Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

 

Hvis Danmark skal nå målet om at reducere CO2-udslippet markant inden 2030, er der brug for store og meget hurtige forandringer af energiforsyningen, måden vi transporterer varer og mennesker på, og måden vi bruger og genanvender produkter på. 

Login