Historisk tillidskrise før valget

Forårets politiske drama på Christiansborg har efterladt vælgerne med en blanding mistillid og manglende interesse. Deres tillid til de folkevalgte har ikke været lavere siden midten af 70’erne efter oliekrise og jordskredsvalg, og deres tiltro de store økonomiske planer er også beskeden. Det er en stor udfordring for det politiske system forud for efterårets folketingsvalg.

Forårets intense kamp om de store økonomiske planer har ikke styrket vælgernes respekt for politikerne. Danskerne har ikke kvitteret for den nyfundne reformvilje, der har præget dansk politik siden årsskiftet. Tværtimod har deres tillid til de folkevalgte ikke været lavere siden midten af 70’erne efter oliekrise og jordskredsvalg. Kun 31 pct. af vælgerne stoler i dag på, at de politiske ledere træffer de rigtige beslutning for landet, mens 59 pct. har “ret lille” eller “meget lille” tillid til danske politikere i almindelighed. Se figur 1.

Det fremgår af en vælgerundersøgelse, som Mandag Morgen har udarbejdet i samarbejde med professor Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet. Den praktiske side af undersøgelsen, der omfatter 1.005 svarpersoner over 18 år, er gennemført af analyseinstituttet Synovate i perioden 10.-21. juni.

Ifølge Goul Andersen er der tale om en meget bemærkelsesværdig udvikling, for i de seneste 20 år har danskerne internationalt set haft en høj og endog stigende tillid til politikere: ”Det ser ud til at være slut, og det kan blive en betydelig udfordring for hele det politiske system. For danske politikere skal fremover tale til vælgere, der ikke har tillid til dem,” siger han.

Login