Kunderne og medlemmer ejer størsteparten af pensionskasserne

POLITIK OG VELFÆRD I mange brancher ejer aktionærer flertallet af virksomhederne. Men i pensionsbranchen ejer kunderne oftest deres eget pensionsselskab. Det kan mærkes: Når kunderne bestemmer, bliver investeringerne mere grønne – og mere sociale 

Danskerne har direkte eller indirekte indflydelse på, hvordan deres pensionsopsparing bliver investeret i langt størsteparten af de 20 danske pensionsselskaber.

Det er det overraskende resultat af en analyse, som Demokratisk Erhverv, en tænketank med fokus på demokratisk ejede virksomheder, nu kan vise i samarbejde med Mandag Morgen. Pensionsselskaber med en markedsandel på tilsammen 59 procent er enten direkte ejet af kunderne selv, eller indirekte via deres faglige organisation.

Login