Her vokser uenigheden mellem mænd og kvinder: Velfærd, klima, indvandring, økonomi, ligestilling...

POLITIK OG VELFÆRD Når forskere sammenligner holdningsundersøgelser over flere årtier, tegner der sig et tydeligt billede: Mænd og kvinder glider holdningsmæssigt længere og længere fra hinanden på væsentlige samfundsspørgsmål. Forskerne ser tegn på en direkte antifeministisk mobilisering blandt en stor gruppe af især unge mænd.

Vi danskere kan godt lide at se os selv i rollen som en global førernation inden for ligestilling.

Vi betragter endda kønsligestilling som så stor en dansk værdi, at vi har stemt det ind som en af de ti vigtigste danske værdier i Danmarkskanonen sammen med andre populære begreber som ’hygge,’ ’frisind’ og ’velfærdssamfundet’.

Login