Zealand Pharma-topchef: "Jeg har virkelig forsøgt at få flere kvinder ind"

Drop den massive fokus på antallet af kvinder i bestyrelsen, og brug i stedet kræfterne på talentmassen og fødekæden. Opfordringen kommer fra biotekdronningen Britt Meelby Jensen. Hun opfordrer også til, at virksomhederne laver måltal for kvindelige ledere.

Foto: Zealand Pharma
Torben K. Andersen

MM Special: 33.000 bestyrelser er rene herreklubber

Britt Meelby Jensen er er selv gået forrest.

Hun er administrerende direktør i den bioteknologiske forskningsvirksomhed Zealand Pharma og er dermed en af de få kvindelige topchefer i den danske life science-industri. Samtidig sidder hun i to bestyrelser.

Når hun fra sit kontor på 1. sal midt i et industrikvarter i Glostrup bliver bedt om at udskrive en kur for at få flere kompetente kvinder ind i bestyrelseslokalerne, retter hun sit fokus på talentmassen og fødekæden.

”Vi bruger alt meget tid og spalteplads i medierne på at diskutere kvinder i bestyrelserne frem for kvinder i ledelsen. Det er dét, vi burde bruge 80 pct. af tiden på. Danmark scorer enormt lavt på dette område. Vi skal have flere kvinder ind på forskellige c-levels på direktionsgangen og øge puljen af kvindelige talenter, så vi har en fødekæde at tage af til bestyrelserne. Gør vi ikke det, får vi aldrig niveauet af kompetente kvindelige bestyrelsesmedlemmer op,” siger Britt Meelby Jensen.

Hun er generelt modstander af kvoter. Hun mener ikke, at det fremmer mangfoldigheden. Men hun er vævende. For hun synes også, at det går meget trægt med at få flere kvinder ind i bestyrelser og direktioner.  

Måltal for ledere

Britt Meelby Jensen opfordrer i stedet til, at virksomhederne laver måltal for andelen af kvinder i ledelsen og løbende rapporterer, hvordan det går med at indfri målet i forsøg på at styrke fødekæden.

”Det kunne skubbe hastigheden op. Målet kunne f.eks. være, at mindst 40 pct. af ledelsen skal være kvinder. Det skal ikke være et krav. Kun et mål. Men virksomhederne skal rapportere, hvordan de lever op til målene og forklare, hvis de ikke lever op til målene. Jeg tror på, at dét, at en virksomhed skal forklare, hvorfor den har 10 mænd i ledelsen, og ikke mindst hvilke initiativer den vil tage for at tiltrække flere kvinder i ledelsen, gør, at der kommer mere fokus på det. Mange virksomheder gør det allerede. Men der er også mange, som halter bagefter,” siger Britt Meelby Jensen.

To gode råd

Britt Meelby Jensens to råd til kvinder, som gerne vil være bestyrelsesmedlem.

  1. ”Bestyrelsesarbejde er for mig noget naturligt, der kommer, når man har en tilstrækkelig ledelseserfaring, hvis man har lyst. Fokuser derfor på din ”normale” jobkarriere. Få den nødvendige erfaring. Og når du så når et vist niveau, skal du som kvinde nok få en bestyrelsespost med den fokus, der er i dag på kvinder og bestyrelser.”’
  2. ”Kvinder er ikke så gode til at prioritere netværk, medmindre der er et klart formål. Men kvinder skal ikke undervurdere værdien af at skabe og pleje et netværk. At have et stærkt netværk gør, at man har fingeren på pulsen lidt mere. Og så skal kvinder være gode til at hjælpe hinanden frem”.

De senere år har landets over 1.000 største virksomheder haft et lovkrav om at opstille måltal for andelen af kvinder i det øverste ledelsesorgan i forsøg på at skaffe flere kvinder ind i bestyrelserne. Målet er, at de skal have mindst 40 pct. af begge køn. Samtidig skal virksomhederne have en politik for at øge andelen af kvinder i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.

Zealand Pharma lever op til målene om kønsdiversitet. Halvdelen af bestyrelsen består af kvinder. Samtidig er næsten halvdelen af lederne i virksomheden kvinder. Seks ud af 10 ansatte er kvinder. Den største skævhed er i direktionen. Britt Meelby Jensen er den eneste kvinde i direktionen på fem personer.

”Jeg har virkelig forsøgt at få flere kvinder ind. Men det har bare været meget svært at finde kvindelige kandidater inden for visse områder, da vi selvfølgelig altid skal ansætte den bedst kvalificerede kandidat. Det er også derfor, jeg mener, at et måltal på f.eks. 40 pct. ikke skal være et krav men blot et mål. Og så skal man kunne forklare, hvad man gør for at nå sit mål. Det vil have en lige så stor effekt som kvoter,” siger Britt Meelby Jensen.

Kvinder skal sælge sig selv bedre

Zealand dyrker sin talentmasse og forsøger at spotte de kvinder, der har lyst, vilje og kompetencer til at tage mere ansvar som leder.

”Vi har også mentorordninger, hvor vi kigger på de enkelte medarbejdere – uanset om det er mænd eller kvinder – for at inspirere dem til at tage mere ansvar og søge nye udfordringer. Jeg er også selv mentor. Og vi kigger også i ledelsen på, hvem der er talenter i organisationen,” siger Britt Meelby Jensen.

Blå bog

Britt Meelby Jensen har været administrerende direktør for Zealand Pharma siden 2015.

Hun har tidligere været konsulent i to år i McKinsey & Company. I 11 år var hun ansat i Novo Nordisk, hvor hun endte med at være Corporate Vice President og havde ansvaret for en række globale marketingfunktioner. Før hun kom til Zealand Pharma, var hun adm. direktør i Dako i to år.

Britt Melby Jensen har nu opsagt sin stilling hos Zealand Pharma og skal i stedet været adm. direktør i et selskab uden for Danmark. Hvilket selskab er fortsat en hemmelighed.

Hun er medlem af bestyrelsen i Hempel Fonden og Bioporto.

Privat er hun gift med Nicolai Meelby Jensen og er mor til tre børn på henholdsvis 9, 13 og 15 år.

Hun erkender, at jobbet som CEO og medlem af to bestyrelser sluger meget af hendes tid. Hendes typiske arbejdsuge ligger på 50-60 timer, og i perioder mere. Familien har en au pair, som hjælper med det huslige, så der er bedre tid til børnene om aftenen og i weekenden. Hun bliver gal, når diskussionen bliver drejet over på, hvorvidt det er ok som kvinde at tage arbejdstelefonen i weekenden. Det skal man en gang imellem, lige som det er tilfældet for mænd, der i stigende grad spiller en rolle i familielivet på lige fod med kvinder.

Men hun er også meget opmærksom på de ubevidste bias, som ofte gør, at kvinder bliver sorteret fra i konkurrencen mod mandlige kolleger. Når hun skal rekruttere nye folk til ledelsesopgaver, er hun derfor meget opmærksom på, at mænd og kvinder ofte agerer forskelligt. Hun mener, at mange kvinder kan gøre mere for at sælge sig selv sammenlignet med mænd og har brug for et ekstra skub.

”Jeg oplever ofte, at kvinder holder sig lidt tilbage. Jeg har set flere tilfælde, hvor de ikke kaster sig ind i kampen, hvis de gerne vil have et job, men i stedet venter, til de bliver spurgt. Når vi vurderer kandidater, forsøger vi at tage højde for, at mænd nogle gange er bedre til at oversælge sig selv end kvinder, og hvor vi så må trække lidt fra. Nogle kvinder skal have et skub for at se, at det godt kan lade sig gøre, og at de godt kan noget, de ikke har prøvet før,” siger Britt Meelby Jensen.

Om kort tid skal hun selv prøve noget helt nyt. Hun har sagt sin stilling i Zealand Pharma op og skal nu i stedet være CEO i et selskab uden for landets grænser. Den øvrige del af familien bliver i Danmark. Først senere på året bliver selskabets navn offentliggjort.

Omtalte personer

Britt Meelby Jensen

Adminsterende direktør, Ambu, bestyrelsesmedlem, Novo Holding, Hempel Fonden, Hempel Invest
cand.merc. i international marketing (CBS 2000), MBA (Solvay 1998)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu