John Wagner: Uerfarne ministre kan koste Danmark dyrt

POLITIK OG VELFÆRD Statsministre forsøger at udvise handlekraft, når de hyrer og fyrer ministre, men det svækker folkestyret og medfører ringere politiske løsninger, at mange ministre kun sidder i halvandet år. Tålmodighed og ’ministeruddannelse’ er vejen frem, skriver John Wagner.

Af John Wagner
Adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, tidl. generalsekretær for Konservative

Lad mig lægge ud med at sige det uden omsvøb: Danmark har brug for bedre ministre end flere af de nuværende og mange af de forhenværende.

Det er ganske enkelt blevet et problem for formuleringen og udmøntningen af politik i Danmark, at ministre – i disse dage eksemplificeret ved fødevareminister Mogens Jensen (S) – skal være glade for bare halvandet år i samme ministerium.

Hertil kommer den ekstra udfordring, at afstanden mellem de ministre, der kommer og går sammen med et stigende antal politisk valgte særlige rådgivere, og de bestående, sædvanligvis dybt professionelle embedsmænd, bliver større og større.

Jeg fik syn for sagn, da jeg for nylig kunne fejre 25-årsjubilæum som brancheforeningsdirektør og kom til at tænke på, HVOR mange ministre jeg har haft kontakt med i disse år:

14 erhvervsministre fra Mimi Jakobsen (CD) til Simon Kollerup (S), heraf 5 socialdemokrater, 5 konservative, 2 SF’ere, 1 fra Venstre og 1 fra CD.

14 skatteministre fra Carsten Koch (S) til Morten Bødskov (S), heraf 5 socialdemokrater, 5 fra Venstre, 3 SF’ere og 1 radikal.

13 fødevareministre fra Henrik Dam Kristensen (S) til – indtil videre – Mogens Jensen (S), heraf 7 fra Venstre og 6 socialdemokrater, hvortil kan lægges 3 konservative forbrugerministre.

11 miljøministre fra Svend Auken (S) til Lea Wermelin (S), heraf 6 fra Venstre, 3 socialdemokrater, 1 konservativ og 1 SF’er.

Tilsammen har jeg altså på 25 år haft kontakt til 55 forskellige ministre (fra seks forskellige partier) – på bare disse fire for købmændenes brancheorganisation vigtigste ministerområder. Hertil kommer knap så intense kontakter til et mindre antal finansministre, justitsministre, sundhedsministre, beskæftigelsesministre med mere.

Hvad er så fordelene – hvis der er nogle – og ulemperne ved den hastige udskiftning af ministre?

Det er i hvert fald helt klart de ministre, som har siddet længst, der huskes for de fleste politiske initiativer – på godt og ondt, vil man sige, afhængigt af holdning til initiativerne; daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, daværende skatteminister Kristian Jensen og daværende miljømister Svend Auken.

Bendt Bendtsens indflydelse kan også hænge sammen med, at han var partileder i det næststørste regeringsparti og dermed vicestatsminister, ligesom Svend Aukens muligheder for at opbygge et magtfuldt miljøministerium kan tilskrives hans position som tidligere partiformand.

Fagministres indflydelse afhænger altså ikke alene af holdninger, indsigt og netværk, men også af position i partiet og for eksempel medlemskab af regeringens koordinationsudvalg og/eller økonomiudvalg. Formentlig mere det sidste, position, end det første, politik!

Stærke ministre kan omsætte visioner til praksis

For erhvervsorganisationer og en lobbyist som mig er det så klart at foretrække at have så stærk en ressortminister som muligt, det vil sige en minister med lang parlamentarisk erfaring, en fremtrædende position i sit parti, stort netværk og dyb indsigt i politikområdet. Det er svært at tilskrive Mogens Jensen og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) det sidste.

Med svage ministre risikerer at følge en ørkenvandring, hvor der intet modspil er til overimplementering af nye EU-regler, finansministerielt hysteri mod enhver merudgift og total ideologisk styring fra samme, altså Finansministeriet, i de seneste par årtier – og måske Statsministeriet (igen) i de kommende år, hvis Mette Frederiksen yderligere forstærker sin magt, som hun har agt.

Derfor er det – normalt – guds gave, når en statsminister fastholder en velfungerende fagminister med et par års ministererfaring, mange års medlemskab af Folketinget og dermed både det politiske netværk til at fremkalde brede politiske forlig og den indsigt, som er nødvendig for at omsætte regeringens, partiets og egne holdninger til praktisk politik.

Og derfor er de utallige ministerrokader i utide en uskik. Regeringers afgang som følge af valgnederlag er en parlamentarisk selvfølge, og dem har der de seneste 25 år været fire af, mens ”gennemsnitslevetiden” for mange ministre på den samme post er under to år.

Måske statsministre synes, at det er sjovt med ”nyt blod”, at udvise handlekraft ved at fyre og hyre og flytte opmærksomheden væk fra egne eller et kollektivs uformåenhed. Måske også en departementschef til tider ånder lettet op. Men ofte har det forsinket konkrete politiske reformer og forringet indholdet.

Uerfarne ministre risikerer at blive marionetdukker

Uerfarne politikere på ministerposter kan koste Danmark dyrt. Fordi det i for høj grad bliver andre hensyn end de faglige og ideelle, som afgør sagen. Fordi samspillet med ministeriet med departementschefen i spidsen tager tid at designe. Og mens det skal opbygges, sætter Finansministeriet og Statsministeriet sig tykt på politikken, og en eller flere særlige rådgivere på ministerens offentlige fremtræden, hvorefter ministeren mere eller mindre fremstår som en marionet.

Resultatet er endnu en hurtig udskiftning på udskiftning på udskiftning …

Mit håb er derfor en større stabilitet på ministertaburetterne, så vi fremover får flere ministre med netop ministererfaring, med flere års parlamentarisk erfaring og dybere indsigt i ressortområdet.

Men ikke nok med dét: Måske skulle vi også overveje, om der med udnævnelse af ”juniorministre” og/eller med en ”videreuddannelse” af nye parlamentarikere i regi af Folketinget kan udvikles stærkere ministre. Ingen nævnt, ingen glemt!

I erhvervslivet kræves det i dag, at man tager en bestyrelsesuddannelse for at få kendskab til ledelsens ansvar. På en ”ministeruddannelse” kunne man for eksempel lære, hvad det vil sige at have lovhjemmel – og at kvaliteten af nye love, bekendtgørelser og vejledninger er vigtigere end pressemeddelelser.

Med stærke ministre følger – efter min mening – også både bedre og bredere politiske løsninger. Og dermed endnu større respekt for folkestyret. Vi har de seneste år – ikke mindst i ét-parti-regeringerne, og når unge partier pludselig har fået ministerposter – haft for mange ministre, som ikke har skabt respekt for deres gerning, hverken på Christiansborg eller blandt de erhvervsorganisationer, i den fagbevægelse og blandt de NGO’er, som også over for medierne og dermed offentligheden tegner billedet af ministeren.

Folkestyret lider altså lige så meget under svage ministre som den sag, de svage ministre er blevet bedt om at tjene. Vi er alle sammen ofre, når ministre ikke får succes. For private virksomheder kan det handle om succes eller fiasko – helt afhængigt af politiske beslutninger. For den offentlige virksomhed, statslig eller kommunal, kan det handle om mulighederne for at rekruttere endnu bedre medarbejdere og få midler til udvikling.

Nye ministre kan ikke nøjes med en tv-serie som introduktion

På den baggrund burde det være indiskutabelt, at vi – når vi får tid til at diskutere andet end sexisme, corona, mink og Trump – tager en diskussion om, hvordan vi får endnu bedre ministre end flere af de nuværende og forhenværende.

Det burde gerne være sådan, at når ministerbilen kører op foran forsamlingshuset, foran kongressalen, foran den store erhvervsorganisations domicil, men også foran gården, butikken, restauranten, uddannelsesinstitutionen, kulturhuset, plejehjemmet med mere, er det ikke ”bare” limousinen, der skaber opmærksomhed, men ministeren, som vækker dyb respekt for ægte interesse, indlevelse, indsigt, evne og vilje til at handle. Og at man ikke kommer i tvivl om ministerens magt! I dag, i morgen og ikke bare frem til førstkommende rokade.

For år tilbage – i Schlüters tid – var den fremragende britiske tv-serie ”Javel, hr. minister” en del af introduktionen til de nye ministre i den daværende Firkløverregering.

Forhåbentlig har Mette Frederiksens ministre ikke i stedet fået ”House of Cards”. De bør i hvert fald fra begyndelsen have mere med på den fremtidige rejse end udsigten til snarlig afskedigelse.

 

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.John Wagner

Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd. Tidligere politisk kommentator på Berlingske og generalsekretær for Det Konservative Folkeparti.

LÆS MERE
Forrige artikel Vi skal tale mere om magt og underkastelse Vi skal tale mere om magt og underkastelse Næste artikel Panikminister Frederiksen Panikminister Frederiksen
Hvor fri er en fri kommune?

Hvor fri er en fri kommune?

POLITIK OG VELFÆRD Velfærdsaftaler er det nye sort i den politiske værktøjskasse, som skal frisætte offentligt ansattes faglighed og øge kvaliteten af offentlig kernevelfærd. Alle jubler over hensigten. Men hvor fri bliver en fri kommune egentlig?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

POLITIK OG VELFÆRD Polen og Ungarn er EU’s problembørn: De respekterer ikke basale demokratiske rettigheder, og knægter den frie presse og domstolene. Senest har de to lande nedlagt veto mod det samlede EU-budget og coronahjælpepakken. Men hvordan ser konflikten ud set fra Orbáns Ungarn? Er der noget, vi har misforstået i Vesten? 

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

DIGITAL OMSTILLING Der kommer en tid, hvor digitalisering ikke længere driver den teknologiske udvikling. Fremtidens løsninger vil være digitale – men samtidig en blanding af mange nye avancerede teknologier og videnskaber. Og måden, de udvikles på, vil inddrage langt flere og mere forskelligartede aktører.

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

GRØN OMSTILLING Den rekordhurtige økonomiske udvikling, som Sydkorea har gennemlevet de seneste årtier, har sat sit præg på alle aspekter af hverdagen. En af de sektorer, der har oplevet den største forandring, er landbruget og fødevareproduktionen, skriver Innovation Centre Denmark fra Seoul. 

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

LEDELSE Missioner kan hjælpe ledere og medarbejdere med at navigere efter langsigtede mål og udvikle forretningen i en tid, hvor sigtbarheden for mange organisationer er stærkt reduceret, skriver Christian Bason.

Søren Henriksen anbefaler

Søren Henriksen anbefaler

KULTURANBEFALING KMD's Søren Henriksen giver et indblik i tech-entusiastens kulturforbrug. Og så er han fascineret af renæssancemenneskets dyder.

Det er hele systemet, den er gal med

Det er hele systemet, den er gal med

POLITIK OG VELFÆRD Når man skal løse samfundets mest genstridige problemer, kan det hjælpe at træde et skridt tilbage og forsøge at forstå hele det system, som problemet er opstået i. Men hvordan forandrer man et helt system? Det skal et stort nyt projekt fra Rockwoolfonden undersøge.

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

POLITIK OG VELFÆRD Radikalt nybrud i tilgangen til kvinder, der får fjernet deres barn ved fødslen, reducerer antallet af tvangsfjernelser. ”Alt for ofte definerer vi kvinderne gennem deres problemer og ser dem ikke som borgere eller individer,” siger Sophie Humphrey, kvinden bag den britiske succeshistorie.

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

POLITIK OG VELFÆRD Over hele landet bakser kommuner med sociale udfordringer, som kører i ring. I Næstved gør kommunaldirektør Rie Perry klar til at tune hele sin organisation for at bryde det frustrerende mønster. I samarbejde med medarbejdere vil hun udvikle en praksis, der sætter borgeren og ikke borgerens problem i centrum.

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

POLITIK OG VELFÆRD Trods mange års fokus er det svært at rykke udsatte borgere. Organisationer og flere fonde vil derfor ikke blot finansiere sociale projekter – de vil også rette op på de fejl i systemet, der er med til at fastholde borgere i udsatte positioner.

Drejebog for en grøn fremtid

Drejebog for en grøn fremtid

GRØN OMSTILLING Danmark har alle forudsætninger for at blive rollemodel for bæredygtig omstilling. Men der mangler en fælles fortælling, der kan binde de mange gode aktiviteter og strategier sammen. Et nyt ambitiøst projekt, ledet af tænketanken Sustainia, skal skabe et samlingspunkt, som viser verden, at klimakrisen er en mulighed for udvikling.

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Når de gule bjælker blinker og røgen står ud af nyhedsredaktørernes tastaturer, er der ekstra grund til at stoppe op og spørge, hvad det egentlig er for dagsordner, der er i spil neden under alle mellemregningerne.

I disse uger kan det næsten ikke blive større: Tilliden til samfundets institutioner. Respekt for demokratiet. Og vores samfunds resiliens og danskernes evne til at komme styrket og samlet gennem en krise.

Vi har samlet en stribe artikler og debatindlæg fra Mandag Morgen, der gør dig klogere på netop de store spørgsmål.

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

EU Kampen om demokratiet i EU går under radaren for de fleste, men der er afgørende ting på spil. I længden kan EU ikke acceptere at finansiere korruption og falske nyheder i Ungarn og Polen.

Hun skal skabe tillid

Hun skal skabe tillid

LEDELSE Nu var der endelig ved at være skabt ro på bassinkanten. Men så blussede balladen op igen. Derfor skal Merete Riisager få genskabt tilliden hurtigst muligt.

Regeringen spiller en grøn defensiv

Regeringen spiller en grøn defensiv

GRØN OMSTILLING Udspillet til en grøn skattereform viser med stadig større tydelighed en regering, der i klimapolitikken lytter mere til traditionalisterne i fagbevægelsen end til erhvervslivets grønne frontløbere. Måske kommer der slet ikke noget udspil til CO2-afgift i denne regeringsperiode. 

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU bør sikre sig langt bedre mod interessekonflikter, skriver EU’s ombudsmand i en afgørelse på en klage over valget af Blackrock som rådgiver om bæredygtig finans. Verdens største kapitalforvalter har indlysende egne interesser på spil i det område, som den nu skal rådgive kommissionen om. Men Kommissionens retningslinjer forhindrer i dag ikke, at Blackrock kan gå direkte fra lobbyist til rådgiver.  

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

LEDELSE Ledere prøver at støtte deres medarbejdere med alt fra overraskende fridage til 30 timers-uger under pandemien. Nogle gange handler det bare om at spørge ”Hvordan har du det, helt oprigtigt?”

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

GRØN OMSTILLING Hvis det nyligt opstillingsberettigede Veganerpartiet kommer til magten i morgen, bliver Danmark over 200 millioner individer fattigere. Partiets mærkesag er at lukke det konventionelle dyrelandbrug, servere bønnepostej for leverpostejsdanskerne og sætte naturen og dyrene i centrum – på lige fod med mennesket. For nogle et skrækscenarie. For Veganerpartiets forperson Lisel Vad Olsson det eneste scenarie for et medfølende og grønt land, som kan tage kampen op med klimakrise og døende økosystemer.

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

POLITIK OG VELFÆRD Allerede før den første coronavaccine har ramt markedet, er kampen om doserne i fuld gang. Et studie fra Duke University viser, at USA og EU har sat sig hårdt på den forventede produktion, skarpt efterfulgt af Indien, hvilket kan betyde færre og senere vacciner til milliarder af mennesker i andre og mindre velstående lande.

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

GRØN OMSTILLING Vedvarende energi er ikke kun godt for klodens klima. Det er også en nødvendig vej for Europa til regulær selvstændighed i forhold til USA og Rusland. Der kan også være sikkerhedsmæssige risici ved en udvikling, der svækker oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og efterlader afrikanske lande med fossil energi. 

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

GRØN OMSTILLING Amerikanske politikere har truet europæiske virksomheder til at stoppe byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2. Sagen er et voldsomt geopolitisk sammenstød mellem USA på det ene side og Tyskland, Rusland og EU på den anden side om Europas energiforsyning.

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

GRØN OMSTILLING USA er blevet selvforsynende med olie. Dét faktum kombineret med den accelererede grønne omstilling betyder, at de gamle oliegiganter som Rusland og Saudi-Arabien mister indflydelse, mens Kina og andre lande, der satser på rene energiteknologier, styrkes.

Koks i regeringens maskinrum

Koks i regeringens maskinrum

LEDELSE Minksagen kommer ikke alene til at trække dybe politiske spor. Det må også blive en anledning til et kritisk eftersyn af ministeriernes topledelser. Det er ikke kun et Fødevareministerium og en fødevareminister, der har et problem.

Velkommen til skandaleministeriet

Velkommen til skandaleministeriet

LEDELSE Rasmus Prehn overtager et ministerium, hvor den tidligere departementscchef har beklaget fejl i ministerbetjeningen. Det er ikke første gang, Fødevareministeriets sagsbehandling halter efter almindelige forvaltningsretlige standarder. Rasmus Prehn skal sørge for, at det bliver den sidste gang.

Kent Damsgaard anbefaler

Kent Damsgaard anbefaler

KULTURANBEFALING Corona kan heldigvis ikke aflyse efterårets flotte farver. Ny administrerende direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, mærker årstiden og anbefaler filmklassiker, der i den grad tåler et gensyn – også sammen med teenagebørnene.

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

POLITIK OG VELFÆRD Frankrigs præsident og Tysklands kansler vil øge EU’s autonomi over for USA og Kina. EU skal stille sig i spidsen for globale koalitioner om sundhed, terror, menneskerettigheder, sådan som man har gjort det på klimaområdet.

Den næste industrielle revolution er biologisk

Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

KOMMENTAR Indien har været hårdt ramt af pandemien, men indsatsen for at bekæmpe covid-19 har også udviklet det indiske sundhedssystem, forskningssystem og den medicinske industri med ekspresfart, skriver det danske innovationscenter i Indien.

Hyldest til forstyrrelsen

Hyldest til forstyrrelsen

LEDELSE Prisen for hjemmearbejdets uforstyrrede fokus er mindre innovation og færre løbende småjusteringer af mål, strategier og processer. Coronakrisen har understreget, at en vigtig ledelsesopgave er blot at være til stede og “åben for forstyrrelse”, skriver Mads Thimmer.

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

GRØN OMSTILLING Regeringens økonomiske genstart af Danmark har indtil videre ikke formået at gribe en række grønne muligheder. Sådan lyder kritikken fra en lang række eksperter og DI, som opfordrer regeringen til at udnytte hjælpepakkernes grønne potentialer.

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

POLITIK OG VELFÆRD Som ny kommissionsformand får økonomiprofessor Nina Smith et stort ansvar for at forme fremtidens Danmark med en ny generation af reformer, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. I et interview med Mandag Morgen løfter hun sløret for, hvordan hun vil forberede reformerne. Det danske uddannelseslandskab kan stå over for store forandringer.

Fra dimittend til direktør

Fra dimittend til direktør

POLITIK OG VELFÆRD Den tårnhøje ledighed blandt dimittender får universitet, jobcenter og erhvervskontorer til at samarbejde om at finde job til de unge. Nu skal dimittenderne også selv tænke på jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder – eller starte deres egen virksomhed.

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

POLITIK OG VELFÆRD Man kan få fuld løn under et kursus, men mulighederne bliver ikke brugt. Ekspert efterlyser en personlig uddannelseskonto og et farvel til et uoverskueligt system af efteruddannelser. Jysk kommune bryder fødekæde fra fravær i folkeskolen til et liv med ufaglærte job.

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

POLITIK OG VELFÆRD Over 600 drenge fra udsatte boligområder har etableret knap 70 mikrovirksomheder i samarbejde med erhvervsfolk og andre frivillige i løbet af ti år. Skoledirektør opfordrer til at skrue ned for skoler og i stedet flytte undervisning ud, hvor borgerne er, for at få flere til at tage en uddannelse. Halvdelen af hans 3.000 kursister bliver undervist andre steder end på skolen. Men incitamenterne halter.

Netværk erstatter isolation

Netværk erstatter isolation

POLITIK OG VELFÆRD Mange års en-til-en-møder mellem jobcentre og kvinder med en ikkevestlig baggrund har ikke fået kvinderne i job eller uddannelse. Nu samler jobcentret i Svendborg kvinder i ti-personersgrupper, hvor de kan støtte hinanden. De har fejret den første mønsterbryder, der har fået et arbejde.

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

POLITIK OG VELFÆRD Minksagen har givet en gedigen forskrækkelse til en regering, der har været fristet til at lede enerådigt. Når presset øges på borgerens rettigheder, skal den demokratiske legitimitet styrkes. Den balance er tippet for regeringen, mener eksperter.