Ansvarlighed er mere end et velgørenhedsprojekt

Tiden hvor ansvarlighed var et velgørenhedsprojekt i marketingafdelingen er slut. Nye samarbejder mellem kommercielle og sociale virksomheder har fokus på innovation og gensidig udvikling af virksomhedernes forretninger.

Af Tania Ellis
Special Advisor and Founder, TANIA ELLIS - The Social Business Company

I oktober kom EU-Kommissionen med et nyt strategiudspil for virksomheders samfundsansvar, herunder en ny definition af CSR (corporate social responsibility) som del af en større pakke med retningslinjer for bæredygtig business i EU.

Det nye ved Kommissionens udspil er blandt andet, at virksomheder nu kraftigt opfordres til at integrere sociale og miljømæssige hensyn, fokus på menneskerettighederne og forbrugernes interesser i selve kernen af deres forretningsstrategi.

EU-Kommissionens klare udmelding lægger øget vægt bag de voksende forventninger til virksomheders ansvarlighed. Derfor vil det med tiden blive svært at opfatte CSR som et velgørende add-on eller som noget, der hører til i marketingafdelingen.

Til gengæld understøtter den nye EU-strategi et stærkere link mellem CSR og innovation i form af nye kommercielle produkter og ydelser, der adresserer aktuelle samfundsproblemer. På den måde skabes der værdi for både virksomheden og dens interessenter – og det er hér at såkaldte shared value-partnerskaber også kommer ind i billedet.

Der er i forvejen fokus på partnerskaber mellem offentlige og private virksomheder og partnerskaber mellem NGO’er og virksomheder. Men en samarbejdskonstellation, som efter min mening fortjener lige så stor opmærksomhed er alliancen mellem kommercielle virksomheder, hvor samfundsansvar er et middel til at skabe økonomisk værdi og sociale virksomheder, hvor økonomisk indtjening er et middel til at skabe samfundsværdi.

Et eksempel er verdens første non-profit medicinalvirksomhed OneWorld Health, som har indgået forskellige typer shared value-partnerskaber omkring alle dele af sin værdikæde. Blandt andet arbejder OneWorld Healths egne forskere tæt sammen med forskningscentre, institutioner og universiteter, der tilbyder frivillig arbejdskraft, viden og ressourcer som et bidrag til selve forskningsarbejdet eller driften af virksomheden. De har desuden indgået alliancer med kommercielle biotekvirksomheder, som donerer patentfri licenser, der alligevel ikke bliver benyttet.

Resultat: Forskerne er højt motiverede, biotek-virksomhederne har fået en tiltrækkende afsætningskanal for deres uudnyttede intellektuelle ejendom, men vigtigst af alt: Helt nyt, billigt og effektivt medicin er blevet udviklet og leveret dér, hvor der er allermest behov for det.

I Danmark er disse partnerskaber i deres vorden. For eksempel har cykelfirmaet Baisikeli skabt en stor del af sin vækst herved. De indsamler, istandsætter, redesigner, sælger og udlejer brugte danske cykler for at kunne forbedre levevilkårene i Afrika ved at levere billige transportløsninger.

Baisikeli har f.eks. indgået et kommercielt partnerskab med Novo Nordisk, som lejer ombyggede cykler, der stilles til rådighed som personalecykler i stedet for biler. Når lejekontrakten udløber, sørger Baisikeli for, at cyklerne bliver brugt som eksempelvis lægecykel til insulintransport eller patientbesøg i afrikanske landsbyer, hvor man enten anvender motorcykler eller slet ingen distribution har.

På den måde får Baisikeli finansieret sin produktudvikling, og Novo Nordisk får indfriet sit samfundsengagement i udviklingslande og fremme af sund livsstil og drager samtidig fordel af den brandingværdi, der følger med.

Et andet eksempel er den sociale virksomhed Københavns Bybi Forening, som har til formål at udnytte de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved bæredygtig biavl og honningproduktion i København.

De virksomheder, der samarbejder med Bybi, bliver værter for en bigård med op til 600.000 bier. Bierne hjælper bl.a.med at holde de grønne områder omkring virksomhederne sunde, og arbejdet med at passe bierne udføres af langtidsledige, der på grund af stofmisbrug eller psykiske vanskeligheder ikke kan få job. Honningen sælges tilbage til virksomhederne som et lækkert, bæredygtigt produkt til kantinen, firmajulegaven eller konferencebordet. Flere af virksomhederne har desuden forankret samarbejdet yderligere ved selv at udvikle honningprodukter til at supplere deres forretning med.

Historien om Bybi blevet omtalt hele 39 gange på ét år i lokale, landsdækkende og internationale medier fra Holland til Ukraine. Det er PR-værdi, der gavner begge parter.

Ved at indgå i alliancer med sociale virksomheder, kan de kommercielle virksomheder tilføre specialkompetencer, midler og nye perspektiver, der kan resultere i at de sociale forretningsmodeller kan professionaliseres, skaleres op og udbredes til gavn for samfundet.

Omvendt kan de kommercielle virksomheder få tilført social innovationskraft gennem nye produkter eller forretningsmodeller, som de sociale virksomheder har brugt år på at designe, teste og implementere, ligesom det kan give adgang til nye og tidligere utilgængelige markeder, fordi de får del i de sociale virksomheders lokalkendskab, tillid og troværdighed blandt (for)brugerne.

Der ligger med andre ord et stort potentiale i disse alliancer for at skabe grobund for ikke kun corporate social responsibility, men også for corporate social innovation.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu