Ungdomsarbejdsløshed truer produktiviteten

Krisen rammer de unge hårdt, og det kan give bagslag for dansk vækst i årtier frem. Den høje ledighed for unge nyuddannede betyder, at deres kvalifikationer forvitrer, mens de venter på at få et arbejde, og vi er i reel risiko for at tabe en generation, som det skete i 1980’erne, advarer flere arbejdsmarkedsforskere og organisationer. Det vil skabe et dobbelt tab for samfundet, der dels skal understøtte de arbejdsløse unge og dels spilder investeringen i deres uddannelse. Finanslovsudspillet og forhandlingerne viser, at regeringens krisehåndtering gør meget lidt for at sikre de veluddannede unge mod et liv i ledighed.

Skræmmebilledet fra 1980’erne af en generation, der tabes på arbejdsmarkedet på grund af krise, er ikke længere kun en teoretisk risiko. Ledigheden blandt nyuddannede unge stiger i dag så voldsomt, at den vil trække lange spor igennem samfundsøkonomien de næste 30-40 år frem, hvis kurven ikke knækkes. Den blomstrende ungdom, som skal skabe fremtidens velstand, visner, hvis ikke politikerne hurtigst muligt kommer den til undsætning.

Sådan lyder vurderingen fra en række samfundsforskere og arbejdsmarkedsorganisationer, som Mandag Morgen har talt med. De peger på, at regeringens indsats for de unge i finansloven nok er et skridt i den rigtige retning for nogle grupper af unge, men at tiltagene er for små, og fokus ligger det forkerte sted.

Regeringens kickstart til økonomien på 18,7 milliarder kr. forventes at skabe 9.000 job i 2012 og 12.000 job i 2013. Men det er først og fremmest bygge- og anlægssektoren, der får glæde af de fremrykkede investeringer. Og beskæftigelsesministerens fire initiativer, der skal “bekæmpe ungdomsarbejdsløshed med uddannelse” er også først og fremmest målrettet de fag- og ufaglærte unge ledige. Se også tekstboks.

Login