et land, der afkobler sig fra resten af verden; Danmark taber terræn i en verden, der mere end nogensinde har behov for den globale solidaritet, der hidtil har været et kendetegn for Danmark. Nu drejer det sig om grøn realisme, om kernevelfærd og om ikke at overimplementere – og det er alt sammen tilbagegang forklædt som fraser og floskler.

Den 25. september underskrev den danske statsminister i New York sammen med 192 andre statsledere FN’s nye bæredygtighedsmål, de 17 såkaldte verdensmål. Men inden blækket var tørt, var statsministeren i fuld gang med at tale Danmark ud af målene. Og så tog han i øvrigt hjem og ikke bare fortsatte, men intensiverede regeringens ikke-bæredygtige politik; en politik, der ruller Danmark tilbage på næsten alle de spor eller områder, hvor bæredygtighed spiller en rolle eller kommer til udtryk. På alle de områder, der skal være med til at fremtidssikre Danmark, gennemføres der besparelser og forringelser, f.eks. klima, miljø, uddannelse, forskning, ulandsbistand m.m.

Det er en utrolig snæversynethed og visionsløshed, der her kommer til udtryk både i tale og handling. Det seneste er, at Danmarks klimaminister drog af sted til COP21-forhandlingerne i Paris med en rigtig kræmmerdagsorden, nemlig at Danmark ikke skal nå de stipulerede reduktioner, men en smule mindre! Danmark skal ikke overimplementere, som det hedder i regeringens sprogbrug; vi skal endelig ikke komme i front på noget område, der kunne koste Danmark noget. Det blev da også bemærket i Paris, og Danmark fik ngo’ernes pris som klimaskurk.

Indbegrebet af simpel taktik

Det, der sker, er tæt på at være en katastrofe for landet. Bevares: Det kan rettes op, og det vil det blive i løbet af nogle år, når det bliver endnu mere tydeligt, at også Danmark – eller rettere sagt: at ikke mindst Danmark – må tage disse mål alvorligt og arbejde seriøst med dem. Som Mogens Lykketoft, formand for FN’s Generalforsamling, sagde, da han 26. november over Skype åbnede folketingshøringen om verdensmålene:

”De 17 mål handler om alle mennesker i alle lande. Målene er også,” sagde Lykketoft, ”en advarsel om, at hvis vi ikke gør noget, så står vi over for katastrofer.”

Tænk, hvis Danmark havde en statsminister, der demonstrerede politisk lederskab og satte sig i spidsen for at tage de 17 verdensmål alvorligt, både i en dansk og i en global sammenhæng. Og dermed også skabte mere respekt om sig selv og Danmark ude i verden! Det gør statsministeren og regeringen ikke. Tværtimod. Regeringen kan manøvrere i det taktiske spil, ja, den er indbegrebet af simpel og kortsigtet taktik, men det er ikke lederskab.

[quote align="left" author=""]Der praktiseres så megen stupiditet, at regeringen nu ej heller holder sig tilbage fra at gå i rette med Folketingets ombudsmand.[/quote]

Det er deprimerende at tænke på, hvor megen skade regeringen allerede har skabt i Danmark på blot et halvt år. Man må dog indrømme: Der har været en imponerende systematik i indsatsen, og det skaber et skrækscenarie for de kommende år. Det kortsigtede, visionsløse og ikke-bæredygtige er en systematik for regeringen. Det er den ”teknokratiske og rå konkurrencestat” – som professor Ove Kaj Pedersen benævnte det i et interview i dagbladet Politiken 28. november – der nu rulles ud for fuld kraft. Det seneste er, at der praktiseres så megen stupiditet, at regeringen nu ej heller holder sig tilbage fra at gå i rette med Folketingets ombudsmand.

Danmark er et af verdens rigeste og lykkeligste lande – næsten uanset hvordan vi definerer og måler disse ikke særlig klare begreber. Ikke desto mindre lovgiver vi og begrunder lovgivningen, som om vi var et nødlidende og fattigt land, der er nødt til at gå imod FN-målene, er nødt til at spare for overhovedet at kunne klare tilværelsen i det kolde nord.

Det er vi ikke.

Vi har ikke behov for og ej heller ordentlige begrundelser for at nedsætte Danmarks ulandsbistand. Tværtimod burde vi måske sætte vores ulandsbistand i vejret. Vi har ikke behov for at sætte ind mod overimplementering af det ene og det andet. Ikke behov for at gå i rette med gamle, veletablerede menneskerettighedskonventioner. Ikke behov for at bygge hoteller og sommerhuse på smukke områder nær de danske kyster. Vi har ikke behov for at give landbruget lov til at bruge skadelige kemikalier for at klare sig i den såkaldte konkurrence. Og ikke behov for at reducere velstand og omsorg for de mest udsatte i samfundet. Vi har behov for at gå i helt andre retninger.

Hvor er Socialdemokraterne?

I den situation ser man sig om efter Socialdemokraterne. Hvor er de? De må da både forstå og værdsætte de 17 verdensmål, men det henstår i det absolut uvisse, hvor Socialdemokraterne er. Der er ikke kommet klare udsagn om verdensmålene, ingen udsagn overhovedet. En ledende socialdemokrat, en tidligere minister, blev for nylig interviewet på tv om nogle aktuelle flygtningespørgsmål. Han blev stillet nogle meget konkrete spørgsmål vedrørende de stramninger, der lige er blevet gennemført med Socialdemokraternes ivrige tilslutning.

Den pågældende politiker svarede sådan på et meget klart spørgsmål:

”Det er klart, at vi skal hjælpe mennesker i nød. Men samtidig skal vores egen økonomi selvfølgelig også hænge sammen.”

Svaret affødte et nyt spørgsmål, der gik på, om politikeren ikke kunne konkretisere sit svar. Hertil svarede den socialdemokratiske politiker:

[quote align="right" author=""]Jeg ville ønske, at Socialdemokraterne fremstod som partiet, der på værdig og klar vis kunne forholde sig til de alvorlige situationer, som Danmark og verden befinder sig i[/quote]

”Det er klart, at vi skal hjælpe mennesker i nød. Men samtidig skal vores egen økonomi jo også hænge sammen.”

Ja, det forstås. Vi skal hjælpe mennesker, der er i nød. Og vores egen økonomi skal hænge sammen. Det har socialdemokratiske politikere sagt i én uendelighed, og det bliver det ikke tydeligere af. Der er ikke noget at sige til, at mennesker skruer ned for opmærksomheden, når politikere, som vi véd taler sådan, toner frem på skærmen.

Eller for at sige det direkte: Det er der ingen mennesker, der gider høre på. Det er uinteressant. Og det er faktisk også uværdigt at diske op med så gedigne selvfølgeligheder over for en oplyst vælgerbefolkning. Socialdemokraterne er ikke alene om det, men de er i særklasse slemme. Der kommer ikke stort politisk lederskab fra det parti, hvorfra det mest oplagt skulle komme, når nu regeringen ikke kan opvise noget, der bare minder om politisk lederskab.

Jeg ville ønske, at det forholdt sig modsat. Jeg ville ønske, at Socialdemokraterne fremstod som partiet, der på værdig og klar vis kunne forholde sig til de alvorlige situationer, som Danmark og verden befinder sig i, og som den nuværende regering håndterer katastrofalt dårligt. På et halvt år er det lykkedes for regeringen at skabe en stemning i Danmark af mismod, vrede, sorg, frustration, skuffelse og skam, som efter min hukommelse er uden lige. Og hvor er Socialdemokraterne? De er ikke til at få øje på. 

Forrige artikel Vi skal tage internettet alvorligt Næste artikel Ny nordisk ledelse – Norden og FN’s 17 verdensmål
Socialstyrelsens nye regnemodel er helt skæv

Socialstyrelsens nye regnemodel er helt skæv

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Partierne i både rød og blå blok prioriterer sundhed højt. Og det kan ses på udgifterne. Hver eneste dansker betaler nu i snit 19.300 kr. om året for at finansiere landets sundhedsvæsen. Det er over 1.500 kr. mere end for bare 10 år siden. Men vi får også mere sundhed for pengene.

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Selv om antallet af ældre stiger, er der nu på årsbasis skåret 6,4 millioner hjemmehjælpstimer væk siden 2008. På få år er udgifterne faldet med 6.000 kr. pr. ældre trods politikernes løfter om værdighedsmilliarder og bedre hjemmehjælp.

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Siden folketingsvalget i 2015 har sundhed fået 4 mio. kr., og gymnasierne mistet 1 mio. – hver dag. År for år bliver der afsat færre penge pr. elev i folkeskoler og gymnasier samt pr. studerende på universiteter og professionshøjskoler. Ingen ved dog, om det påvirker kvaliteten.

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

En af verdens førende ledelseskonsulenter, Alex Osterwalder, forsøger i ny bog at opklare, hvordan etablerede firmaer bliver ved med at forny sig. En del af løsningen kan være en todelt ledelse samt modet til at begå masser af fejl.

Kvinder indtager globale økonomiske topposter

Kvinder indtager globale økonomiske topposter

Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og OECD har alle fået kvindelige cheføkonomer i år. Ny forskning indikerer, at kvindelige økonomer er mindre markedsortodokse og mere positive over for lovgivning til fordel for lønmodtagere og miljøbeskyttelse end mandlige økonomer.