Her er Danmarks hemmelige væxtfaktor

Fokus på lokale styrker og kulturtræk kan sparke ny gang i job- og vækstskabelsen og være et effektivt våben i den internationale konkurrence. Det viser en analyse, som den regionale udviklingsorganisation REG LAB offentliggør i næste uge. Analysen bygger på den hidtil største kortlægning af vækstkulturer i Danmark og er et opgør med den hidtidige vækst- og erhvervsindsats. ”Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale i at versionere vækstpolitik langt mere efter lokale vækstkulturer,” siger direktør i REG LAB Bjarne E. Jensen.

Svaret på Danmarks vækstudfordring findes på havnen i Esbjerg, i universitetsparken i Aalborg og i symbiosen mellem industrivirksomheder i Kalundborg. Her har man, trods Danmarks generelt høje løn-, skatte-, afgifts- og omkostningsniveau, inden for de seneste år formået at skabe massive vækstsucceser og tusindvis af nye danske arbejdspladser.

De løfterige eksempler på danske vækstsucceser fremgår af den hidtil største kortlægning og analyse af regional vækstkultur i Danmark, som offentliggøres i næste uge. Analysen, som er udarbejdet af Mandag Morgen, COWI og Teknologisk Institut for REG LAB, kommer, netop som Danmark røg nedenud af OECD’s top-ti over global konkurrenceevne, og samtidig med at en række andre opgørelser hejser røde flag for Danmarks faldende vækst- og konkurrencekraft.

Analysen er den hidtil mest omfattende kortlægning af sammenhængen mellem lokale kulturtræk og vækstskabelse. Og den afslører, at evnen til at identificere og bygge stærke netværk omkring lokal vækstkultur og lokale styrkepositioner har en afgørende indflydelse på vækstskabelsen regionalt i Danmark.

Login