Bæredygtige storbyer kender sine græsrødder

En bæredygtig samfundsudvikling tager udgangspunkt i bæredygtige byer. Men byudvikling handler om mere end infrastruktur og grønne miljøteknologiske løsninger. Borgerne og græsrødder skal også med ombord.

Af Tania Ellis
Special Advisor and Founder, TANIA ELLIS - The Social Business Company

For nyligt blev jeg bedt om at holde oplæg på en Co-create Construction konference om Hovedstadsområdets grønne vækstspring. For ligesom en række andre storbyer rundt omkring i verden, har også København indset, at grøn vækst ikke begrænser økonomisk vækst, men tværtimod kan sætte skub i økonomien og samtidig hæve vores livskvalitet.

For eksempel lancerede New Yorks borgmester, Michael Bloomberg, i 2007 ”Green Apple”-strategien – en ambitiøs 127-punktsplan med forbedringstiltag inden for bolig, transport, vand, udendørsarealer og energiforbrug, som tilsammen skal gøre New York til den grønneste by i verden i 2030.

Også Københavns kommune har et ambitiøst mål om at blive CO2-neutral senest i 2025. Men Københavns overborgmester, Frank Jensen, vil også mere end det. Ambitionen om at gøre København til en bæredygtig metropol skal også bruges til at udbrede kendskabet til de grønne løsninger, vi selv udvikler og bruger, og som danske forskere og virksomheder udvikler og producerer, til andre dele af verden.

”Der bliver lagt mærke til vores grønne måde at bygge og at investere på. Vores model bliver med andre ord brugt, når storbyer investerer i f.eks. grønt byggeri. Den vej rundt kan man sige, at den udenrigspolitik, København fører på det her område, både er eksportfremme og erhvervspolitik, der vil kunne gavne fx danske entreprenører”, forklarede Frank Jensen på konferencen.

Og der er god brug for bæredygtige modeller for byudvikling. For med den igangværende globale befolkningstilvækst (+77 millioner om året), er urbanisering én af de megatrends, der kommer til at præge samfundsudviklingen på godt og ondt. Allerede nu bor mere end halvdelen af verdens befolkning i byerne, og byerne er både kilden til størstedelen af verdens vækst, men også størstedelen af verdens CO2-udledning. En bæredygtig samfundsudvikling må derfor tage afsæt i bæredygtige byer.

Borgere og ildsjæle skal med

Mit bidrag til konferencen var at sætte lys på De Nye Pionerer i byen. At sætte bæredygtig udvikling i et bredere perspektiv hvor finansiel-, æstetisk-, miljø- og socialkapital bliver bragt i samspil. For der er ingen tvivl om, at infrastrukturprojekter og miljøtekniske løsninger er nødvendige for at skabe en bæredygtig metropol. Men det er også nødvendigt, at vi sikrer os, at de projekter og løsninger der bliver skabt rent faktisk bliver taget i brug, og at borgerne trives med dem! Det vidner mange af 1960’ernes og 1970’ernes modernistiske visioner om ensartede betonblokkvarterer kun alt for godt om.

Med andre ord: Missionen er kun halvt fuldført, hvis man ikke sørger for at aktivere, inddrage og understøtte borgernes idéer og engagement i arbejdet på at skabe en bæredygtig metropol, så den er åben og inkluderende. Kilden til nytænkning starter ofte med lokale initiativer fra engagerede borgere og sociale entreprenører.

Hvordan man kan inddrage borgerne er der heldigvis allerede flere gode eksempler på rundt omkring i verden, lige fra digitale platforme som Global Ideas Bank, MySociety, FixMyStreet og RecycleBank til byudviklingstiltag i Curitiba i Brasilien (også omtalt i mit tidligere blogindlæg) og i Bromley By Bow i England. Men altså også i København.

F.eks. inddrager Københavns Kommune med projektet Områdeløft beboerne, de lokale virksomheder, de lokale foreninger og organisationer i både planlægningen og gennemførelsen af forbedringer i belastede boligområder. Og der fokuseres lige så meget på sundhedsproblemer, fravær af kulturelle aktiviteter, arbejdsløshed og dårlig integration som på miljøproblemer og utidssvarende boliger.

Og på Sundholmen bidrager den socialøkonomiske virksomhed ByBi til den lokale byudvikling med bæredygtig biavl og honningproduktion, som genererer partnerskaber med lokale virksomheder (se også mit tidligere blogindlæg), og skaber beskæftigelse til områdets socialt udsatte.

På Nørrebro arbejder projektet SocialVentures2200 på at bidrage til en positiv udvikling i lokalområdet der fremmer inklusion og beskæftigelse af borgere, der har svært ved at finde sig en plads på det traditionelle arbejdsmarked. Det gør de bl.a. ved at tilbyde konkret hjælp – ikke blot rådgivning – til sociale iværksættere, og ved at styrke samarbejdet mellem foreninger, offentlige aktører, erhvervslivet og de sociale virksomheder.

Endelig har virksomheden Akzo Nobel i forbindelse med initiativet Givrum.nu stillet fire tomme bygninger på Amager til gratis rådighed for kreative iværksættere i foreningen PB43, så brugere, kunstnere og designere kan udfordre og nytænke brugen af pladsen og bygningerne, så det bidrager positivt til lokalområdet.

Gennem borgerinddragelse og partnerskaber på tværs af sektorer skabes der grobund for at ”bottom-up” græsrodsprojekter kan bidrage til bæredygtig udvikling af lokalområder og fremme inklusion og beskæftigelse af borgerne. For hvor vi andre måske ser tomme bygninger og uarbejdsdygtige mennesker, ser de sociale innovatører og lokale ildsjæle muligheder for at løse samfundsproblemer eller at udvikle nye markeder – måske endda til eksport.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Nye mødeformater skal sikre EU-resultater Næste artikel Privatskoler skal ikke kastreres, men kopieres

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Det danske økologimærke er blevet synonymt med varer, som er gode for os og vores klode. Men økologiske produkter er ikke nødvendigvis bæredygtige i bred forstand – eller det mest klimavenlige valg. Ø-mærkets popularitet er ligefrem blevet en hæmsko for nogle af dem, der går nye veje for at skabe fremtidens klimavenlige fødevareproduktion.

Derfor opgav politikerne klimamærket

Derfor opgav politikerne klimamærket

Den forrige regering forsøgte i foråret at indføre et klimamærke til fødevarer, men det viste sig at være for kompliceret. Nu vil fødevareminister Mogens Jensen forsøge at gøre forbrugerne mere klimabevidste gennem folkeoplysning og informationskampagner.

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Etisk Råd kalder det i en rapport ”etisk problematisk” at afvise GMO som et af værktøjerne til at dyrke tilstrækkeligt med fødevarer uden at ødelægge klimaet. Selv Økologisk Landsforening afviser ikke fuldstændigt mulighederne for at tillade sorter med bedre egenskaber via genteknologi.

Kina savner soft power

Kina savner soft power

Beijing er ivrig for at øve kulturel indflydelse, men kun et frit samfund i åben samtale med sig selv kan skabe global efterspørgsel.

Et Europa i form til den digitale tidsalder

Et Europa i form til den digitale tidsalder

KOMMENTAR: Bag Vestagers nye job ligger en meget stærk ambition i den nye Kommission om at rykke hurtigere og mere effektivt på den digitale dagsorden. Man fristes til at sige: Endelig. Må alle gode ønsker følge Vestager på gigantmissionen.

EU satser på grøn omstilling – med gas

EU satser på grøn omstilling – med gas

Grøn omstilling står centralt i den nye EU-Kommission af klimamæssige, økonomiske og industripolitiske grunde. Samtidig sikrer valget af hollænderen Frans Timmermans som klima- og energichef, at EU-toppen fortsat støtter import af russisk naturgas.

Et godt råd til danske startups: Go east

Et godt råd til danske startups: Go east

I det klassiske iværksættereventyr tager den lille startup til Silicon Valley og finder investorer og et kæmpe marked i USA. Men eventyrlystne iværksættere bør kigge mod Asien, som bugner af muligheder. Danske startups er generelt ikke særlig internationalt orienterede – og Asien er stort set ikke på landkortet.

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

I weekenden fandt en af verdens største computerspilsturneringer sted i Berlin, og endnu en gang blev det klart, at e-sport er meget mere end bare underholdning. Industrien er en sovende kæmpe med et stort uforløst samfundsmæssigt og industrielt potentiale.  

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikerne bag sidste års energiaftale skubber bæredygtig dansk biomasse til side for at bane vejen for klimavenlige varmepumper. Resultatet er bare, at værkerne fastholdes i at fyre fossile brændsler af, når vinterkulden tager fat, og varmepumperne ikke længere slår til.

Biomassen tages op til politisk revision

Biomassen tages op til politisk revision

Biomasse har været under kritik i den seneste tid, og politikerne tager nu træpiller, flis og halm op til revision. Hvordan skal biomassen bruges i fremtidens varmeforsyning? Og er det fornuftigt at basere de små, decentrale værker på naturgas frem for bæredygtig dansk biomasse? Vi har spurgt politikerne bag energiaftalen fra 2018 om deres holdning til biomasse. 

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Socialdemokratiets og Venstres vælgere trækker de to partier fra hinanden på nogle af de mest centrale temaer i dansk politik: lighed, skat og velfærd. Forskellene har være forbløffende stabile i 40 år. Det viser Mandag Morgens omfattende undersøgelse af vælgernes holdninger. Det forsøgte Løkke at løse med sit velfærdsløfte og SV-regering. Ny V-formand står nu med et alvorligt dilemma mellem hensynet til velfærdsvælgerne og ønsket om en klar borgerlig profil.

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Statsminister Mette Frederiksen sidder tungt på ejerskabet til valgets to vigtigste temaer – velfærd og klima. Det bliver svært at rykke ved for Venstres nye formand. Men ikke umuligt. Venstre har også sine styrker, viser valgundersøgelse.

Løkke grundlægger sit exit i 2015

Løkke grundlægger sit exit i 2015

En af de mest oversete politiske historier er Venstres fejllæsning af valgresultatet i 2015, mener valgforsker. Selv om vælgerne havde givet reformpartierne en ordentlig lussing, fortsatte Løkke med at gå reform-amok. Det var en af årsagerne til, at han tabte regeringsmagten, lyder dommen.

Set, læst og hørt: Stine Bosse

Set, læst og hørt: Stine Bosse

I denne uges ’Set, læst og hørt’ anbefaler forretningskvinden Stine Bosse filmen om, hvordan Cambridge Analytica var med til at hacke Trump til sejr. Og så skal vi en tur tilbage til 1970’erne med bandet 10CC.   

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Det fossile brændsel naturgas vinder indpas på de små varmeværker, mens regneregler, der blev vedtaget i forbindelse med energiaftalen sidste år, dømmer bæredygtig, dansk biomasse ude. Reglerne er et forsøg på at fremme varmepumper og dermed en grøn omstilling af værkerne, men varmepumperne rækker ikke til hele vinteren.

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

De decentrale værker kan i højere grad end de store, centrale kraftvarmeværker aftage den danske skovflis. Derfor er det en god idé at lade de små værker benytte sig af den bæredygtige biomasse, der er tilgængelig inden for landets grænser, vurderer flere eksperter.

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaminister Dan Jørgensen (S) giver sig god tid til at bygge en bred alliance bag regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Efter ministerens udtalelser i Mandag Morgen om nye regler for biomasse kæmper brancheforeningerne Dansk Energi og Dansk Fjernvarme for fortsat politisk accept af afbrænding af træ på kraftværkerne.

Løkkes fatale selvbedrag

Løkkes fatale selvbedrag

Det uhørt dramatiske opgør i Venstre tjener som skrækeksempel på, hvad der kan ske, hvis en leder ikke har en exitstrategi.

Kina vil have verdens smarteste byer

Kina vil have verdens smarteste byer

KOMMENTAR: Kina er i fuld gang med at samle alle tænkelige data fra sensorer, kameraer og mobiltelefoner i byrummet sammen og skabe smart cities. Det sker i et tæt samarbejde mellem myndighederne og de store tech-virksomheder.

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

TECHTENDENSER: I fremtidens økonomi skifter fokus fra det masseproducerede og standardiserede til det usædvanlige og personligt tilpassede. Når det forudsigelige kan automatiseres, bliver det det udsøgte og specielle, som driver økonomien.

Brainstormen stilner af

Brainstormen stilner af

Forestillingen om, at man kan finde de gode idéer ved at smide så mange på bordet som muligt, holder ikke længere. Idéerne skal ud af mødelokalet. 

Udvikler du mennesket bag talentet?

Udvikler du mennesket bag talentet?

Talenter, der accelererer hurtigt karrieremæssigt, har også brug for at accelerere det at modnes som menneske. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet.

Også blå vælgere ønsker minimums-normeringer

Også blå vælgere ønsker minimums-normeringer

De blå partier er ude af trit med deres vælgere om et af valgkampens hovedtemaer. Et stort flertal af danskere på tværs af alle partier ønsker et loft over, hvor mange børn der må være per voksen i landets børnehaver og vuggestuer. Kommunerne har længe været modstandere, men har læst skriften på væggen.

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Mikkel Bogh anbefaler en udstilling, der sætter Emil Nolde i helt nyt lys, barokmusik fremført af Les Ombres og dansk poesi.

Rekordmange vælgere besluttede sig først i valgkampen

Rekordmange vælgere besluttede sig først i valgkampen

Næsten halvdelen af alle vælgere besluttede sig først under selve valgkampen for, hvem de ville stemme på ved folketingsvalget i juni, viser stor undersøgelse. Det er det største antal usikre vælgere, der nogensinde er registreret i den slags målinger. Næsten hver tiende besluttede sig først på selve valgdagen.

Det polariserede demokrati

Det polariserede demokrati

KOMMENTAR: Mens vi kan glæde os over, at tilliden til politikerne er steget for første gang i mange år, har vi fortsat brug for at finde veje til indflydelse for de grupper, som føler sig marginaliseret og overhørt.

Johnsons Brexit er revolutionær populisme

Johnsons Brexit er revolutionær populisme

ANALYSE: Storbritannien har under Boris Johnsons kortvarige ledelse opgivet konservatismen og erstattet den med en revolutionær politik som den, Trump fører i USA.