Nyt Job til  
Signe Krogstrup

Signe Krogstrup skal føre den danske nationalbank ind i det nye normale

NYT JOB Hvordan skal Nationalbanken hjælpe med den grønne omstilling? Dét og meget mere skal ny direktør Signe Krogstrup finde ud af.

Foto: Danmarks Nationalbank
Peter Hesseldahl

Nyt job

Hvem? 
Signe Krogstrup  

Hvilket job?
Direktør i Danmarks Nationalbank 

Hvorfra?
Vicedirektør i Nationalbanken

Største udfordring?

Hverken penge eller banker er helt, hvad de plejer at være.

En stribe af de centrale størrelser i finanssektoren er ude i nyt terræn i disse år. Tidligere tiders forsigtighed med at trykke penge og stifte statsgæld er afløst af en langt mere lempelig pengepolitik. Renten er negativ.

Centralbankerne begynder at overveje, hvordan man kan indregne påvirkningen fra klimaforandringer på økonomien. Og måden, vi betaler og overfører penge på, er i stigende grad digital og formidlet af nye spillere uden for den traditionelle bankverden.

Der er brug for frisk tænkning, og man må formode, at det bliver en del af Signe Krogstrups dagsorden at føre den danske nationalbank ind i det nye normale. 1. november træder hun ind i Nationalbankens bestyrelse, der foruden Lars Rohde som øverste chef består af direktør Per Callesen.

På den korte bane er udfordringen at forstå, hvordan coronakrisen og nedlukningerne påvirker samfundsøkonomien. Men samtidig er den danske og europæiske økonomi i færd med en gennemgribende og hastig omstilling i retning af bæredygtighed. Centralbankerne bliver uvægerlig en vigtig spiller i finansieringen af den grønne omstilling.

Et af midlerne kan være såkaldte grønne statsobligationer. Nationalbanken og Finansministeriet arbejder på en model for at udstede obligationer, hvor det er en forpligtelse, at de penge, som staten rejser, anvendes til tiltag med en positiv miljøeffekt. 

Helt overordnet har en nationalbankdirektør i Danmark den udfordring, sammenlignet med eksempelvis kollegerne i Norge og Sverige, at man ikke kan trække i nogle af de vigtigste håndtag for at styre pengepolitikken. De store linjer bliver lagt i Den Europæiske Centralbank i Frankfurt, og på grund af fastkurs-politikken kan Danmark ikke gå enegang på valutakursen eller renten.

Derfor bliver det også en del af jobbet for Signe Krogstrup at overbevise de danske politikere om at opføre sig ansvarligt inden for de givne rammer. 

Dokumentation

48 år

Cand.polit. fra Københavns Universitet

Ph.d. i international økonomi fra The Graduate Institute of International and Development Studies i Schweiz 

CV

2019-2020: Vicedirektør i Nationalbanken

2016-2019: Chefrådgiver, Forskningsafdelingen, Valutafonden, Washington, D.C.

2011-2015: Vicedirektør og souschef for Pengepolitisk Analyseenhed, Den Schweiziske Nationalbank


Omtalte personer

Signe Krogstrup

Direktør, Danmarks Nationalbank
cand.polit. (Københavns Uni. 1999), ph.d. i international økonomi (Genève 2003)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu