Klanlederen Bondo og herskeren Corydon

Det aktuelle kamp mellem Danmarks Lærerforening og centralmagten på Slotsholmen er en strid mellem to grundlæggende forskellige syn på verden. Arbejdstiderne er et afgørende strategisk højdedrag.

Hvorfor eskalerer den aktuelle konflikt mellem Danmarks Lærerforening og KL? Hvorfor laver regeringen ikke blot en mindelig studehandel med Bondo & Co. om lidt ekstra i lønningsposen samt en milliard til efteruddannelse til gengæld for afskaffelse af de omstridte arbejdstidsregler?

Og hvis det nuværende arbejdstidssystem virkelig er så destruktivt, hvorfor er det så ikke blevet afskaffet for længe siden?

Lad os gå på jagt efter et par svar …

I et klassisk sociologisk perspektiv kan samfundsudviklingen anskues som en kamp mod accelererende kompleksitet, hvor vi gennem organisering forsøger at fastholde mening, styring og sammenhæng. Et centralt element i organiseringen er principper for arbejdsdeling. Hvordan afgør vi, hvem der skal forholde sig til hvad? Hvordan tager vi bindende beslutninger? Og hvor ligger ansvaret?

Groft skitseret kan man løse arbejdsdelingen efter tre principper:

  1. Opdeling i ens enheder (familien, stammen, bystaten, teamet), hvor hver enhed kun forholder sig til sig selv.
  2. Opdeling i et hierarki af over- og underordnede, hvor ansvaret sendes op i systemet, i sidste ende til den øverste hersker.
  3. Opdeling efter funktionelt speciale, hvor ansvaret er udsondret efter fagligt speciale – juristerne forholder sig til jura, økonomerne til økonomi etc.

Bondo er klanlederen

I alle organisationer vil alle tre principper være til stede parallelt, men der vil være ét princip, som dominerer. Således er opdeling i ens enheder udbredt i servicesektoren, hierarkiet er stadigvæk herskende i dele af det traditionelle erhvervsliv, og den funktionelle opdeling har overtaget i projektorienterede matrix-organisationer.

Striden på skoleområdet gælder i dette perspektiv kampen mellem stammen og herskeren:

Danmarks Lærerforening med Anders Bondo som klanleder forholder sig til sig selv og sin omverden som en stamme, der er under angreb. Gennem generationers faglig positionering og dygtig forhandling har lærerne etableret en monopolstatus, som et uangribeligt og lukket fagfælleskab, der påberåber sig eneret på sit felt.

Følg Ask Agger

Loyaliteten over for fagstanden er den ed, som lukker stammens medlemmer ind i fællesskabet, og man kæmper med næb og kløer for at bevare gamle privilegier. Samtidig kæmper man indædt for at holde andre faggrupper ude af skolen, særligt pædagogerne.

Corydon er herskeren

På den anden fløj har vi herskeren, der ser verden som et hierarki, der lader sig detaljestyre gennem målinger, test, kontrol og planer. Den autoritære centralmagt, med finansminister Bjarne Corydon som patriark og new public management som biblen, dikterer, i hvilken retning hæren skal marchere.

Mens stammen kræver loyalitet, forlanger og belønner herskeren lydighed – at planer bliver fulgt, at handlinger bliver dokumenteret, og at resultater bliver målt og sat i skema. Der er således tale om en eksistentiel kamp mellem forskellige verdens- og styringssyn. Det er en kulturkamp mellem kravet om mekanisk rationel lydighed og stammens stærke loyalitet i et os-mod-de-andre-sammenhold.

De to modsætninger spiller elegant rollen som hinandens gensidige fjendebilleder. Og for begge parter er der så meget på spil, at tilbagetog lige nu er næsten utænkeligt.

I den kamp er arbejdstidsreglerne en strategisk bakketop, som de stridende parter forsøger at bemægtige sig. Magten over arbejdstidsreglerne giver Lærerforeningen en permanent bastion, hvorfra den kan udfordre ledelsesretten i folkeskolen. Lærerforeningen ser arbejdstidsreglerne som en kronjuvel, hvis tab kan underminere årtiers nøjsom faglig positionering.

På den anden side har centralmagten på Slotsholmen erkendt, at medmindre kontrollen over lærernes arbejdstid bliver fravristet Lærerforeningen, så vil centralmagtens reformambitioner om en mere effektiv og målrettet folkeskole aldrig komme ud af starthullerne.

Farvel til fælles løsninger

Det tragiske er, at ingen af parterne i sig selv har den løsning, som Danmark har brug for. Hverken stammens konservative pindsvinestrategi eller Slotsholmens naive styringsrationale kan løfte folkeskolens udfordringer.

I stedet er der brug for at etablere en funktionel differentiering med langt større frihedsgrader, større tværfaglighed og tillid som bærende kulturelement i stedet for loyalitet eller lydighed.

Til dette vil både stammen og herskeren oprigtigt hævde, at man skam ønsker tillid og frihed. Men det er desværre en løgn. For stammen kan kun rumme tillid internt blandt sine edsvorne medlemmer, og herskeren tror fejlagtigt, at tillid kommer af troværdighed.

Ingen af dem forstår i kampens hede, at tillid bygger på åbenhed og modet til at blotte sig. Og netop derfor kommer vi desværre længere og længere væk fra de nødvendige løsninger for hver dag krigstrommerne buldrer og kamphanerne puster sig op ved forhandlingsbordet.

Læs flere af Ask Aggers indlæg her.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Vækstplan DK er en snuptagsløsning Næste artikel 20 procent bedre og 20 procent billigere

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Det danske økologimærke er blevet synonymt med varer, som er gode for os og vores klode. Men økologiske produkter er ikke nødvendigvis bæredygtige i bred forstand – eller det mest klimavenlige valg. Ø-mærkets popularitet er ligefrem blevet en hæmsko for nogle af dem, der går nye veje for at skabe fremtidens klimavenlige fødevareproduktion.

Derfor opgav politikerne klimamærket

Derfor opgav politikerne klimamærket

Den forrige regering forsøgte i foråret at indføre et klimamærke til fødevarer, men det viste sig at være for kompliceret. Nu vil fødevareminister Mogens Jensen forsøge at gøre forbrugerne mere klimabevidste gennem folkeoplysning og informationskampagner.

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Etisk Råd kalder det i en rapport ”etisk problematisk” at afvise GMO som et af værktøjerne til at dyrke tilstrækkeligt med fødevarer uden at ødelægge klimaet. Selv Økologisk Landsforening afviser ikke fuldstændigt mulighederne for at tillade sorter med bedre egenskaber via genteknologi.

Kina savner soft power

Kina savner soft power

Beijing er ivrig for at øve kulturel indflydelse, men kun et frit samfund i åben samtale med sig selv kan skabe global efterspørgsel.

Et Europa i form til den digitale tidsalder

Et Europa i form til den digitale tidsalder

KOMMENTAR: Bag Vestagers nye job ligger en meget stærk ambition i den nye Kommission om at rykke hurtigere og mere effektivt på den digitale dagsorden. Man fristes til at sige: Endelig. Må alle gode ønsker følge Vestager på gigantmissionen.

EU satser på grøn omstilling – med gas

EU satser på grøn omstilling – med gas

Grøn omstilling står centralt i den nye EU-Kommission af klimamæssige, økonomiske og industripolitiske grunde. Samtidig sikrer valget af hollænderen Frans Timmermans som klima- og energichef, at EU-toppen fortsat støtter import af russisk naturgas.

Et godt råd til danske startups: Go east

Et godt råd til danske startups: Go east

I det klassiske iværksættereventyr tager den lille startup til Silicon Valley og finder investorer og et kæmpe marked i USA. Men eventyrlystne iværksættere bør kigge mod Asien, som bugner af muligheder. Danske startups er generelt ikke særlig internationalt orienterede – og Asien er stort set ikke på landkortet.

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

I weekenden fandt en af verdens største computerspilsturneringer sted i Berlin, og endnu en gang blev det klart, at e-sport er meget mere end bare underholdning. Industrien er en sovende kæmpe med et stort uforløst samfundsmæssigt og industrielt potentiale.  

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikerne bag sidste års energiaftale skubber bæredygtig dansk biomasse til side for at bane vejen for klimavenlige varmepumper. Resultatet er bare, at værkerne fastholdes i at fyre fossile brændsler af, når vinterkulden tager fat, og varmepumperne ikke længere slår til.

Biomassen tages op til politisk revision

Biomassen tages op til politisk revision

Biomasse har været under kritik i den seneste tid, og politikerne tager nu træpiller, flis og halm op til revision. Hvordan skal biomassen bruges i fremtidens varmeforsyning? Og er det fornuftigt at basere de små, decentrale værker på naturgas frem for bæredygtig dansk biomasse? Vi har spurgt politikerne bag energiaftalen fra 2018 om deres holdning til biomasse. 

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Socialdemokratiets og Venstres vælgere trækker de to partier fra hinanden på nogle af de mest centrale temaer i dansk politik: lighed, skat og velfærd. Forskellene har være forbløffende stabile i 40 år. Det viser Mandag Morgens omfattende undersøgelse af vælgernes holdninger. Det forsøgte Løkke at løse med sit velfærdsløfte og SV-regering. Ny V-formand står nu med et alvorligt dilemma mellem hensynet til velfærdsvælgerne og ønsket om en klar borgerlig profil.

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Statsminister Mette Frederiksen sidder tungt på ejerskabet til valgets to vigtigste temaer – velfærd og klima. Det bliver svært at rykke ved for Venstres nye formand. Men ikke umuligt. Venstre har også sine styrker, viser valgundersøgelse.

Løkke grundlægger sit exit i 2015

Løkke grundlægger sit exit i 2015

En af de mest oversete politiske historier er Venstres fejllæsning af valgresultatet i 2015, mener valgforsker. Selv om vælgerne havde givet reformpartierne en ordentlig lussing, fortsatte Løkke med at gå reform-amok. Det var en af årsagerne til, at han tabte regeringsmagten, lyder dommen.

Set, læst og hørt: Stine Bosse

Set, læst og hørt: Stine Bosse

I denne uges ’Set, læst og hørt’ anbefaler forretningskvinden Stine Bosse filmen om, hvordan Cambridge Analytica var med til at hacke Trump til sejr. Og så skal vi en tur tilbage til 1970’erne med bandet 10CC.   

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Det fossile brændsel naturgas vinder indpas på de små varmeværker, mens regneregler, der blev vedtaget i forbindelse med energiaftalen sidste år, dømmer bæredygtig, dansk biomasse ude. Reglerne er et forsøg på at fremme varmepumper og dermed en grøn omstilling af værkerne, men varmepumperne rækker ikke til hele vinteren.

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

De decentrale værker kan i højere grad end de store, centrale kraftvarmeværker aftage den danske skovflis. Derfor er det en god idé at lade de små værker benytte sig af den bæredygtige biomasse, der er tilgængelig inden for landets grænser, vurderer flere eksperter.

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaminister Dan Jørgensen (S) giver sig god tid til at bygge en bred alliance bag regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Efter ministerens udtalelser i Mandag Morgen om nye regler for biomasse kæmper brancheforeningerne Dansk Energi og Dansk Fjernvarme for fortsat politisk accept af afbrænding af træ på kraftværkerne.

Løkkes fatale selvbedrag

Løkkes fatale selvbedrag

Det uhørt dramatiske opgør i Venstre tjener som skrækeksempel på, hvad der kan ske, hvis en leder ikke har en exitstrategi.

Kina vil have verdens smarteste byer

Kina vil have verdens smarteste byer

KOMMENTAR: Kina er i fuld gang med at samle alle tænkelige data fra sensorer, kameraer og mobiltelefoner i byrummet sammen og skabe smart cities. Det sker i et tæt samarbejde mellem myndighederne og de store tech-virksomheder.

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

TECHTENDENSER: I fremtidens økonomi skifter fokus fra det masseproducerede og standardiserede til det usædvanlige og personligt tilpassede. Når det forudsigelige kan automatiseres, bliver det det udsøgte og specielle, som driver økonomien.

Brainstormen stilner af

Brainstormen stilner af

Forestillingen om, at man kan finde de gode idéer ved at smide så mange på bordet som muligt, holder ikke længere. Idéerne skal ud af mødelokalet. 

Udvikler du mennesket bag talentet?

Udvikler du mennesket bag talentet?

Talenter, der accelererer hurtigt karrieremæssigt, har også brug for at accelerere det at modnes som menneske. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet.

Også blå vælgere ønsker minimums-normeringer

Også blå vælgere ønsker minimums-normeringer

De blå partier er ude af trit med deres vælgere om et af valgkampens hovedtemaer. Et stort flertal af danskere på tværs af alle partier ønsker et loft over, hvor mange børn der må være per voksen i landets børnehaver og vuggestuer. Kommunerne har længe været modstandere, men har læst skriften på væggen.

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Mikkel Bogh anbefaler en udstilling, der sætter Emil Nolde i helt nyt lys, barokmusik fremført af Les Ombres og dansk poesi.

Rekordmange vælgere besluttede sig først i valgkampen

Rekordmange vælgere besluttede sig først i valgkampen

Næsten halvdelen af alle vælgere besluttede sig først under selve valgkampen for, hvem de ville stemme på ved folketingsvalget i juni, viser stor undersøgelse. Det er det største antal usikre vælgere, der nogensinde er registreret i den slags målinger. Næsten hver tiende besluttede sig først på selve valgdagen.

Det polariserede demokrati

Det polariserede demokrati

KOMMENTAR: Mens vi kan glæde os over, at tilliden til politikerne er steget for første gang i mange år, har vi fortsat brug for at finde veje til indflydelse for de grupper, som føler sig marginaliseret og overhørt.

Johnsons Brexit er revolutionær populisme

Johnsons Brexit er revolutionær populisme

ANALYSE: Storbritannien har under Boris Johnsons kortvarige ledelse opgivet konservatismen og erstattet den med en revolutionær politik som den, Trump fører i USA.