Kampen mod deltid i det offentlige slår fejl

Flere sygeplejersker, sosu’er og pædagoger arbejder på fuld tid, men deltidsansatte arbejder samtidig færre timer om ugen, viser omfattende analyse fra Ugebrevet Mandag Morgen. ”To skridt frem og et tilbage,” siger arbejdsmarkedsforsker

Foto: Ida Marie Odgaard/Rirzau Scanpix
Jens ReiermannTorben K. Andersen

Fakta

Dette er en forkortet version af artiklen. Abonnenter kan gå i dybden med den fulde version.

Ønsker du eller din arbejdsplads et godt tilbud på Mandag Morgen, så klik her.

Trods mere end ti års fokus på at få flere sygeplejersker, sosu’er og pædagoger til at arbejde på fuldtid, er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de store grupper af velfærdsarbejdere stort set ikke steget siden 2009.

På sygehusene arbejder sygeplejerskerne 12 minutter mere om ugen, mens pædagogerne i daginstitutionerne arbejder 6 minutter mere om ugen. Sygehusenes sosu’er arbejder ikke et minut længere om ugen, end de gjorde tilbage i 2009.

Det viser Mandag Morgens omfattende analyse af arbejdstiden for i alt otte grupper af det, der ofte kaldes ”velfærdens kernetropper”, altså sygeplejersker, sosu’er, pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i både regioner og kommuner. Analysen, der bygger på data fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatabase, er den første, der trækker på data for så mange forskellige grupper af medarbejdere.

Analysen omfatter perioden fra november 2009 til november 2021 og kan altså påvise, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid stort set ikke er steget gennem de 12 år, analysen har undersøgt.

Det bemærkelsesværdige resultat skyldes en udvikling, hvor to forhold trækker i hver deres retning. På den ene side arbejder flere på fuld tid inden for de fleste grupper. Når det ikke kan aflæses i en tilsvarende stigning af den ugentlige arbejdstid, skyldes det, at den store gruppe, der fortsat arbejder på deltid, i gennemsnit arbejder færre timer om ugen.

”Man er gået to skridt frem og et skridt tilbage, og så er man – næsten – lige vidt,” siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl, der er lektor ved Institut for Politik og Administration ved Aalborg Universitet.

”Hvis det fortsætter i samme tempo, vil det store flertal af sygeplejersker og andre af velfærdens medarbejdere først arbejde på fuld tid i slutningen af århundredet,” siger Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, i en kommentar til analysen.

Mangeårigt fokus uden stor effekt

Udviklingen er tankevækkende, fordi både regioner og kommuner i en årrække har haft et ønske om, at flere arbejder på fuld tid.

“Det er positivt, at flere arbejder på fuld tid. Jeg håber, vi er på vej til at gøre fuldtidsarbejde til normen inden for sundhedsvæsenet, men når vi kan se, at flere på deltid arbejder mindre, så er det en fejl i systemet,” siger Anders Kühnau, der overtager formandsposten i Danske Regioner senere på måneden.

”Der er langt igen, før vi når vores mål om at skabe en fuldtidskultur, hvor deltidsarbejdet er undtagelsen, og ikke som nu, hvor det nærmest er omvendt,” siger formanden for KL's Løn- og Personaleudvalg, borgmester i Høje Taastrup Michael Ziegler (K), og fortsætter:

”Hvis vi skal lykkes, kræver det en helt anden tilgang, end vi har haft hidtil.”

Dykker man ned i tallene, dukker der endda meget store forskelle frem fra kommune til kommune og fra region til region.

En analyse fra Indenrigsministeriets benchmarkenhed viser, at fuldtidsarbejde nærmest er en undtagelse for pædagogerne mange steder i landet. Her arbejder kun 11 procent af pædagogerne på fuld tid i en kommune. I en anden kommune er det nærmest omvendt, her arbejder 81 procent på fuld tid.

I Region Nordjylland arbejder sygeplejersker og sosu’er en time mere om ugen end kollegerne i Region Hovedstaden. Det ser altså ud til, at Region Nordjylland har haft mest held med deres tilgang til ønsket om, at flere arbejder på fuld tid.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu