Også blå vælgere ønsker minimums-normeringer

De blå partier er ude af trit med deres vælgere om et af valgkampens hovedtemaer. Et stort flertal af danskere på tværs af alle partier ønsker et loft over, hvor mange børn der må være per voksen i landets børnehaver og vuggestuer. Kommunerne har længe været modstandere, men har læst skriften på væggen.

Regeringen har massiv opbakning fra danskerne til at indføre klare og præcise regler for, hvor mange børn der højst må være per voksen i landets børnehaver og vuggestuer.

Kun en af ti vælgere er imod at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner. Seks af ti er for, mens hver tredje ikke har taget stilling.

Også blandt borgerlige vælgere går et stort flertal af de vælgere, der har en holdning til spørgsmålet, ind for at sætte loft over antal børn per voksen. Stik imod politikken i de partier, de har stemt på.

Login