Tid til trepart? Det forudsigelige opgør om arbejdskraften

Vil arbejdsgiverne blot have rigelige mængder billig arbejdskraft, eller vil fagbevægelsen blot presse lønningerne op? Debatten om mangel på arbejdskraft har længe været udkæmpet fra to dybe skyttegrave med hver sine modsatrettede løsningsforslag. Er det tid til en ny trepartsaftale?

Forestil dig følgende sætninger reciteret med en dyb speakerstemme, som var det traileren til en ny Netflix-serie. 

’Nu er den her. Serien om det endelige opgør om arbejdskraften, hvor arbejdsgivere og fagforeninger, i blind tro på, at de hver især ligger inde med sandheden, kæmper for alt, hvad deres medlemmer har kært. Af frygt for at virke svag, ønsker ingen af parterne at give sig den mindste smule.’ 

Login