Danmarks forbundne løsninger

De syv forbundne megakriser vil i de kommende år øge efterspørgslen efter nye innovative produkter og servicekoncepter. Danmark har stærke forudsætninger for at blive en innovativ frontløber, der kan vende krisen til nye forretningsmuligheder. Vi har flere globalt orienterede virksomheder, der står godt rustet til at levere løsninger på de globale kriser.

Det er nu fire år siden, at Mandag Morgen lancerede ideen om at gøre Danmark til løsningernes land. Det skete i forlængelse af vores store og omfattende kortlægning af de syv forbundne kriser. I dag er ideen adopteret af regeringen, og uddannelsesminister Morten Østergaard og fem andre ministre fremlagde lige før jul regeringens bud på en ny national innovationsstrategi, der har som ambition at gøre Danmark til løsningernes land.

Den centrale tanke er, at vi i stor skala skal opbygge nye samfundspartnerskaber, som kan udvikle nye innovative løsninger på store danske og globale samfundsudfordringer, og det skal blive en motor for ny vækst og beskæftigelse.

Det giver rigtig god mening. 2013 tegner til at blive endnu et kriseår, og de syv forbundne megakriser skaber en række alvorlige udfordringer for det danske samfund. Se en oversigt over de syv forbundne kriser her.

Login