Nyt job: Rie Odsbjerg Werner er ny direktør i TryghedsGruppen

En af Rie Odsbjerg Werners største udfordringer som kommende direktør for TryghedsGruppen hænger sammen med investeringer. De skal nemlig både kunne give et fornuftigt afkast og leve op til TryghedsGruppens etiske retningslinjer.

Rie Odsbjerg Werner kommer fra en stilling som ejer og administrerende direktør i virksomheden Monkeyminds, lige som hun har været strategisk rådgiver i den amerikanske velgørenhedsorganisation Peace of Mind, der arbejder for at integrere mindfulness i grundskoler verden over. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2005 og har efterfølgende taget en MBA i strategi og forretningsudvikling ved Solvay Brussels School. Hun har tidligere været underdirektør i TryghedsGruppen fra 2013 til 2017.

Ud over hovedejerskab af Tryg og medejerskab af blandt andet Falck og SATS forvalter TryghedsGruppen en kapital på omkring 10 milliarder kroner på vegne af virksomhedens 1,3 millioner medlemmer. Her står de med den samme udfordring, som mange investorer verden over lige nu står over for: Udsigt til faldende afkast. Dels som følge af centralbankernes forsøg på nedtrapning af den ekstra likviditet, de grundet finanskrisen har pumpet ud i økonomien siden 2009. Og dels som følge af en begyndende handelskrig mellem Kina og USA, som også giver udslag på de finansielle markeder. Udfordringen de kommende år er derfor at finde investeringer, som både kan give et fornuftigt afkast og leve op til TryghedsGruppens etiske retningslinjer.

Login