Pres på regeringen for at få en folkesundhedslov

POLITIK OG VELFÆRD Danskerne skal rustes bedre til at mestre deres eget liv. En bred kreds på over 50 centrale organisationer sender fælles appel til regeringen for at få en folkesundhedslov ligesom i Norge. Målet er at få bugt med den stigende sociale ulighed i sundhed og mindske antallet af kronikere.

Der er behov for en helt ny måde at tænke sundhed på i Danmark.

Selv om sygehusene har fået tilført ekstra milliarder kroner gennem årene, går det på mange måder den forkerte vej med folkesundheden.

Login