John Wagner: Uerfarne ministre kan koste Danmark dyrt

POLITIK OG VELFÆRD Statsministre forsøger at udvise handlekraft, når de hyrer og fyrer ministre, men det svækker folkestyret og medfører ringere politiske løsninger, at mange ministre kun sidder i halvandet år. Tålmodighed og ’ministeruddannelse’ er vejen frem, skriver John Wagner.

Af John Wagner
Adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, tidl. generalsekretær for Konservative

Lad mig lægge ud med at sige det uden omsvøb: Danmark har brug for bedre ministre end flere af de nuværende og mange af de forhenværende.

Det er ganske enkelt blevet et problem for formuleringen og udmøntningen af politik i Danmark, at ministre – i disse dage eksemplificeret ved fødevareminister Mogens Jensen (S) – skal være glade for bare halvandet år i samme ministerium.

Hertil kommer den ekstra udfordring, at afstanden mellem de ministre, der kommer og går sammen med et stigende antal politisk valgte særlige rådgivere, og de bestående, sædvanligvis dybt professionelle embedsmænd, bliver større og større.

Jeg fik syn for sagn, da jeg for nylig kunne fejre 25-årsjubilæum som brancheforeningsdirektør og kom til at tænke på, HVOR mange ministre jeg har haft kontakt med i disse år:

14 erhvervsministre fra Mimi Jakobsen (CD) til Simon Kollerup (S), heraf 5 socialdemokrater, 5 konservative, 2 SF’ere, 1 fra Venstre og 1 fra CD.

14 skatteministre fra Carsten Koch (S) til Morten Bødskov (S), heraf 5 socialdemokrater, 5 fra Venstre, 3 SF’ere og 1 radikal.

13 fødevareministre fra Henrik Dam Kristensen (S) til – indtil videre – Mogens Jensen (S), heraf 7 fra Venstre og 6 socialdemokrater, hvortil kan lægges 3 konservative forbrugerministre.

11 miljøministre fra Svend Auken (S) til Lea Wermelin (S), heraf 6 fra Venstre, 3 socialdemokrater, 1 konservativ og 1 SF’er.

Tilsammen har jeg altså på 25 år haft kontakt til 55 forskellige ministre (fra seks forskellige partier) – på bare disse fire for købmændenes brancheorganisation vigtigste ministerområder. Hertil kommer knap så intense kontakter til et mindre antal finansministre, justitsministre, sundhedsministre, beskæftigelsesministre med mere.

Hvad er så fordelene – hvis der er nogle – og ulemperne ved den hastige udskiftning af ministre?

Det er i hvert fald helt klart de ministre, som har siddet længst, der huskes for de fleste politiske initiativer – på godt og ondt, vil man sige, afhængigt af holdning til initiativerne; daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, daværende skatteminister Kristian Jensen og daværende miljømister Svend Auken.

Bendt Bendtsens indflydelse kan også hænge sammen med, at han var partileder i det næststørste regeringsparti og dermed vicestatsminister, ligesom Svend Aukens muligheder for at opbygge et magtfuldt miljøministerium kan tilskrives hans position som tidligere partiformand.

Fagministres indflydelse afhænger altså ikke alene af holdninger, indsigt og netværk, men også af position i partiet og for eksempel medlemskab af regeringens koordinationsudvalg og/eller økonomiudvalg. Formentlig mere det sidste, position, end det første, politik!

Stærke ministre kan omsætte visioner til praksis

For erhvervsorganisationer og en lobbyist som mig er det så klart at foretrække at have så stærk en ressortminister som muligt, det vil sige en minister med lang parlamentarisk erfaring, en fremtrædende position i sit parti, stort netværk og dyb indsigt i politikområdet. Det er svært at tilskrive Mogens Jensen og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) det sidste.

Med svage ministre risikerer at følge en ørkenvandring, hvor der intet modspil er til overimplementering af nye EU-regler, finansministerielt hysteri mod enhver merudgift og total ideologisk styring fra samme, altså Finansministeriet, i de seneste par årtier – og måske Statsministeriet (igen) i de kommende år, hvis Mette Frederiksen yderligere forstærker sin magt, som hun har agt.

Derfor er det – normalt – guds gave, når en statsminister fastholder en velfungerende fagminister med et par års ministererfaring, mange års medlemskab af Folketinget og dermed både det politiske netværk til at fremkalde brede politiske forlig og den indsigt, som er nødvendig for at omsætte regeringens, partiets og egne holdninger til praktisk politik.

Og derfor er de utallige ministerrokader i utide en uskik. Regeringers afgang som følge af valgnederlag er en parlamentarisk selvfølge, og dem har der de seneste 25 år været fire af, mens ”gennemsnitslevetiden” for mange ministre på den samme post er under to år.

Måske statsministre synes, at det er sjovt med ”nyt blod”, at udvise handlekraft ved at fyre og hyre og flytte opmærksomheden væk fra egne eller et kollektivs uformåenhed. Måske også en departementschef til tider ånder lettet op. Men ofte har det forsinket konkrete politiske reformer og forringet indholdet.

Uerfarne ministre risikerer at blive marionetdukker

Uerfarne politikere på ministerposter kan koste Danmark dyrt. Fordi det i for høj grad bliver andre hensyn end de faglige og ideelle, som afgør sagen. Fordi samspillet med ministeriet med departementschefen i spidsen tager tid at designe. Og mens det skal opbygges, sætter Finansministeriet og Statsministeriet sig tykt på politikken, og en eller flere særlige rådgivere på ministerens offentlige fremtræden, hvorefter ministeren mere eller mindre fremstår som en marionet.

Resultatet er endnu en hurtig udskiftning på udskiftning på udskiftning …

Mit håb er derfor en større stabilitet på ministertaburetterne, så vi fremover får flere ministre med netop ministererfaring, med flere års parlamentarisk erfaring og dybere indsigt i ressortområdet.

Men ikke nok med dét: Måske skulle vi også overveje, om der med udnævnelse af ”juniorministre” og/eller med en ”videreuddannelse” af nye parlamentarikere i regi af Folketinget kan udvikles stærkere ministre. Ingen nævnt, ingen glemt!

I erhvervslivet kræves det i dag, at man tager en bestyrelsesuddannelse for at få kendskab til ledelsens ansvar. På en ”ministeruddannelse” kunne man for eksempel lære, hvad det vil sige at have lovhjemmel – og at kvaliteten af nye love, bekendtgørelser og vejledninger er vigtigere end pressemeddelelser.

Med stærke ministre følger – efter min mening – også både bedre og bredere politiske løsninger. Og dermed endnu større respekt for folkestyret. Vi har de seneste år – ikke mindst i ét-parti-regeringerne, og når unge partier pludselig har fået ministerposter – haft for mange ministre, som ikke har skabt respekt for deres gerning, hverken på Christiansborg eller blandt de erhvervsorganisationer, i den fagbevægelse og blandt de NGO’er, som også over for medierne og dermed offentligheden tegner billedet af ministeren.

Folkestyret lider altså lige så meget under svage ministre som den sag, de svage ministre er blevet bedt om at tjene. Vi er alle sammen ofre, når ministre ikke får succes. For private virksomheder kan det handle om succes eller fiasko – helt afhængigt af politiske beslutninger. For den offentlige virksomhed, statslig eller kommunal, kan det handle om mulighederne for at rekruttere endnu bedre medarbejdere og få midler til udvikling.

Nye ministre kan ikke nøjes med en tv-serie som introduktion

På den baggrund burde det være indiskutabelt, at vi – når vi får tid til at diskutere andet end sexisme, corona, mink og Trump – tager en diskussion om, hvordan vi får endnu bedre ministre end flere af de nuværende og forhenværende.

Det burde gerne være sådan, at når ministerbilen kører op foran forsamlingshuset, foran kongressalen, foran den store erhvervsorganisations domicil, men også foran gården, butikken, restauranten, uddannelsesinstitutionen, kulturhuset, plejehjemmet med mere, er det ikke ”bare” limousinen, der skaber opmærksomhed, men ministeren, som vækker dyb respekt for ægte interesse, indlevelse, indsigt, evne og vilje til at handle. Og at man ikke kommer i tvivl om ministerens magt! I dag, i morgen og ikke bare frem til førstkommende rokade.

For år tilbage – i Schlüters tid – var den fremragende britiske tv-serie ”Javel, hr. minister” en del af introduktionen til de nye ministre i den daværende Firkløverregering.

Forhåbentlig har Mette Frederiksens ministre ikke i stedet fået ”House of Cards”. De bør i hvert fald fra begyndelsen have mere med på den fremtidige rejse end udsigten til snarlig afskedigelse.

 

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.John Wagner

Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd. Tidligere politisk kommentator på Berlingske og generalsekretær for Det Konservative Folkeparti.

LÆS MERE
Forrige artikel Vi skal tale mere om magt og underkastelse Vi skal tale mere om magt og underkastelse Næste artikel Panikminister Frederiksen Panikminister Frederiksen
Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

LEDELSE Det er måske ikke hver dag, du forholder dig til din egen relevans som leder. Men det kan være afgørende for, om du kan bevare dit reelle ledelsesmandat, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

DIGITAL OMSTILLING Coronakrisen blev et moment of truth for Japans offentlige sektor, der er håbløst bagud med at digitalisere kommunikationen med borgerne. Papirdokumenter med traditionelle hanko-stempler overføres med fax, og først nu udvikles noget, der ligner NemID. Danmark øjner it-eksportmuligheder til det coronaramte japanske bureaukrati. 

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

GRØN OMSTILLING Klimapartnerskaberne har været en stor succes – så stor, at den nu manifesterer sig som et hårdt pres på regeringen fra erhvervslivet, der vil have mere fart på den grønne omstilling. Klimaloven, klimapartnerskaberne og Danmarks grønne industripolitik er rollemodeller for hele EU. 

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

GRØN OMSTILLING Dan Jørgensen er stolt af sine bedrifter i 2020. Klimaministeren kan ikke genkende billedet af en regering, der hænger i bremsen. Der er nedsat fire nye arbejdsgrupper, som skal fremme klimainitiativer på tværs af sektorerne. Og forude venter tre nye strategier for Power to X, CO2-lagring og elektrificering af Danmark.

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

GRØN OMSTILLING Selvom coronakrisen stjal mediebilledet, blev 2020 et travlt klimaår for erhvervslivet, klimapartnerskaberne og regeringen. Her er nogle af årets vigtigste grønne begivenheder.

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

GRØN OMSTILLING I 2030 skal CO2-udledningerne fra produktionsvirksomhederne være reduceret med 95 procent i forhold til 1990-niveauet. Det er målet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Men det kommer til at kræve en helt ny tilgang i de små og mellemstore virksomheder, hvor klimakamp endnu ikke fylder i hverdagen.

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

LEDELSE Læger Uden Grænser sender færre eksperter ud i verden i en tid med corona. Rådgivning via Teams, Skype eller Zoom kan løse nogle opgaver. Denne positive erfaring vil ændre praksis i organisationen, spår ny direktør.

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

POLITIK OG VELFÆRD De toneangivende techgiganter indgik en historisk alliance om at stoppe Trumps direkte adgang til de amerikanske vælgere. Dermed eksponerede de mere end nogensinde deres reelle politiske magt.

Stine Bosse anbefaler

Stine Bosse anbefaler

LEDELSE Stine Bosse glæder sig over en højskolesangbog, hvor alle kan synge med, og så anbefaler hun en græsk klassiker, der minder os om, at også nazisterne var mennesker med følelser, længsler og omsorg for andre.

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

LEDELSE Erhvervsuddannelserne på de amerikanske universiteter Harvard og Columbia føjer certifikater og livslang læring til deres programmer. Det er et skift, der siger noget grundlæggende om vores samfund. 

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

DIGITAL OMSTILLING Diskussionen har ulmet længe, men optøjerne på Capitol Hill og den efterfølgende nedlukning af Trumps konti på Twitter og Facebook har gjort et centralt spørgsmål meget påtrængende: Hvem skal bestemme, hvad der må siges online? EU-Kommissionen har et bud.

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

KOMMENTAR En af de positive effekter af covid-epidemien i Indien er, at indiske startups og iværksættere har formået at arbejde tæt sammen med indiske forskere om at udvikle løsninger hurtigt og effektivt. Nu overvejer man, om den form for innovation kan overføres til at løse udfordringerne med bærdygtighed, skriver det danske innovationscenter i Bangalore

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

LEDELSE En opgave for ledere i 2021 bliver at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

GRØN OMSTILLING Den schweiziske investeringsbank J. Safra Sarasin piller de grønne fjer af Danmark. Godt nok er Danmark et af verdens foregangslande, men vi når ikke Parisaftalens mål ved at følge den nuværende kurs, siger folkene bag bankens nye fremskrivningsmodel, der har til formål at vise konsekvenserne ved virksomhedernes klimaplaner.

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

ØKONOMI Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set.

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

POLITIK OG VELFÆRD Rekordhøje beskæftigelsestal for ikkevestlige indvandrere gør forskningsdirektør Torben Tranæs optimistisk – på en moderat, forskeragtig facon. Han ser store muligheder i fokus på særlige brancher og udpeger den manglende integration af unge, mandlige efterkommere som et af samfundets største problemer.

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

POLITIK OG VELFÆRD Vesthimmerland ligger nummer ét på ranglisten over de kommuner, der er bedst til at få indvandrerkvinder i job. Det er en svær opgave. Så hvad er opskriften på deres succes? Det giver et jobcenter og to virksomheder deres forklaring på.

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

Et job giver dig frihed

Et job giver dig frihed

NYT JOB For Abdulkarim Alasat er jobbet på fabrikken i Tullebølle nøglen til frihed.

Investorer lægger klimapres på virksomheder

Investorer lægger klimapres på virksomheder

GRØN OMSTILLING En lang række store investorer indskærper over for nogle af Europas største virksomheder, at de skal arbejde Parisaftalen grundigt ind i deres forretninger. Der blæser nye grønne vinde i den finansielle sektor, lyder vurderingen fra eksperter.

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

KULTURANBEFALING Ellen Klarskov Lauritzen værdsætter kunsten at fatte sig i korthed på arbejdet, men leder efter det modsatte, når hun har fri. Hun anbefaler en murstensroman, der dvæler ved detaljen, og forbereder sig på foråret med elektronisk dansk musik. 

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

DIGITAL OMSTILLING Scenarier har det med at være deprimerende læsning. De enorme udfordringer og forandringer, der er på vej, virker skræmmende. Wired-journalisten Peter Leydens scenarie The transformation er en fortælling om fremtiden, man faktisk bliver inspireret og i bedre humør af at læse.

Omstillingen - et uddrag

Omstillingen - et uddrag

DIGITAL OMSTILLING The transformation – Omstillingen – er et scenarie i seks afsnit, der beskriver verdens udvikling fra 2020 til 2050. Scenariet er udformet som artikler, skrevet i år 2100 af den fiktive journalist Stuart Rand, der kigger tilbage på de tre årtiers radikale forandringer.  

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

KOMMENTAR I en nyhedsstrøm præget af corona og præsidentvalget i USA har få bemærket, at der sidste måned blev indgået verdens største frihandelsaftale, der omfatter størstedelen af Asien, Australien og New Zealand. Innovation Centre Denmark i Shanghai fortæller, hvordan aftalen også får betydning for danske virksomheder.

Når visioner er virkningsløse

Når visioner er virkningsløse

LEDELSE Visionsbaseret ledelse kan skabe fælles retning og motivation. Men visioner kan også blive et skønmaleri, som skaber polarisering eller fortrænger svære diskussioner og afvejninger, skriver Klaus Majgaard, der har et bud på, hvordan du undgår det.

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

GRØN OMSTILLING Det nye år bliver et travlt klimaår for Danmark, EU og resten af verden. Milliarder af euro, dollar og yuan ligger klar til investeringer i rene teknologier fra krisepakker og stadigt mere klimabevidste private investorer. Analytikere taler om en decideret acceleration i den grønne omstilling, og i de mest optimistiske scenarier er Parismålet igen i sigte.

Michael Løve anbefaler

Michael Løve anbefaler

KULTURANBEFALING Nettos direktør, Michael Løve, har fundet podcasten, der sikrer, at hans døtre aldrig vil ryge. Og så anbefaler han det nyeste værk af lufthavnslitteraturens ukronede konge om det USA, han kender bedst.

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

ØKONOMI Uden nævneværdig dramatik er statsgælden kravlet mod nye højder under coronakrisen. Lave renter er den nye normal, og derfor er gæld næsten gratis. Et lille år efter det globale pandemichok melder spørgsmålet sig, om vi er forberedte på det, de færreste økonomer forventer. 

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

ØKONOMI Som udsteder af verdens mest anvendte valuta høster USA økonomiske fordele, andre lande kun kan drømme om. Den position er ikke akut truet, men vi er måske ved at se begyndelsen på enden, og det kan tvinge USA til at sætte tæring efter næring.

2021 – corona år to

2021 – corona år to

POLITIK OG VELFÆRD Coronaen har forandret vores samfund og vores liv for altid. Nu bliver opgaven at tage det bedste med os ind i 2021 og huske på, hvad livskvalitet er.

Følsom nytårshilsen

Følsom nytårshilsen

Tårer og topledelse var stadig en følsom affære i 2020.

På Mandag Morgen har vi i årets løb talt med tre topchefer, der alle på hver deres måde har været tvunget til at forholde sig til store følelser i deres lederskab. 

Mød den kontroversielle mediechef, den revolutionære revisor og politikeren, der blev kaldt ’isdronningen’. 

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Trods pandemi, klimakrise, økonomisk krise og politisk ustabilitet har 2020 også vist vejen til lysere tider. Vi har samlet nogle af de historier, der har givet os håb her på Mandag Morgens redaktion det seneste år.

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

POLITIK OG VELFÆRD Hvad er de gode – og hvad er de dårlige erfaringer fra coronakrisen? Fredericia Kommune er gået systematisk til værks for at finde svar – og har fået input fra over 5000 borgere, der er kogt ned til et idékatalog. Den fremgangsmåde kan være med til at ændre kommunen og organisationen, mener kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe. 

Danske fintechs spinder guld på (andres) kriminalitet

Danske fintechs spinder guld på (andres) kriminalitet

DIGITAL OMSTILLING Fintech-revolutionen i Danmark har betydet fremvækst af virksomheder, der løser verdensomspændende problemer med svindel og anden kriminalitet. Det potentielle marked er enormt, men herhjemme er blandt andet den danske tillid en barriere for innovationen.

Digital kunst med politisk slagkraft

Digital kunst med politisk slagkraft

DIGITAL OMSTILLING Digital teknologi kan bruges af borgere til at afsløre myndigheder. Den engelske organisation Forensic Architecture har det seneste tiår produceret videoer, der minutiøst dokumenterer overgreb og stiller myndigheder til ansvar. Museer og gallerier er gruppens vigtigste medier.

ICDK: CarbonTech til fangst af CO2 vinder frem i Californien

ICDK: CarbonTech til fangst af CO2 vinder frem i Californien

GRØN OMSTILLING Nye teknologier hjælper os med at redde klimaet ved at trække CO2 ud af luften – det er en nødvendighed, hvis vi skal nå Paris-aftalens klimamål. Og Californien er endnu en gang i front med hensyn til ‘carbontech’, skriver Innovation Center Denmark fra Silicon Valley.