Et halvt år med en sort regering – men hvor er Socialdemokraterne?

Danmark ledes af tabere, og regeringen er indbegrebet af simpel og kortsigtet taktik, men det er ikke lederskab. På et halvt år er det lykkedes at skabe en stemning af mismod, frustration og skuffelse i Danmark, som efter min hukommelse er uden lige. Og Socialdemokraterne – de er ikke til at få øje på.

Et år er ved at rinde ud. Et år, hvor Danmark fik en ny regering. En sort regering. En mindretalsregering. En regering, der ledes af en statsminister, der nyder en historisk ringe tillid både i sit eget parti og i samfundet. Partiet Venstre var da også Folketingsvalgets og EU-afstemningens store taber. Danmark ledes af tabere. Og Danmark er ved at udvikle sig til et land, der afkobler sig fra resten af verden; Danmark taber terræn i en verden, der mere end nogensinde har behov for den globale solidaritet, der hidtil har været et kendetegn for Danmark. Nu drejer det sig om grøn realisme, om kernevelfærd og om ikke at overimplementere – og det er alt sammen tilbagegang forklædt som fraser og floskler.

Den 25. september underskrev den danske statsminister i New York sammen med 192 andre statsledere FN’s nye bæredygtighedsmål, de 17 såkaldte verdensmål. Men inden blækket var tørt, var statsministeren i fuld gang med at tale Danmark ud af målene. Og så tog han i øvrigt hjem og ikke bare fortsatte, men intensiverede regeringens ikke-bæredygtige politik; en politik, der ruller Danmark tilbage på næsten alle de spor eller områder, hvor bæredygtighed spiller en rolle eller kommer til udtryk. På alle de områder, der skal være med til at fremtidssikre Danmark, gennemføres der besparelser og forringelser, f.eks. klima, miljø, uddannelse, forskning, ulandsbistand m.m.

Det er en utrolig snæversynethed og visionsløshed, der her kommer til udtryk både i tale og handling. Det seneste er, at Danmarks klimaminister drog af sted til COP21-forhandlingerne i Paris med en rigtig kræmmerdagsorden, nemlig at Danmark ikke skal nå de stipulerede reduktioner, men en smule mindre! Danmark skal ikke overimplementere, som det hedder i regeringens sprogbrug; vi skal endelig ikke komme i front på noget område, der kunne koste Danmark noget. Det blev da også bemærket i Paris, og Danmark fik ngo’ernes pris som klimaskurk.

Indbegrebet af simpel taktik

Det, der sker, er tæt på at være en katastrofe for landet. Bevares: Det kan rettes op, og det vil det blive i løbet af nogle år, når det bliver endnu mere tydeligt, at også Danmark – eller rettere sagt: at ikke mindst Danmark – må tage disse mål alvorligt og arbejde seriøst med dem. Som Mogens Lykketoft, formand for FN’s Generalforsamling, sagde, da han 26. november over Skype åbnede folketingshøringen om verdensmålene:

”De 17 mål handler om alle mennesker i alle lande. Målene er også,” sagde Lykketoft, ”en advarsel om, at hvis vi ikke gør noget, så står vi over for katastrofer.”

Tænk, hvis Danmark havde en statsminister, der demonstrerede politisk lederskab og satte sig i spidsen for at tage de 17 verdensmål alvorligt, både i en dansk og i en global sammenhæng. Og dermed også skabte mere respekt om sig selv og Danmark ude i verden! Det gør statsministeren og regeringen ikke. Tværtimod. Regeringen kan manøvrere i det taktiske spil, ja, den er indbegrebet af simpel og kortsigtet taktik, men det er ikke lederskab.

[quote align="left" author=""]Der praktiseres så megen stupiditet, at regeringen nu ej heller holder sig tilbage fra at gå i rette med Folketingets ombudsmand.[/quote]

Det er deprimerende at tænke på, hvor megen skade regeringen allerede har skabt i Danmark på blot et halvt år. Man må dog indrømme: Der har været en imponerende systematik i indsatsen, og det skaber et skrækscenarie for de kommende år. Det kortsigtede, visionsløse og ikke-bæredygtige er en systematik for regeringen. Det er den ”teknokratiske og rå konkurrencestat” – som professor Ove Kaj Pedersen benævnte det i et interview i dagbladet Politiken 28. november – der nu rulles ud for fuld kraft. Det seneste er, at der praktiseres så megen stupiditet, at regeringen nu ej heller holder sig tilbage fra at gå i rette med Folketingets ombudsmand.

Danmark er et af verdens rigeste og lykkeligste lande – næsten uanset hvordan vi definerer og måler disse ikke særlig klare begreber. Ikke desto mindre lovgiver vi og begrunder lovgivningen, som om vi var et nødlidende og fattigt land, der er nødt til at gå imod FN-målene, er nødt til at spare for overhovedet at kunne klare tilværelsen i det kolde nord.

Det er vi ikke.

Vi har ikke behov for og ej heller ordentlige begrundelser for at nedsætte Danmarks ulandsbistand. Tværtimod burde vi måske sætte vores ulandsbistand i vejret. Vi har ikke behov for at sætte ind mod overimplementering af det ene og det andet. Ikke behov for at gå i rette med gamle, veletablerede menneskerettighedskonventioner. Ikke behov for at bygge hoteller og sommerhuse på smukke områder nær de danske kyster. Vi har ikke behov for at give landbruget lov til at bruge skadelige kemikalier for at klare sig i den såkaldte konkurrence. Og ikke behov for at reducere velstand og omsorg for de mest udsatte i samfundet. Vi har behov for at gå i helt andre retninger.

Hvor er Socialdemokraterne?

I den situation ser man sig om efter Socialdemokraterne. Hvor er de? De må da både forstå og værdsætte de 17 verdensmål, men det henstår i det absolut uvisse, hvor Socialdemokraterne er. Der er ikke kommet klare udsagn om verdensmålene, ingen udsagn overhovedet. En ledende socialdemokrat, en tidligere minister, blev for nylig interviewet på tv om nogle aktuelle flygtningespørgsmål. Han blev stillet nogle meget konkrete spørgsmål vedrørende de stramninger, der lige er blevet gennemført med Socialdemokraternes ivrige tilslutning.

Den pågældende politiker svarede sådan på et meget klart spørgsmål:

”Det er klart, at vi skal hjælpe mennesker i nød. Men samtidig skal vores egen økonomi selvfølgelig også hænge sammen.”

Svaret affødte et nyt spørgsmål, der gik på, om politikeren ikke kunne konkretisere sit svar. Hertil svarede den socialdemokratiske politiker:

[quote align="right" author=""]Jeg ville ønske, at Socialdemokraterne fremstod som partiet, der på værdig og klar vis kunne forholde sig til de alvorlige situationer, som Danmark og verden befinder sig i[/quote]

”Det er klart, at vi skal hjælpe mennesker i nød. Men samtidig skal vores egen økonomi jo også hænge sammen.”

Ja, det forstås. Vi skal hjælpe mennesker, der er i nød. Og vores egen økonomi skal hænge sammen. Det har socialdemokratiske politikere sagt i én uendelighed, og det bliver det ikke tydeligere af. Der er ikke noget at sige til, at mennesker skruer ned for opmærksomheden, når politikere, som vi véd taler sådan, toner frem på skærmen.

Eller for at sige det direkte: Det er der ingen mennesker, der gider høre på. Det er uinteressant. Og det er faktisk også uværdigt at diske op med så gedigne selvfølgeligheder over for en oplyst vælgerbefolkning. Socialdemokraterne er ikke alene om det, men de er i særklasse slemme. Der kommer ikke stort politisk lederskab fra det parti, hvorfra det mest oplagt skulle komme, når nu regeringen ikke kan opvise noget, der bare minder om politisk lederskab.

Jeg ville ønske, at det forholdt sig modsat. Jeg ville ønske, at Socialdemokraterne fremstod som partiet, der på værdig og klar vis kunne forholde sig til de alvorlige situationer, som Danmark og verden befinder sig i, og som den nuværende regering håndterer katastrofalt dårligt. På et halvt år er det lykkedes for regeringen at skabe en stemning i Danmark af mismod, vrede, sorg, frustration, skuffelse og skam, som efter min hukommelse er uden lige. Og hvor er Socialdemokraterne? De er ikke til at få øje på. 

Forrige artikel Vi skal tage internettet alvorligt Næste artikel Ny nordisk ledelse – Norden og FN’s 17 verdensmål
  • Anmeld

    ulla

    Få lige rettet artiklen sprogligt og redigeringsmæssigt. Og: Mange tak tiltrængte ord!

    Kan I ikke rette og redigere artiklen, så den ikke fremstår med så mange sproglige og redigeringsmæssige fejl?
    Stor tak til Hildebrandt, som burde være med til at lede landet, men nu sidder der desværre egoistiske, magtfuldkomne kleptokrater på den post, som også Hildebrandt antyder - i et noget mere diplomatisk sprog.


Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune har data forladt regnearkene og indtaget storskærmene i både direktion og jobcenter, så de bliver synlige og brugbare for alle, også de borgere, det hele handler om. Visualiseringerne udvikles af en særlig enhed for Datadrevet Forretningsudvikling.

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

En gang om måneden gennemgår direktion i Gladsaxe Kommune en tsunami af data for at følge udviklingen på 29 vigtige udvalgte områder. De diskuterer og justerer kursen, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Mandag Morgen sad med ved bordet på direktionens første møde i år.

Davos er blevet afmagtens topmøde

Davos er blevet afmagtens topmøde

KOMMENTAR: Mens en række af klodens toneangivende ledere mødes i Davos denne uge, accelererer de udfordringer, de er sat i verden for at løse. Der er akut behov for at finde nye svar på de globale risici.

Klimakampen skaber større ulighed

Klimakampen skaber større ulighed

Alle danskere skal ændre forbrug og livsstil, hvis vi skal nedbringe udledningen af drivhusgasser så meget, som politikerne ønsker. Men for de fattigste slår klimaregningen hårdere end for resten. Derfor anbefaler eksperter, at politikerne kompenserer folk med lave indkomster, før vi skruer op for energiregningen eller prisen for en bøf.

Europas grønne omstilling har social slagside

Europas grønne omstilling har social slagside

EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes, konkluderer eksperter fra Bruxelles’ førende politisk-økonomiske tænketank. Hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden, advarer Margrethe Vestager.

Afgifter på kød og fly splitter rød-grøn blok

Afgifter på kød og fly splitter rød-grøn blok

Oppositionen er klar til angreb på Løkke-regeringernes klimapolitik i den kommende valgkamp. Men de har svært ved selv at holde den fælles takt. Partierne til venstre for Venstre kan godt blive enige om, at landbruget skal holde for, men de er dybt uenige om, hvordan man skal nedbringe danskernes klimabelastende forbrug.

Set, læst og hørt: Tommy Ahlers

Set, læst og hørt: Tommy Ahlers

Mandag Morgen har bedt uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) om at komme med tre kulturanbefalinger. Han anbefaler blandt andet at tage til kirkekoncerter, og så er han hoppet med på Lykke-Per-bølgen.

Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencen

Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencen

På universitetet oplever professor Nina Smith studerende, særligt piger, der bryder grædende sammen, når de får en ’forkert’ karakter. Kvinder vil være perfekte både ude og hjemme, og det kan man ikke, siger hun. Og hun taler af erfaring.

Forskning: Finansverdenen tiltrækker svindlere

Forskning: Finansverdenen tiltrækker svindlere

Forskere mener at have fundet formlen for uærlighed. Ifølge nyt studie er Britta Nielsens formodede svindel for millioner i Socialstyrelsen en statistisk undtagelse, og forskernes nye fund kan være med til at forklare svindelnumrene blandt mandlige topfolk i finansverdenen. Høj løn og løgnagtighed følges ad. Og så er mænd – statistisk set – større løgnere end kvinder.

Vi skylder vores ældre en værdig afsked

Vi skylder vores ældre en værdig afsked

KOMMENTAR: Regeringens forslag til sundhedsreform skal sætte patienten i centrum, men det ligner desværre en bureaukratisk øvelse, hvor ansvaret nemt kan falde ned mellem alt for mange stole. 

Få styr på din virksomhedskultur – den er grundlaget for alt andet

Få styr på din virksomhedskultur – den er grundlaget for alt andet

KOMMENTAR: Det kan være en udfordring at holde fokus og retning, når man samtidig gerne vil pleje en åben og eksperimenterende tilgang til sin i virksomhed. Det afgørende er at fremelske og pleje en virksomhedskultur, der understøtter begge dele. Her er, hvordan vi gør det i Milestone Systems.

Løkkes sundhedsreform har store huller

Løkkes sundhedsreform har store huller

ANALYSE: Hvis nogen havde sat næsen op efter en enkel og gennemskuelig fordeling af opgaverne i sundhedsvæsenet, risikerer de at blive slemt skuffet. Regeringens udspil til en sundhedsreform har mange gode hensigter, men også mange uklare elementer.

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Vi har vænnet os til, at computere og alt, hvad der har med digital teknologi at gøre, bliver bedre, hurtigere og billigere år for år. Men hvis udviklingen skal fortsætte, er der snart behov for at skifte til helt nye teknologier. Den mest lovende er kvantecomputere.

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danmark er sammen med Bulgarien og Luxembourg snart de eneste EU-lande i Europa uden statsstøtte til film- og animationsbranchen. Det koster på ordrebogen. Venstres erhvervsordfører erkender, at man kan blive nødt til at følge trop og uddele millioner i statsstøtte til internationale filmgiganter.

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

Den kreative sektor i Danmark boomer og klarer sig målt på eksportvækst bedre end andre sektorer. Alligevel tøver politikerne med at anerkende vækstpotentialet, lyder kritikken. Det sker imidlertid i lande som Holland, Storbritannien og Finland.

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Sybo Games er en dansk spilvirksomhed med vækstpotentiale. Men bl.a. jagten på talenter er en udfordring, siger CEO Mathias Gredal Nørvig, der er formand for den nye forening Vision Denmark.

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Mandag Morgen har bedt David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand i DFF, om tre kulturanbefalinger. Han fremhæver blandt andet en historisk roman om videnskab, og så fortæller han om udfordringerne ved at dele Spotify-konto med sin 12-årige søn.

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Den nye sundhedsreform kan – stik mod hensigten – betyde en endnu mere uens behandling for patienter i forskellige egne af landet. De regionale sundhedsforskelle er for intet at regne sammenlignet med de forskelle, der er på tværs af kommunerne.

Globalt slagsmål om deletransport

Globalt slagsmål om deletransport

Udlejning af cykler og elektriske løbehjul er på ganske få år blevet en global milliardforretning, og markedet domineres af techgiganter fra Kina og USA. Men også en lille dansk spiller gør sig bemærket med sine orange cykler i flere af Europas hovedstæder.

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

ANALYSE: Statsminister Lars Løkke Rasmussen bør tage Dansk Folkeparti på ordet og udskrive valg til Folketinget 26. maj, samme dag som valget til Europa-Parlamentet. Det vil være godt for Danmark – og for ham selv.

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

KOMMENTAR: Vi skal være troværdige og realistiske omkring FN’s verdensmål, men vi skal også i gang. Og det behøver faktisk ikke være så svært. Her er et jordnært eksempel på, hvordan en mindre virksomhed er kommet i gang med FN’s verdensmål.

Den multikompetente bestyrelse

Den multikompetente bestyrelse

KOMMENTAR: Bestyrelsernes ansvar skal redefineres, opgaverne præciseres og sammensætningen nytænkes, hvis de skal efterleve morgendagens krav. Kvinderne er et vigtigt element i den transformation.

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Danmark har over 60.000 virksomhedsbestyrelser. Over halvdelen af dem består kun af mænd. Det viser den hidtil største kortlægning af landets bestyrelser. Andelen af kvinder ser endda ud til at falde. Fokus skal flyttes fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen, opfordrer eksperter.

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Mange af landets 60.000 bestyrelser er besat af ægtefæller, søskende eller tanter til virksomhedsejerne. Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre diversitet end hidtil antaget, viser stor kortlægning af landets bestyrelser.

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Danmark har nu en basis af dygtige kvinder, der er klar til direktørposter, og som kan bestride bestyrelsesposter i langt større omfang, end de får mulighed for i dag. Vi kan ikke være de danske tal bekendt.

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Mandag Morgen har bedt Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, om tre kulturanbefalinger. Hun er blandt andet blevet grebet af Ida Jessens nyeste roman, Telefon, og så har hun fået øjnene op for en ikke helt ny musikgenre.

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

KOMMENTAR: Mediernes politiske kommentariat virker nærmest skuffede over, at Løkke tillod sig at holde en såkaldt statsmandstale i stedet for at sælge sit politiske valgprodukt. Men det kommende valg kommer netop til at blive afgjort på, hvem vi grundlæggende tror kan føre Danmark sikkert ind i en usikker fremtid. Og her er der behov for statsmænd og -kvinder.

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

I dagens udvalgte artikel fra året, der gik, spørger jeg, hvor meget videnskab der egentlig ligger bag ledelsesgerningen. I mange tilfælde er det meget lidt – og det er et kæmpe problem, mener den canadiske ledelsesprofessor Roger Martin, fordi der på grund af manglende viden opstår en masse ledelsesmæssige fejlslutninger, der modarbejder god ledelse. Jeg har mødt Roger Martin flere gange som journalist, og han har altid et nyt og anderledes greb på det, som alle andre tager for givet.

God læselyst og godt nytår,

Anders Rostgaard, erhvervsredaktør

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

Dagens anbefaling er en artikel fra august 2018 om den udskældte universitetslov. Politikere ønsker grundlæggende set at gøre verden til et bedre sted, og derfor kommer nye love som regel af et godt hjerte. Alle de gode intentioner var også til stede, da den nye universitetslov blev vedtaget for halvandet år siden: Der skulle skabes klarhed over universitetsbestyrelsernes rolle og systemet for udpegning af nye bestyrelser skulle videreudvikles. Men loven har virket stik modsat, fortæller bestyrelsesformand for SDU Lars Nørby Johansen i dette ærlige interview: "Det er komplekst og uoverskueligt. Det er blevet labyrintisk. Det er nærmest kafkask. Det er i værste fald kontraproduktivt".

God læselyst og godt nytår,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

Dagens anbefaling handler om et af vilkårene ved livet i 2019, nemlig vores stormfulde had/kærlighedsforhold til den digitale teknologi. Vi er alle dybt afhængige af vores dimser – men samtidig blev det i løbet af 2018 stadig tydeligere, hvordan vores data opsamles og misbruges i stor stil. Lige bag de smarte løsninger er der en mørk og skræmmende verden af manipulation, diskrimination og overvågning. Vi famler efter at finde nogle etiske retningslinjer, der kan bevare menneskelige værdier – men uden at give køb på teknologiens fordele.

God læselyst og godt nytår,

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

I denne udvalgte artikel fra 2018 skriver jeg om, at der aldrig har været så mange nydanskere i job som i dag. Beskæftigelsen stiger. Dansk erhvervsliv er mangfoldigt. Flere får en uddannelse. Kriminaliteten falder. Alt sammen positive historier. Men det bærer den hjemlige integrationsdebat ikke præg af. De positive tendenser drukner i en skarp politisk debat med fokus på problemer. Debatten er så højspændt, at ingen partier vil tage ejerskab til succesen.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

Dagens anbefaling er en artikel fra november, hvor jeg ser nærmere på Medicinrådet, et år efter det blev etableret. Medicinrådet undersøger nye lægemidler for at se, om de leverer klinisk merværdi til en acceptabel pris. Efter det førte års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt", lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger. Til nytår skal Medicinrådet evalueres.

God læselyst og godt nytår,

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

Dagens anbefaling dykker ned i velfærden, som bliver et hovedtema i valgkampen. Politikere fra både røde og blå partier vil love mere og bedre velfærd. Det gør de år efter år. Men de fortæller ikke, at væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Udgifterne til sundhed pr. indbygger er ganske vist vokset. Til gengæld er udgifterne på andre store velfærdsområder som ældre og uddannelse faldet. Og intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør