Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Mange af landets 60.000 bestyrelser er besat af ægtefæller, søskende eller tanter til virksomhedsejerne. Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre diversitet end hidtil antaget, viser stor kortlægning af landets bestyrelser.

Tusindvis af danske virksomheder har såkaldte tante- og onkelbestyrelser besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. De kan have mere end svært ved at leve op til kravene til en professionel bestyrelse om at agere kritisk vagthund, udstikke kursen og hjælpe virksomheden til at skabe vækst.

Langt hovedparten af de nuværende 25.000 kvindelige bestyrelsesmedlemmer sidder kun i bestyrelsen i kraft af deres familiebånd og ikke på grund af deres kompetencer og indsigt i virksomhedens drift.

Login