Arbejdsmiljøforsker: Gør op med tabuet – og start med dig selv

LEDELSE Hvis medarbejderne skal vænne sig til at kunne tale om det, der er svært på arbejdspladsen, er ledere nødt til at gå foran og selv vise sig sårbare.

MM Special: Ledelse i en #MeToo-tid

Af Mille Mortensen
Forsker i arbejdsmiljø ved Københavns Universitet og selvstændig konsulent

Seksuelle krænkende handlinger er tabuiserede, fordi de er forbundet med svære følelser som skyld og skam. Det gælder både for den, der oplever grænseoverskridende adfærd, og for den, som bliver bekendt med, at vedkommendes adfærd opleves grænseoverskridende. Det betyder, at det værste, du kan gøre som leder, er ingenting.

Tavshed og ignorance skaber god grobund for, at enkeltstående tilfælde af krænkende handlinger kan udvikle sig til en kulturel praksis, hvor alle bidrager til (ofte gennem tavshed eller latter) og selv bliver udsat for grænseoverskridende adfærd. Langsomt men sikkert vænner arbejdsfællesskabet sig til, at den krænkende omgangsform er et grundvilkår, som alle må finde sig i, hvis de vil blive på arbejdspladsen. Det unormale bliver normalt.

Det bunder i arbejdspladskultur

Kultur handler om at lære at passe ind. Vi mennesker er flokdyr og har behov for at høre til i fællesskaber – også på arbejdspladsen. Vi har brug for at opleve, at andre sætter pris på vores indsats og bryder sig om os som mennesker. Ellers får vi svært ved at løse vores arbejdsopgaver. Det betyder, at vi konstant – direkte og indirekte – ”opdrager” på os selv og hinanden. Social kontrol kaldes denne form for magt. Vi tilpasser os de ofte usagte normer og spilleregler, som er adgangsbilletterne til at blive en accepteret del af arbejdsfællesskabet.

Så hvis arbejdspladskulturen blandt andet rummer en hård tone, nedgørende humor eller uønskede seksuelle kommentarer eller berøringer, er vi tilbøjelige til at flytte vores grænser og finde os i mere, end vi har lyst til, for at blive accepteret som et værdigt medlem af arbejdsfællesskabet. Især hvis ’de andre’ ikke siger fra og derfor ser ud til at have det okay med omgangsformen.

De måder, vi vænner os til at være sammen på, mens vi løser vores arbejdsopgaver, er aldrig tilfældige. Så i stedet for at spørge, hvad er der galt med ham eller hende, når han eller hun taler eller handler grænseoverskridende, skal vi i stedet spørge, hvad det er i vores arbejdspladskultur og arbejdsvilkår, der enten gør det oplagt eller nødvendigt, at han eller hun opfører sig sådan.

Mille Mortensen

Kunsten er at bryde den tavshed, der skaber fundamentet for tabuet

Mange ledere har den seneste tid proklameret, at deres dør står åben. Spørgsmålet er imidlertid, om medarbejderne vælger at komme ind. At håndtere og forebygge seksuel krænkende adfærd forudsætter nemlig, at der en høj nok grad af tillid i arbejdsfællesskabet til, at ansatte, der oplever grænseoverskridende adfærd, tør fortælle om det.

Det er nemlig ikke risikofrit. Når vi finder mod til at stille os sårbart frem, for eksempel ved at dele oplevelser med grænseoverskridende adfærd, kan vi møde to reaktioner. Den ene er en nysgerrig og lyttende reaktion. Den anden er en bortforklarende eller bagatelliserende reaktion. Dette gælder både ved henvendelse til kollega, leder og medarbejdervalgt repræsentant.

Hvis vi møder en bagatelliserende eller bortforklarende reaktion, opleves det som en afvisning. Faktisk som en dobbelt krænkelse. Og den skam, som i forvejen ofte fylder, bliver endnu større. Derfor er det så vigtigt, at vi håndterer henvendelsen som en invitation til dialog, hvor vi er nysgerrige på forskellige oplevelser af den samme virkelighed, i stedet for at optræde (for)dømmende.

Erkend din egen fejlbarlighed, og vær åben om det

At tale åbent om oplevelser med grænseoverskridende adfærd tvinger os til at forholde os til vores egen fejlbarlighed. De færreste mennesker krænker andre med en bevidst intention om at være ondskabsfuld. Mange leder efter et monster, når konkrete sager om krænkende adfærd ser dagens lys, men finder det sjældent.

Når krænkende handlinger alligevel finder sted, skyldes det, at vi mennesker har forskellige grænser for, hvad vi vil finde os i, afhængigt af hvem der gør hvad og i hvilken situation. Derfor er det også uhyre vanskeligt at opstille firkantede generelle regler for, hvad der er okay og hvad der ikke er okay at sige eller gøre for at undgå, at ansatte oplever sig krænket. Undtagelsen fra denne regel er selvsagt magtmisbrug.

Det betyder, at vi er nødt til at lære at tale åbent om de situationer, hvor vi oplever, at vores grænser overtrædes. Det kan vi for eksempel gøre ved at sige: ”Når jeg overtræder jeres grænser … (og ikke hvis jeg overtræder jeres grænser …), vil I så ikke sige til?” Ingen leder kan alene udvikle en tillidsfuld arbejdspladskultur, men lederen spiller en helt central rolle.

Du skal turde være sårbar

Tillid opbygges ved at turde miste fodfæste for en stund. At finde mod til at tale om det, der er forbundet med svære følelser. Mange ledere og medarbejdere fremstiller og opfatter ledere som overmennesker, der helst skal se ud (for de findes i virkeligheden ikke), som om de har styr på alt. Fejlbarlighed, tvivl, svære følelser og usikkerhed gemmes væk til andre sammenhænge end de arbejdsmæssige.

Så hvis medarbejdere skal vænne sig til også at kunne tale om det, der er svært i arbejdet, fordi det er sårbart, er ledere nødt til at gå foran ved at finde mod til selv at vise sig sårbare. Det gør en leder ved også at dele det, der opleves som vanskeligt, komplekst eller uhåndterbart i arbejdet, for eksempel ved at dele sin tvivl, usikkerhed og ikkeviden.

Mange ledere proklamerer, at de kun kan handle på de tilfælde, de kender til. Så hvis medarbejderne ikke fortæller om deres oplevelser med grænseoverskridende adfærd, kan de ikke gøre noget. Det er ikke korrekt og ej heller hensigtsmæssigt. Ledere kan godt arbejde med håndtering og forebyggelse af seksuelle krænkende handlinger uden at kende til konkrete eksempler. Det gøres ved at sætte emnet på dagsordenen og lede dialoger i arbejdsfællesskabet om, hvordan vi sammen bliver endnu bedre til at tale åbent om, hvor vores grænser går.

Men det kræver mod. Ofte bjerge af mod. Og så kompetenceudvikling. At kunne lede tillidsopbyggende dialoger i arbejdsfællesskabet eller tillidsfulde dialoger mellem to parter, der er i konflikt over en episode, hvor den ene part oplever sig krænket, er ikke noget, en leder er født til at kunne. Det er derimod en kompetence, der skal læres.

Desværre har vi ofte en tendens til at undervurdere denne kompetences afgørende relevans for trivsel og dermed kvalitet i arbejdet. Så kære leder, tør du være med til at bryde tabuet om seksuelle krænkende handlinger ved også at dele dine tanker og oplevelser med det, der kan være svært i arbejdslivet?

Forrige artikel Politik skal ikke være en beskidt affære Politik skal ikke være en beskidt affære Næste artikel HR-direktør: En sund kultur er et langt, sejt træk HR-direktør: En sund kultur er et langt, sejt træk
Hvor fri er en fri kommune?

Hvor fri er en fri kommune?

POLITIK OG VELFÆRD Velfærdsaftaler er det nye sort i den politiske værktøjskasse, som skal frisætte offentligt ansattes faglighed og øge kvaliteten af offentlig kernevelfærd. Alle jubler over hensigten. Men hvor fri bliver en fri kommune egentlig?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

POLITIK OG VELFÆRD Polen og Ungarn er EU’s problembørn: De respekterer ikke basale demokratiske rettigheder, og knægter den frie presse og domstolene. Senest har de to lande nedlagt veto mod det samlede EU-budget og coronahjælpepakken. Men hvordan ser konflikten ud set fra Orbáns Ungarn? Er der noget, vi har misforstået i Vesten? 

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

DIGITAL OMSTILLING Der kommer en tid, hvor digitalisering ikke længere driver den teknologiske udvikling. Fremtidens løsninger vil være digitale – men samtidig en blanding af mange nye avancerede teknologier og videnskaber. Og måden, de udvikles på, vil inddrage langt flere og mere forskelligartede aktører.

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

GRØN OMSTILLING Den rekordhurtige økonomiske udvikling, som Sydkorea har gennemlevet de seneste årtier, har sat sit præg på alle aspekter af hverdagen. En af de sektorer, der har oplevet den største forandring, er landbruget og fødevareproduktionen, skriver Innovation Centre Denmark fra Seoul. 

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

LEDELSE Missioner kan hjælpe ledere og medarbejdere med at navigere efter langsigtede mål og udvikle forretningen i en tid, hvor sigtbarheden for mange organisationer er stærkt reduceret, skriver Christian Bason.

Søren Henriksen anbefaler

Søren Henriksen anbefaler

KULTURANBEFALING KMD's Søren Henriksen giver et indblik i tech-entusiastens kulturforbrug. Og så er han fascineret af renæssancemenneskets dyder.

Det er hele systemet, den er gal med

Det er hele systemet, den er gal med

POLITIK OG VELFÆRD Når man skal løse samfundets mest genstridige problemer, kan det hjælpe at træde et skridt tilbage og forsøge at forstå hele det system, som problemet er opstået i. Men hvordan forandrer man et helt system? Det skal et stort nyt projekt fra Rockwoolfonden undersøge.

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

POLITIK OG VELFÆRD Radikalt nybrud i tilgangen til kvinder, der får fjernet deres barn ved fødslen, reducerer antallet af tvangsfjernelser. ”Alt for ofte definerer vi kvinderne gennem deres problemer og ser dem ikke som borgere eller individer,” siger Sophie Humphrey, kvinden bag den britiske succeshistorie.

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

POLITIK OG VELFÆRD Over hele landet bakser kommuner med sociale udfordringer, som kører i ring. I Næstved gør kommunaldirektør Rie Perry klar til at tune hele sin organisation for at bryde det frustrerende mønster. I samarbejde med medarbejdere vil hun udvikle en praksis, der sætter borgeren og ikke borgerens problem i centrum.

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

POLITIK OG VELFÆRD Trods mange års fokus er det svært at rykke udsatte borgere. Organisationer og flere fonde vil derfor ikke blot finansiere sociale projekter – de vil også rette op på de fejl i systemet, der er med til at fastholde borgere i udsatte positioner.

Drejebog for en grøn fremtid

Drejebog for en grøn fremtid

GRØN OMSTILLING Danmark har alle forudsætninger for at blive rollemodel for bæredygtig omstilling. Men der mangler en fælles fortælling, der kan binde de mange gode aktiviteter og strategier sammen. Et nyt ambitiøst projekt, ledet af tænketanken Sustainia, skal skabe et samlingspunkt, som viser verden, at klimakrisen er en mulighed for udvikling.

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Når de gule bjælker blinker og røgen står ud af nyhedsredaktørernes tastaturer, er der ekstra grund til at stoppe op og spørge, hvad det egentlig er for dagsordner, der er i spil neden under alle mellemregningerne.

I disse uger kan det næsten ikke blive større: Tilliden til samfundets institutioner. Respekt for demokratiet. Og vores samfunds resiliens og danskernes evne til at komme styrket og samlet gennem en krise.

Vi har samlet en stribe artikler og debatindlæg fra Mandag Morgen, der gør dig klogere på netop de store spørgsmål.

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

EU Kampen om demokratiet i EU går under radaren for de fleste, men der er afgørende ting på spil. I længden kan EU ikke acceptere at finansiere korruption og falske nyheder i Ungarn og Polen.

Hun skal skabe tillid

Hun skal skabe tillid

LEDELSE Nu var der endelig ved at være skabt ro på bassinkanten. Men så blussede balladen op igen. Derfor skal Merete Riisager få genskabt tilliden hurtigst muligt.

Regeringen spiller en grøn defensiv

Regeringen spiller en grøn defensiv

GRØN OMSTILLING Udspillet til en grøn skattereform viser med stadig større tydelighed en regering, der i klimapolitikken lytter mere til traditionalisterne i fagbevægelsen end til erhvervslivets grønne frontløbere. Måske kommer der slet ikke noget udspil til CO2-afgift i denne regeringsperiode. 

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU bør sikre sig langt bedre mod interessekonflikter, skriver EU’s ombudsmand i en afgørelse på en klage over valget af Blackrock som rådgiver om bæredygtig finans. Verdens største kapitalforvalter har indlysende egne interesser på spil i det område, som den nu skal rådgive kommissionen om. Men Kommissionens retningslinjer forhindrer i dag ikke, at Blackrock kan gå direkte fra lobbyist til rådgiver.  

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

LEDELSE Ledere prøver at støtte deres medarbejdere med alt fra overraskende fridage til 30 timers-uger under pandemien. Nogle gange handler det bare om at spørge ”Hvordan har du det, helt oprigtigt?”

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

GRØN OMSTILLING Hvis det nyligt opstillingsberettigede Veganerpartiet kommer til magten i morgen, bliver Danmark over 200 millioner individer fattigere. Partiets mærkesag er at lukke det konventionelle dyrelandbrug, servere bønnepostej for leverpostejsdanskerne og sætte naturen og dyrene i centrum – på lige fod med mennesket. For nogle et skrækscenarie. For Veganerpartiets forperson Lisel Vad Olsson det eneste scenarie for et medfølende og grønt land, som kan tage kampen op med klimakrise og døende økosystemer.

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

POLITIK OG VELFÆRD Allerede før den første coronavaccine har ramt markedet, er kampen om doserne i fuld gang. Et studie fra Duke University viser, at USA og EU har sat sig hårdt på den forventede produktion, skarpt efterfulgt af Indien, hvilket kan betyde færre og senere vacciner til milliarder af mennesker i andre og mindre velstående lande.

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

GRØN OMSTILLING Vedvarende energi er ikke kun godt for klodens klima. Det er også en nødvendig vej for Europa til regulær selvstændighed i forhold til USA og Rusland. Der kan også være sikkerhedsmæssige risici ved en udvikling, der svækker oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og efterlader afrikanske lande med fossil energi. 

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

GRØN OMSTILLING Amerikanske politikere har truet europæiske virksomheder til at stoppe byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2. Sagen er et voldsomt geopolitisk sammenstød mellem USA på det ene side og Tyskland, Rusland og EU på den anden side om Europas energiforsyning.

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

GRØN OMSTILLING USA er blevet selvforsynende med olie. Dét faktum kombineret med den accelererede grønne omstilling betyder, at de gamle oliegiganter som Rusland og Saudi-Arabien mister indflydelse, mens Kina og andre lande, der satser på rene energiteknologier, styrkes.

Koks i regeringens maskinrum

Koks i regeringens maskinrum

LEDELSE Minksagen kommer ikke alene til at trække dybe politiske spor. Det må også blive en anledning til et kritisk eftersyn af ministeriernes topledelser. Det er ikke kun et Fødevareministerium og en fødevareminister, der har et problem.

Velkommen til skandaleministeriet

Velkommen til skandaleministeriet

LEDELSE Rasmus Prehn overtager et ministerium, hvor den tidligere departementscchef har beklaget fejl i ministerbetjeningen. Det er ikke første gang, Fødevareministeriets sagsbehandling halter efter almindelige forvaltningsretlige standarder. Rasmus Prehn skal sørge for, at det bliver den sidste gang.

Kent Damsgaard anbefaler

Kent Damsgaard anbefaler

KULTURANBEFALING Corona kan heldigvis ikke aflyse efterårets flotte farver. Ny administrerende direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, mærker årstiden og anbefaler filmklassiker, der i den grad tåler et gensyn – også sammen med teenagebørnene.

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

POLITIK OG VELFÆRD Frankrigs præsident og Tysklands kansler vil øge EU’s autonomi over for USA og Kina. EU skal stille sig i spidsen for globale koalitioner om sundhed, terror, menneskerettigheder, sådan som man har gjort det på klimaområdet.

Den næste industrielle revolution er biologisk

Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

KOMMENTAR Indien har været hårdt ramt af pandemien, men indsatsen for at bekæmpe covid-19 har også udviklet det indiske sundhedssystem, forskningssystem og den medicinske industri med ekspresfart, skriver det danske innovationscenter i Indien.

Hyldest til forstyrrelsen

Hyldest til forstyrrelsen

LEDELSE Prisen for hjemmearbejdets uforstyrrede fokus er mindre innovation og færre løbende småjusteringer af mål, strategier og processer. Coronakrisen har understreget, at en vigtig ledelsesopgave er blot at være til stede og “åben for forstyrrelse”, skriver Mads Thimmer.

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

GRØN OMSTILLING Regeringens økonomiske genstart af Danmark har indtil videre ikke formået at gribe en række grønne muligheder. Sådan lyder kritikken fra en lang række eksperter og DI, som opfordrer regeringen til at udnytte hjælpepakkernes grønne potentialer.

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

POLITIK OG VELFÆRD Som ny kommissionsformand får økonomiprofessor Nina Smith et stort ansvar for at forme fremtidens Danmark med en ny generation af reformer, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. I et interview med Mandag Morgen løfter hun sløret for, hvordan hun vil forberede reformerne. Det danske uddannelseslandskab kan stå over for store forandringer.

Fra dimittend til direktør

Fra dimittend til direktør

POLITIK OG VELFÆRD Den tårnhøje ledighed blandt dimittender får universitet, jobcenter og erhvervskontorer til at samarbejde om at finde job til de unge. Nu skal dimittenderne også selv tænke på jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder – eller starte deres egen virksomhed.

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

POLITIK OG VELFÆRD Man kan få fuld løn under et kursus, men mulighederne bliver ikke brugt. Ekspert efterlyser en personlig uddannelseskonto og et farvel til et uoverskueligt system af efteruddannelser. Jysk kommune bryder fødekæde fra fravær i folkeskolen til et liv med ufaglærte job.

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

POLITIK OG VELFÆRD Over 600 drenge fra udsatte boligområder har etableret knap 70 mikrovirksomheder i samarbejde med erhvervsfolk og andre frivillige i løbet af ti år. Skoledirektør opfordrer til at skrue ned for skoler og i stedet flytte undervisning ud, hvor borgerne er, for at få flere til at tage en uddannelse. Halvdelen af hans 3.000 kursister bliver undervist andre steder end på skolen. Men incitamenterne halter.

Netværk erstatter isolation

Netværk erstatter isolation

POLITIK OG VELFÆRD Mange års en-til-en-møder mellem jobcentre og kvinder med en ikkevestlig baggrund har ikke fået kvinderne i job eller uddannelse. Nu samler jobcentret i Svendborg kvinder i ti-personersgrupper, hvor de kan støtte hinanden. De har fejret den første mønsterbryder, der har fået et arbejde.

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

POLITIK OG VELFÆRD Minksagen har givet en gedigen forskrækkelse til en regering, der har været fristet til at lede enerådigt. Når presset øges på borgerens rettigheder, skal den demokratiske legitimitet styrkes. Den balance er tippet for regeringen, mener eksperter.