33.000 danske bestyrelser består kun af mænd

Over halvdelen af Danmarks bestyrelser består kun af mænd. Andelen af kvinder ser endda ud til at falde. Det viser den hidtil mest detaljerede kortlægning af landets bestyrelser.

Torben K. Andersen

Mange års kamp for at få kvinder ind i bestyrelserne er slået fejl.

Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – må kigge langt efter kvinder rundt om bordet, når de holder møder. De består kun af mænd, skriver Mandag Morgen.

Stik imod de politiske intentioner og talrige skåltaler om større kønsdiversitet i landets bestyrelser, ser udviklingen endda ud til at gå i den forkerte retning. Hver dag året rundt bliver der i snit besat 100 bestyrelsesposter i Danmark. Men kun 16 ud af de 100 nye bestyrelsesmedlemmer er kvinder. Dermed falder andelen af kvinder, på trods af at der nu er lavet regler om måltal for kvinder i landets største virksomheder.

Det er blot nogle af de opsigtsvækkende konklusioner, som fremgår af den første kortlægning af sin art nogensinde af landets over 60.000 virksomhedsbestyrelser. Opgørelsen er lavet af headhunter og senior partner Tau Steffensen fra det globale headhunter- og rådgivningsfirma AIMS International Denmark på baggrund af registerdata.

Han blev så irriteret over debatten om kvinder i bestyrelser og syntes, at den var fyldt af fordomme og mangel på overblik, så han selv gik i gang med at trække data ud fra offentlige registre på samtlige bestyrelsesposter i danske virksomheder. Det blev motivationen til at lave en analyse, der ikke er afgrænset til de danske C20-selskaber, de under 200 børsnoterede selskaber eller tilfældige stikprøver, men derimod omfatter samtlige virksomhedsbestyrelser med tilsammen godt 200.000 bestyrelsesposter.

”Hvis vi skal have flere kvinder ind i bestyrelserne, skal vi have flyttet fokus fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen. Vi skal se meget mere målrettet på hele pipeline-situationen, og hvordan det beskedne antal kvindelige bestyrelseskandidater kan forøges markant. Ellers bliver problemet aldrig løst,” siger Tau Steffensen til Mandag Morgen.

Den skæve kønsfordeling har store konsekvensen for samfundet. Den betyder, at erhvervslivet går glip af mange tusinde begavede, veluddannede og fagligt stærke mennesker, der kunne være med til at give bestyrelserne et løft og skabe vækst.

Kortlægningen viser, at ud af de 98.000 folk, som i dag er medlem af en virksomhedsbestyrelse i Danmark og har bopæl her i landet, er 25.000 af dem kvinder – svarende til 26 pct.

Langt de fleste kvinder har kun én bestyrelsespost hver, mens mændene oftere sidder i flere bestyrelser. Så når man tæller op, hvor mange stole i bestyrelserne der er besat med kvinder, ryger kvindernes andel helt ned på 20 pct. af alle bestyrelsesposter.

Analysen viser også, at tusindvis af danske bestyrelser er besat af ægtefæller, søskende eller tanter til virksomhedsejerne. De kan have mere end svært ved at leve op til kravene til en professionel bestyrelse om at agere kritisk vagthund, udstikke kursen og hjælpe virksomheden til at skabe vækst.

Omfanget af såkaldte tantebestyrelser ser ud til at være væsentlig større end omfanget af onkelbestyrelser. Det viser de foreløbige resultater fra en gruppe forskere på Copenhagen Business School, som for øjeblikket er ved at skrive en bog om danske bestyrelser.

”Vores forskning viser, at kvinder er overrepræsenterede blandt familierelaterede bestyrelsesmedlemmer. Vores foreløbige resultater tyder på, at omkring 80 pct. af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber har en familierelation til et andet bestyrelsesmedlem. Det tilsvarende tal for mandlige bestyrelsesmedlemmer er omkring 40 pct.,” siger Thomas Poulsen, lektor i virksomhedsledelse ved Institut for International Økonomi og Ledelse på CBS.

Både eksperter og topchefer opfordrer til at flytte fokus fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen. En af dem er topchefen i den amerikanske konsulentgigant Boston Consulting Group, danske Mai-Britt Poulsen.

”Antallet af kvindelige ledere i erhvervslivet har ikke rykket sig de sidste 10 år. Derfor skal vi fokusere mere på fødekæden. Hvis vi ikke styrker pipelinen af kvalificerede kvindelige erhvervsledere, skal vi heller gøre os håb om at forbedre antallet af kompetente kvinder i bestyrelsen. Vi kommer bare til at tilføje kvinder i bestyrelser, som ikke er kvalificeret til det. Det har ingen gavn af,” siger Mai-Britt-Poulsen.

Dette er et sammendrag af en række historier i ugens udgave af Ugebrevet Mandag Morgen. Læsere med abonnement kan gå i dybden med det fulde tema her:

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Boston Consulting Group: Mindst 40 pct. af alle nye konsulenter skal være kvinder

Zealand Pharma-topchef: "Jeg har virkelig forsøgt at få flere kvinder ind"

3 x 2 gode råd: Sådan får vi flere kvinder i bestyrelserne


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu