Den private velfærd fylder mere og mere i Danmark

POLITIK OG VELFÆRD 33.000 børn bliver i dag passet af private. Antallet af elever i fri- og privatskoler sætter rekord. Fagbevægelsen tilbyder deres medlemmer lønforsikringer. Grænsen for offentlig og privat velfærd er under hastig forandring i disse år.

Regeringen har genstartet en ideologisk krig om offentlig og privat velfærd.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) fører an med sit forslag om at fjerne muligheden for, at private virksomheder kan tjene penge på sociale tilbud som for eksempel bo- og opholdssteder til udsatte børn og voksne.

Login