Terningerne er kastet

I går løb Velfærdens Innovationsdag 2012 af stabelen i Øksnehallen. Morten Christensen, projektleder, Mandag Morgen, reflekterer dagen derpå over udsigterne til at skabe et bedre velfærdssamfund.

Wow! Jeg er stadig ikke helt landet oven på Velfærdens Innovationsdag 2012. Øksnehallen var i går simpelthen omdannet til et boblende velfærdslaboratorium, hvor idéer og løsninger på Danmarks velfærdsudfordringer flød i stride strømme. Nuvel, vi er i dag ikke vågnet op til et velfærdssamfund, der er fremtidssikret, men gårsdagens arrangement bekræftede, at potentialet for at skabe et bedre velfærdssamfund bestemt er til stede.

Jeg hæfter mig særligt ved tre begivenheder på konferencen:

  • Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers tale: Det var positive toner, Vestager slog an i Øksnehallen i går. Ikke positive i den forstand at tingene ser godt ud. Men i den forstand at Vestagers medicin ikke er småjusteringer, eksempelkataloger mv. Nej, hun vil ændre hele mindsettet i velfærdssamfundet: Velfærd er ikke den offentlige sektors produkt. Velfærd er den enkelte borgers oplevelse – og mange partnere skal engageres i at skabe denne oplevelse. Det bliver spændende at følge den tankegangs udfoldelse i 2012.
  • Frokostpausen: Her tænker jeg ikke så meget på maden. Jo lidt, for Øksnehallens køkken og afviklingen af frokosten var igen fremragende. Men først og fremmest bemærkede jeg i går, hvordan der er sket et skifte i velfærdsledernes lyst til at møde nye mennesker og få nye input. Da vi første gang afholdt Velfærdens Innovationsdag var de meget mere tilbageholdende. I går blev der networket og udvekslet idéer og synspunkter til den helt store guldmedalje – og det endda på tværs af sektorer og fagligheder. Der er netop behov for en åben tilgang til, hvor de nye idéer og samarbejdspartnere findes. Derfor var det en fornøjelse af se den livlige snak i frokostpausen.
  • Løsningsgalleriet: Løsningsgallerikonceptet er kort fortalt, at repræsentanter fra over 50 konkrete løsninger står rundt i hele Øksnehallen, og så går deltagerne på konferencen rundt mellem dem og hører små elevatortaler og kan stille et par spørgsmål. Hver gang der er gået syv minutter, skifter deltagerne. Vi har brugt det alle gange, vi har afholdt Velfærdens Innovationsdag, og igen i år var det en succes. Særligt to ting imponerede mig. For det første er innovationshøjden på projekterne rundt omkring i Velfærdsdanmark hævet betragteligt. Tidligere var det innovativt at teste en teknologi på et plejehjem. I dag ser man eksempler på radikal gentænkning af selve måden, velfærdsorganisationerne ser ud på, og der er åbnet op for et blik for de alternative ressourcer, f.eks. frivillige, borgere, private virksomheder og socialøkonomiske virksomheder. For det andet er velfærdslederne blevet langt bedre til at fortælle deres historier. Det virker som en banal pointe, men kommunikation er en kernekompetence for velfærdslederne i disse år. Forandringer i krisetider har en tendens til at blive set som forringelser – også selv det er forbedringer. Det skal velfærdslederne sammen med politikerne kæmpe mod med gode historier om den nye velfærd.

Min dag på Velfærdens Innovationsdag 2012 handlede særligt om projektet Den aktive borger, som vi præsenterede på konferencen. Der var god respons fra deltagerne på vores tanker, som findes i samlet form i vores rapport, og som jeg har præsenteret her på bloggen i løbet af ugen.

Samtidig er jeg stærkt fornøjet over den omtale, som Den aktive borger har fået i forskellige medier i den sidste uges tid. Danske Kommuner har bragt fire artikler om aktive borgere, DR bragte et længere indslag om aktive borgere i søndags, Berlingske bragte min kollegas og min artikel om aktive borgere i mandags, 22 Nyhederne omtalte rapporten i tirsdags, TV2 Lorry kiggede på en af vores cases i går, og det samme gjorde TV2 Nord.

Det er selvfølgelig en succes for projektet, men det er også positivt for velfærdsdebatten, at vi får bragt den aktive borger på banen som et reelt alternativ til den aktuelle, lettere fladpandede diskussion om pligter og rettigheder. Den bidrager ikke i nogen særlig grad til udviklingen af velfærdssamfundet, fordi den blot fastfryser forståelsen af, at velfærd måles på den offentlige sektors udgiftsniveau, og giver et billede af, at spørgsmålet er, om Carina og Sofie skal have adgang til ydelserne eller ej.

Nej, lad os hellere få diskuteret, hvordan alle borgere – også Carina og Sofie – kan være aktive. De har ligesom alle andre ret til at være noget for nogen. Og det bør være udgangspunktet for velfærdsindsatsen.

At den aktive borger udgør en reel og positiv vej for debatten om velfærdssamfundets udvikling, bekræftes i øvrigt af, at begrebet allerede er blevet spået til at blive et af de væsentligste nye begreber i 2012.

Fra Øksnehallen til Velfærdsdanmark

Dagen derpå er det altså svært at sidde med andet end en god mavefornemmelse på velfærdssamfundets vegne. Men det bliver et langt og sejt træk. Nu er det op til politikere og velfærdsledere at udbrede følelsen, idéerne og samtalerne fra Øksnehallen til hele velfærdssamfundet. Vi skal have flere med på vognen – og det kan kun gå for langsomt.
Hvis vi skal se flere og mere aktive borgere, har jeg følgende opfordringer til velfærdsledere og politikere:

  • Gentænk velfærden med borgeren i centrum: Vi skal sætte parentes om de nuværende velfærdsydelser og tage et nyt kig på borgerens behov. Er fru Hansens behov f.eks. rengøring, eller er det social samvær? Når behovet er afklaret, kan vi se hvem, der skal udføre opgaverne – hvilke partnere i hvilke relationer? Hvis fru Hansens behov er rengøring, så kan robotstøvsugeren klare det, men hvis det er socialt samvær, skal vi have mennesker på banen. Det kunne f.eks. være en frivillig. Processen med at gentænke velfærden kræver mod og energi. Den måde, vi arbejder på i dag, var heller ikke let at opfinde og implementere. Derfor kræver det ledelse, en stærk kommunikationsindsats og viljen til at insistere, så vil den nye praksis lidt efter lidt manifestere sig og en ny normalitet være skabt
  • Kommunikér forandringerne positivt: Der er en oplagt risiko for, at samtalen om aktive borgere skævvrides, fordi Danmark er ramt af økonomisk krise. Ny velfærd risikerer at blive opfattet som andre ord for forringelser. Selvom mange aktive borgere faktisk giver forbedrede velfærdsløsninger, har vi været vant til at sætte lighedstegn mellem flere offentlige udgifter og bedre velfærd. Derfor har politikere og velfærdsledere overalt i samfundet en stor kommunikationsopgave foran sig. I kommunikationen skal målgruppen overvejes grundigt. Alle har ikke brug for at vide det samme om de nye velfærdsløsninger. Derfor skal enhver velfærdsleder gøre sig klart, hvem det er afgørende at fortælle om forandringerne, og hvad de skal fortælles. Uanset om det er borgere, pårørende, fagforeninger, interesseorganisationer, private virksomheder eller frivillige organisationer.
  • Hent inspiration fra andre, og eksperimentér med løsninger: En af pointerne i rapporten Den aktive borger er, at der er et betydeligt potentiale i at lære af hinanden på tværs af faglige velfærdssiloer. Kerneopgaven for alle, der arbejder med velfærd, er jo at fremme borgerens aktivitet. Det er oplagt, at der kan udveksles inspiration på tværs af de store velfærdsområder som børn og unge, skole, ældre, sundhed, arbejdsmarked, sundhed og socialområdet. Det sker dog kun i et meget begrænset omfang i dag. Mens 67 pct. af medlemmerne i Mandag Morgens Velfærdspanel mener, at de har et godt overblik over relevante løsninger inden for deres eget fagområde, oplever kun 33 pct., at de har dette overblik uden for egne fagområder. Tænk engang, hvilket potentiale der findes bare inden for hver af landets 98 kommuner, hvis man delte gode løsninger og inspirerede hinanden på tværs af faglige siloer. Skab overblik over jeres videnindsamling. Find en god idé. Prøv den af i jeres organisation. Eksperimentér i mindre skala. Tal om resultaterne. Og evaluer så processen, og gør det bedre næste gang.

Hvis alle følger disse opfordringer, bliver 2012 et utroligt spændende år. Terningerne blev kastet i går i Øksnehallen – nu er det op til os alle at tage det næste skridt i retning af et bedre velfærdssamfund!

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Den aktive borger er med til at skabe velfærden Næste artikel Partnerskaber faciliterer vækst og innovation

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.