Socialt ansvar giver mening – også for bundlinjen

Socialt engagerede virksomheder præsterer bedre, viser en række under-søgelser. Alligevel har de fleste svært ved at tage skridtet fuldt ud. En række visionære forandringsledere tvinger i øjeblikket deres virksomheder væk fra industriparadigmet, der var præget af snævert fokus på kunder og ejere. Ikke kun for at tjene samfundet godt, men for at skabe en bedre forretning. De driver forretning med plads til tidligere kriminelle, handicappede og indvandrerkvinder. Deres mål er at styrke bundlinjen, mens de tager et samfundsansvar.

Børsnoterede virksomheder har pligt til at rapportere om deres samfundsansvar. Og mange går endda videre end den pligt, der er bundet til årsrapporten. De indberetter med stor entusiasme i særlige CSR-rapporter om, hvordan deres ageren på de kommercielle markeder samtidig tjener samfundets bedste.

Hele den grundtanke har vundet indpas, at virksomheder – ligesom borgere i samfundet i al almindelighed – har et ansvar.

Men en række virksomheder tager deres samfundsansvar en kende mere alvorligt end andre. De gør det sociale ansvar til en decideret del af deres virksomhedsstrategi, og de har – omend det kræver investeringer – succes med strategierne.

Login