Medicinalindustriens nye billionmarked

Markedet for lægemidler når svimlende 1,6 billioner dollar i 2020. Men selv om fremtiden tegner både lys og lovende, skal medicinalindustrien have rettet op på både intern forskningskrise og kundernes betalingsvilje over for den nyeste medicin, hvis potentialerne til fulde skal indfries. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af medicinalindustrien baseret på analysemodellen 4D Foresight. Mens veloplyste patienter stiller krav om de nyeste lægemidler, aftager de vestlige lande ikke længere per automatik de dyreste og nyeste lægemidler. I vækstøkonomierne vil behovet for medicin stige – især til kronikere.

Med en årsomsætning på 78 mia. kr. og et resultat på 21,4 mia. kr. understreger torsdagens succesårsregnskab fra Novo Nordisk, at der fortsat er masser af vækst at hente for medicinalindustrien.

Baggrunden er de globale megatrends såsom øget velstand og et stigende antal ældre, der lever længere med kroniske og medicinkrævende sygdomme. Og der er intet, som tyder på, at det vil ændre sig i de kommende år.

Tilsammen med en massivt voksende middelklasse i verdens vækstøkonomier, der står til at få de samme sygdomme som i Vesten, og som fremover vil have råd til at købe bedre medicin, tegner der sig et billede af en industri, der går en guldrandet forretning i møde.

Login