Danske F&U-milliarder tabes på gulvet

Forskning er en af hovedingredienserne i den kur, der skal genoplive dansk vækst og skabe flere arbejdspladser i den private sektor. Danmark investerer årligt 20 milliarder offentlige kroner i forskning og innovation. Men vi får slet ikke det fulde udbytte af de mange milliarder. En ny international evaluering konkluderer, at den offentlige F&U-indsats er for fragmenteret og upræcis og savner kobling til erhvervslivet. Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) melder sig klar til en omfattende oprydning.

20,1 milliarder kr. – 1,09 pct. af BNP. Så meget betaler skatteyderne i år til forskningsinvesteringer. Læg hertil milliardtilskud til erhvervsrettede initiativer, der skal styrke virksomhedernes innovationskraft og produktivitet.  

De store offentlige investeringer i forskning og innovation placerer Danmark i ligaen af stærke F&U-nationer. For et land, der skal konkurrere på viden frem for billig arbejdskraft, er dét en klar styrke. Men afkastet af investeringen er tvivlsomt. For det forsknings- og innovationssystem, som pengene distribueres igennem, virker ikke. Og det økosystem, der skal sikre, at den forskningsbaserede viden kommer ud og skaber vækst og arbejdspladser i erhvervslivet, er så godt som ikke-eksisterende. Dermed får Danmark langtfra det fulde udbytte af de mange milliarder.

Så barsk er dommen i en ny international evaluering af det danske forsknings- og innovationssystem. Se tekstboks. ”Selv om Danmark investerer mange midler i F&U, udebliver den fulde effekt, fordi forsknings- og innovationssystemet underpræsterer og investeringerne ikke er målrettede nok,” hedder det i rapporten, der offentliggøres i dag.

Login