Valgkampen indtager Slotsholmen – virkeligheden rykker til Bornholm

Valgkampen har fået det meste af Christiansborg til at melde afbud til Folkemødet. Det er ikke et stort tab, for nu kommer Folkemødet til at handle om det, der fylder i virkeligheden ude i kommunerne, når vi taler velfærd og demokrati.

Valget var knap nok udskrevet, før det meste af Slotsholmen meldte afbud til Folkemødet på Bornholm. Mange folketingskandidater bliver hjemme i valgkredsen for at fiske stemmer, journalister har travlt med at dække valgkampen, og embedsfolkene må ikke engagere sig i aktiviteter, der kan påvirke valgudfaldet. Derfor er der kommet masseafbud fra Christiansborg til Folkemødet, der begynder i dag.

Det er blevet udlagt som en mindre katastrofe, og der skal nok være mange, som ærgrer sig over at se en velplanlagt lobbyindsats på Bornholm væltet af brættet. Men i stedet for at vride sig for at få Christiansborg til solskinsøen burde man fejre, at valgflæsket rationeres. Afbuddene giver i stedet plads til at diskutere, hvordan vi udvikler velfærdssamfundet og nærdemokratiet.

Med andre ord: Mens landspolitikerne er optaget af valgkamp, får kommunerne, organisationerne og borgerne mulighed for at sætte dagsordenen på Folkemødet. Derfor kan debatten handle om hverdagsvirkeligheden i velfærdssamfundet og om hvordan vi udvikler lokaldemokratiet i samarbejde mellem borgere, organisationer, kommuner og virksomheder.

Allerede i dag eksperimenteres der i mange kommuner med nye former for samarbejde, borgerbudgetter, alternative udvalg og politiske legestuer. På Folkemødet har Mandag Morgen samlet nogle af de mest interessante forsøg. De handler alle sammen om at give borgerne direkte indflydelse på lokalpolitik og lokalmiljø.

De alene vide

Et rigtig godt argument for at lade borgerne sætte retning og prioritere, når der skal udvikles lokale løsninger, er, at de kender de lokale udfordringer. Det gør kommunen også, men kun på et overordnet niveau: De ved, hvor mange kontanthjælpsmodtagere der bor i et givent område, hvor meget der bruges på at male graffiti over, hvad prognoserne er for børnefødsler de kommende år osv.

Den slags data kan udpege problematikkerne. Men skal man ind til benet på, hvad der virkelig skal til for at bygge sammenholdet eller øge trygheden, så kommer man ikke uden om borgernes lokalkendskab. Det er logikken bag projektet Brændkjær Bestemmer, som er et forsøg med borgerbudgettering i et boligområde i Kolding. Foreløbig er erfaringerne, at det kan lykkes at få flere med i udviklingen, når anledningen er konkrete projekter, og når beslutningerne skal træffes beboer og nabo imellem. 

I Hedensted er lokalpolitikerne helt tæt på udviklingen af de løsninger, der skal løfte velfærden i kommunen – og interesserede borgere er med i udviklingen af ny politik. Det sker i de såkaldte temagrupper, som nedsættes omkring væsentlige udfordringer. Et eksempel er Bæredygtig transport. Under den overskrift har Hedensted Kommune samlet en gruppe bestående af både politikere, borgere og kommunale medarbejdere, som alle har en aktie i løsningen af trafikproblemerne. Sammen skal de blandt andet øge den kollektive trafik. Et resultat af arbejdet er blevet en ekstrafunktion til samkørselsappen Go More. Så nu kan Hedensted-borgerne give et lift til en medborger og i øvrigt med et enkelt klik donere ”benzinpengene” til en lokal forening. Et helt konkret resultat til gavn og glæde, men også en løsning, som ikke var kommet på bordet, hvis udfordringen var blevet behandlet, ”som vi plejer”, siger man i Hedensted Kommune. 

Mandag Morgen på Folkemødet 2015

I Aarhus forsøger man sig med et medborgerskabsudvalg. Her sidder otte valgte politikere og otte engagerende borgere, der har meldt sig frivilligt til at udvikle medborgerskab i kommunen. Logikken er lige simpel: Der er naturligvis behov for, at borgerne tænker med, når deres medborgerskab skal udvikles. Hvem kan være bedre til at formulere en medborgerskabspolitik end dem, den i sidste ende skal rette sig mod?

Et kættersk spørgsmål skal der være plads til – for er politikerne da ikke borgernes repræsentanter? Svaret er både ja og nej, og her nærmer vi os det centrale dilemma.

Repræsentant eller medudvikler

Hedder man Lars og er i starten af 50’erne, og er man uddannet skolelærer, så er svaret entydigt ja – sådan på de objektive parametre. Så er man ikke bare repræsenteret, men overrepræsenteret. Det er nemlig cirka sådan, man kan beskrive den gennemsnitlige kommunalpolitiker her til lands. Bevares, der gemmer sig naturligvis mange variationer over temaet Lars. Og måske kan Lars på 52 endda uden problemer repræsentere både Linda på 19 og Mahmoud på 23. Men det er værd at bemærke, at der er relativt færre kvinder, unge og danskere med anden etnisk baggrund, der har lyst til at engagere sig i lokalpolitik.

At der rent faktisk er et problem, kan man bakke op ved at kigge på stemmeprocenterne.

Efter en stor indsats lykkedes det at få knap 72 pct. af danskerne til at sætte et kryds ved kommunalvalget i 2013. Men mere end hver fjerde vælger blev på sofaen. I 2009 udgjorde sofavælgerne 44 pct. Det gav den laveste stemmeprocent ved et kommunalvalg i Danmark i over 35 år, ikke at det var en overraskelse. Det er gået den forkerte vej længe. Især blandt unge, lavtuddannede, indvandrere, socialt marginaliserede og borgere med lav indkomst har det at vælge ikke den store interesse.

Byrødderne fylder heller ikke alverden i bysbørnenes bevidsthed. Det er kun omkring 2 af 3 borgere, der kan sætte navn på deres egen borgmester.

En del af forklaringen på det er vel nok, at lokalpolitikerne ikke får lov at folde sig ud som politikere, men må tage til takke med rollen som sagsbehandler. Uanset om det handler om, hvor tit vores ældre medborgere skal i bad, eller det gælder antallet af pædagoger i dagsinstitutionerne, tegner der sig et billede af, at mulighederne for at foretage lokale prioriteringer er få.

Det skal der gøres op med, hvis vi ønsker os et lokaldemokrati, der giver lyst til deltagelse. Og det er også en del af kampråbet, når der eksperimenteres. Politikerne skal være med i udviklingen af de lokale løsninger, og så nytter det ikke, at de er pakket ind i sagsfremstillinger og administration.

Læs mere

Får man kradset indpakningen op, er der håb forude. For det kan give bedre løsninger på den korte bane og måske inspirere flere til at gå efter politisk indflydelse på den lidt længere, lyder det fra dem, der eksperimenterer.

Træerne vokser ikke ind i himlen, og således er der også et oplagt dilemma, som handler om, hvordan man finder balancen, så de nye åbninger ikke bare betyder, at de, som råber højest, kan omgå dem, der er valgt. Der vil sikkert være eksempler på, at det sker. Men lad os da prøve at lære af dem, når nu vi er tvunget til at prøve at gøre noget nyt, fordi det gamle ikke virker så godt.

Set i det lys er det en gave, at Folkemødet i år ser ud til at få fokus på velfærd i virkeligheden frem for i valgkampen.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Derfor bør du stemme på Ida Auken Næste artikel Hvorfor bæredygtighed og bæredygtig ledelse?

Er der opstået en usund symbiose  mellem ministeren og departementschefen?

Er der opstået en usund symbiose mellem ministeren og departementschefen?

Alle nyere politiske skandalesager har en fællesnævner. Den hedder systemet, og Inger Støjbergs sag om adskillelse af asylpar er ingen undtagelse. Derfor må vi kaste et kritisk blik på systemet, mener de tidligere departementschefer Peter Loft og Jørgen Rosted. Vås, siger manden bag udredningen af embedsapparatet, Bo Smith.

Corona-app er det perfekte overvågningsvåben

Corona-app er det perfekte overvågningsvåben

Når den danske app til at spore covid-19-smittede lanceres i juni, vil der være taget behørige hensyn til borgernesprivatliv og personlige data, for vi er nervøse for, at en app, der indføres for at sikre vores sundhed, kan vise sig at være et redskab til overvågning. I andre dele af verden er den frygt yderst velbegrundet.

Innovationscenter: Internationale investorer kigger nu mod Danmark

Innovationscenter: Internationale investorer kigger nu mod Danmark

KOMMENTAR: Flere internationale investorer mener, at innovative virksomheder opstår i krisetider. Coronakrisen er ikke anderledes. Derfor investerer internationale investorer stadig i innovative startupvirksomheder. Og flere mener, at det danske startupmiljø er interessant.

Offentlige virksomheder har stærkere mødedisciplin

Offentlige virksomheder har stærkere mødedisciplin

I det offentlige er møderne mere strukturerede, og mødedeltagerne kommer oftere til tiden end i det private, viser ny undersøgelse. Det private erhvervsliv kunne lære rigtig meget af det offentlige, mener mødeekspert.

En radikal vision om et cirkulært Ikea

En radikal vision om et cirkulært Ikea

Space10 er Ikeas ”hemmelige” udviklingsafdeling i København. Et lille designlaboratorium, der leverer ideer, scenarier og prototyper for fremtidens måder at leve og forbruge på. Mange af visionerne udfordrer radikalt Ikeas sædvanlige forretningsmodeller.

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Mikkel Bogh udforsker digitale kulturoplevelser på Youtube og videokunstplatformen DIS.art og rækker ud mod verden ad musikkens veje.

De private bygherrer er langt foran de offentlige i den grønne omstilling af byggeriet

De private bygherrer er langt foran de offentlige i den grønne omstilling af byggeriet

Hvis offentlige bygherrer stillede lige så håndfaste krav til bæredygtighed som de private, ville det flytte byggerier for mange milliarder i grøn retning. Hver tredje krone i det private byggeri investeres med krav om bæredygtighed. De offentlige nybyggerier halter langt bagud: 94 procent bygges i år uden bæredygtighedscertificering.  

Boligminister: Om to år klapper klimafælden

Boligminister: Om to år klapper klimafælden

Klimaet må vente to år endnu på lovkrav om bæredygtighed i byggeriet. Boligminister Kaare Dybvad Bek vil lade både offentlige og private bygherrer tilslutte sig en frivillig bæredygtighedsstandard, før han i 2022 vil sætte arbejdet igang for at gøre den bindende. Indtil da vil ministeren ikke kræve, at hverken kommuner, regioner eller statslige institutioner bygger bæredygtigt, medmindre de selv synes, de har råd til at prioritere det.   

Gavner AI borgeren eller systemet?

Gavner AI borgeren eller systemet?

Hvem vinder, når det offentlige tager kunstig intelligens i brug? Er det borgerne, som kan blive betjent hurtigere og mere præcist og kvalificeret – eller bliver det snarere myndighederne, der kan overlade kontakten med borgerne til chatbots og lade maskinen om at træffe afgørelser?

Techgiganter vandt kampen om corona-app

Techgiganter vandt kampen om corona-app

KOMMENTAR: Politisk aftale om sporingsapp rummer masser af rigtige hensyn til borgernes privatliv. Og den viser tydeligt, at Google og Apple sidder på magten over den digitale infrastruktur.

Den globale sundhed styres af mænd

Den globale sundhed styres af mænd

Magten over den globale sundhed er koncentreret blandt mænd i de rige vestlige lande. Syv ud af ti ansatte i sundhedssektoren er kvinder. Men mænd sidder på syv ud af ti topposter i de store, globale sundhedsorganisationer. En skævhed, der bør stoppe nu, mener ligestillingsforkæmpere, for coronakrisen har vist betydningen af at have kvindelige ledere med helt i front, hvis der skal reddes menneskeliv.

Her er pengene til den grønne omstilling

Her er pengene til den grønne omstilling

Finanssektoren har efter eget udsagn investeringsvillig kapital til alle hjørner af den grønne omstilling. Regeringen og embedsapparatet får travlt med at bane vejen for, at den grønne kapital kan finde vej til de rette grønne projekter. Claus Kragh har talt med formanden for det finansielle klimapartnerskab.

Klimakampen splitter rød blok

Klimakampen splitter rød blok

ANALYSE: Regeringens klimaplan skal give Danmark to globalt banebrydende vindøer. Investorer klar med 400 millioner kroner i udviklingskapital til øen i Nordsøen, som kommer til at hedde VindØ. Energi- og klimaministeren går hårdt i rette med mærkesag fra De Radikale, Klimarådet og de grønne NGO’er.

ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende

ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende

Digital undervisningssystemer kan forhåbentlig bløde op på Sydkoreas meget formelle og meget krævende undervisningssystem. Danske leverandører kan tilbyde læring med udgangspunkt i kreativitet og leg – og en højere grad af ansvar for egen læring.

Kriseledelse mellem politik og faglighed

Kriseledelse mellem politik og faglighed

KOMMENTAR: Når ledere skal handle i kriser, bliver det ofte uden at kunne læne sig op ad velkendte strategier og tunge analyser. Politikere skal samtidig tage hensyn, som kan være i modstrid med sagkundskabens anbefalinger. Og det er helt legitimt, skriver fhv. departementschef Bo Smith.

Skibe skal igen sejle på vindkraft

Skibe skal igen sejle på vindkraft

Den maritime sektor står foran en gigantisk omstilling. I de hjemlige farvande skal færgerne sejle på strøm fra vindmøller. På verdenshavene skal fremtidens containerskibe bæres frem af nye, grønne brændstoffer fremstillet af vindmøllestrøm fra havvindmølleparker. Men skal visionen blive til virkelighed, kræver det både nationalt mod og global enighed. 

Set, læst og hørt: Anna Malzer

Set, læst og hørt: Anna Malzer

Teaterdirektør Anna Malzer har grint og grædt til moderne ungdomsserie, og når tiden er inde til det igen, skal hun til koncert med dansk hybrid mellem Leonard Cohen og kultrapperen Nas.

Lovgivere skal lære af programmørens disciplin

Lovgivere skal lære af programmørens disciplin

Siden 2018 har alle nye love skullet udformes efter en række principper, der gør det lettere at administrere loven digitalt – det kaldes digitaliseringsklar lovgivning. En ny rapport viser dog, at det stadig kniber med at få tænkt de nye retningslinjer ind i lovgivningsarbejdet.

Ændres forvaltningen af loven når den sættes på formel?

Ændres forvaltningen af loven når den sættes på formel?

Mange afgørelser i det offentlige bygger i dag på skøn, og beslutninger træffes igennem samtaler og forhandlinger mellem sagsbehandlere og borgeren. Hvis man i stedet vil benytte kunstig intelligens i administration, kræver det, at principperne bag afgørelserne kan sættes på en formel. Men kan man gøre det, uden at borgernes rettigheder forandres?

En kunstigt intelligent rettesnor i følsomme sager

En kunstigt intelligent rettesnor i følsomme sager

Kan algoritmer bruges til at støtte socialrådgivere, der arbejder med underretninger om udsatte børn? Et nyt dansk pilotprojekt undersøger, om det overhovedet giver mening at bruge kunstig intelligens til personsager på socialområdet.

Lad prisen for coronastøtte være krav om bæredygtighed

Lad prisen for coronastøtte være krav om bæredygtighed

KOMMENTAR: Coronakrisen er en forløber, en øvelse, om man vil, for noget meget vigtigere og vanskeligere. Nemlig den ledelsesmæssige håndtering af den klima- og bæredygtighedsudfordring, som hele verden står over for, og som kræver nyt lederskab på alle niveauer, skriver Steen Hildebrandt.

Turismen er i frit fald

Turismen er i frit fald

NY VIDEN: Coronavirussen har ifølge FN’s turistagentur skabt den største krise for den globale turisme siden 1950. I det værste scenarie vil turistaktiviteten i 2020 falde med næsten 80 procent i forhold til 2019.

Kunne en robotjurist have reddet Støjberg?

Kunne en robotjurist have reddet Støjberg?

KOMMENTAR: Det er en skræmmende tanke, at data og automatiseringer i fremtiden vil afløse menneskelige sagsbehandlere. Men robotter kan også være borgerens værn mod bias og politisk indblanding.

Nyt job: Marie Hansen skal understøtte en fornyelse af folkestyret

Nyt job: Marie Hansen skal understøtte en fornyelse af folkestyret

Efter seks år som departementchef i Kulturministeriet overtager Marie Hansen nu posten som direktør for Folketinget. Hansen skal betjene Folketingets præsidium og understøtte de forløb, der nu sættes i gang for at gentænke og styrke demokratiet. 

Frygten for anden bølge  – af arbejdsløsheden

Frygten for anden bølge – af arbejdsløsheden

I første uge af maj faldt arbejdsløsheden for første gang siden coronakrisens start. Økonomer frygter dog, at det kun er afslutningen på første bølge. Til sommer kan arbejdsløshedens anden bølge komme. Og den kan vare flere år.

Brug visualiseringer til de komplicerede budskaber

Brug visualiseringer til de komplicerede budskaber

Der bliver talt og skrevet utroligt meget om coronakrisen og klimakrisen – to abstrakte og uhåndgribelige kriser, som kræver, at vi ændrer vores adfærd. Hvis adfærdsændringen skal lykkes, er der få ting, der hjælper så meget som en visualisering.

Om Mette Frederiksens ansvar og skyld

Om Mette Frederiksens ansvar og skyld

KOMMENTAR: Danmark er ved at genåbne efter coronanedlukningen. Nu kommer den uundgåelige diskussion om, hvad der set i retrospektiv var det rigtige at gøre, skriver CBS-forsker Camilla Sløk.

En bygning skal holde i mange hundrede år og kunne genbruges igen og igen

En bygning skal holde i mange hundrede år og kunne genbruges igen og igen

En mere klimavenlig byggebranche kræver en helt ny tankegang, hvor fokus på pris per kvadratmeter viger for et nyt kongemål: CO2-udledning per kvadratmeter i hele bygningens levetid. Lykkes det at få det mål ind i alle dele af byggeriet, så kan branchen blive en betydelig bidragyder til klimakampen. Det kræver nye standarder, benhårde regler og frivillig indsats fra branchen selv. 

Set, læst og hørt: Thomas Egebo

Set, læst og hørt: Thomas Egebo

Administrerende direktør i Energinet, Thomas Egebo, har læst tankevækkende bog om organisering i en uforudsigelig verden og anbefaler kontrafaktisk tv-serie om et USA, hvor Tyskland og Japan vandt krigen.

Økonomien skal vækkes til live med grønne værktøjer

Økonomien skal vækkes til live med grønne værktøjer

Regeringen er klar til genstart af samfundsøkonomien. Men hvordan sætter man gang i økonomien i et samfund, hvor borgerne skal holde afstand og frygter smitte? Og hvordan spiller det sammen med ambitionerne om store CO2-reduktioner? 

Slidte boligblokke er nøglen til beskæftigelse og CO2-besparelser

Slidte boligblokke er nøglen til beskæftigelse og CO2-besparelser

Regeringen vil øremærke 30 milliarder til energirenoveringer af almennyttige boliger frem til 2026. Det kan sende tusinder i beskæftigelse allerede i år – og både reducere boligernes udgifter til varme og deres udledning af CO2. ”Det eneste fornuftige,” lyder vurderingen fra en professor med ekspertise i byggeri og miljø, siger professor Michael Havbro Faber fra Institut for By, Byggeri og Miljø ved Aalborg Universitet. 

Merkel klar til at fordoble EU's budget

Merkel klar til at fordoble EU's budget

Angela Merkel er genindtrådt i rollen som EU’s centrale politiker på grund af coronakrisen, og fordi hendes hjemlige politiske generationsskifte er gået i vasken. Nu er Tysklands kansler angiveligt klar til at fordoble EU’s budget for at sikre solidariteten mellem nord og syd i EU.

Svære udfordringer venter Mette Frederiksen efter coronakrisen

Svære udfordringer venter Mette Frederiksen efter coronakrisen

Socialdemokratiet tordner frem i meningsmålingerne midt i en af Danmarks største sundheds- og økonomikriser i nyere tid. Men forude venter en stribe svære udfordringer og udskudte reformer, som kan vende optur til nedtur for statsminister Mette Frederiksen.

Sundhedsfaglighed på prøve

Sundhedsfaglighed på prøve

KOMMENTAR: Gennem hele coronakrisen har vi klynget os til troen på sundhedsfagligheden og suget hver en ny melding til os. Men er de sundhedsfaglige modeller rent faktisk for politisk og økonomisk skrøbelige til den tillid? Og forsvandt der alt for mange forbehold undervejs?

Fælles gods eller evig kamp

Fælles gods eller evig kamp

Når samfundet atter er åbnet op, vil vi blive konfronteret med spørgsmålet, om vi i Danmark også kan stå sammen, når det gælder andre vigtige udfordringer. Eller om vi hurtigt vil falde tilbage i nådesløs kamp for særinteresser.