Politikerne sover, embedsmændene bestemmer

Halvdelen af dansk lov kommer direkte eller indirekte fra Bruxelles, og en stor del af den kommer aldrig forbi Folketinget. EU-reglerne bliver nemlig ofte ført ind i dansk lovgivning af ministeriernes embedsmænd. Og det er dybt problematisk, mener to af landets førende EU-forskere, der efterlyser kontrol med embedsværkets fortolkninger. Ofte fordrejer de hensigten med EU’s lovgivning, og praksissen har store konsekvenser for Danmark, advarer forskerne.

Nye regler fra Bruxelles bliver som oftest ført ind i dansk ret af Slotsholmens embedsmænd, uden at have været til grundig behandling i folketingssalen først. Der bliver ikke ført systematisk kontrol med embedsværkets fortolkninger, selv om de kan fordreje hensigten med EU’s lovgivning. Fordrejninger, som flere gange har medført uforudsete administrative og økonomiske konsekvenser for Danmark.

Sådan lyder meldingen fra en af Danmarks førende EU-forskere, Dorte Sindbjerg Martinsen, der er professor ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Hun efterlyser mere bevågenhed fra politikere, pressen og interesseorganisationer, hvis vi skal komme de fejlfyldte fortolkninger til livs:

”Der er meget dårlig kontrol med, om reglerne bliver implementeret korrekt, og det er selvfølgelig kritisabelt. Vi mangler kontrolmekanismer, der kan sikre, at vi forstår direktiver og domme rigtigt. Ikke mindst en demokratisk kontrol, hvor folketingspolitikerne, journalister og interessenter interesserer sig mere for, hvilke konsekvenser EU-reglerne får,” siger professoren.

Login