Gør som de bedste – og find 55 mia. i det offentlige

Hvem skal Danmark leve af? Det er det store spørgsmål, som Mandag Morgen jagter svaret på. Nu viser en ny kortlægning, at en del af svaret er produktivitetsforbedringer og innovation i den offentlige sektor. Men vi skal blive meget bedre til at skalere og udbrede de bedste løsninger og til at lære af de ildsjæle i kommuner og regioner, som finder nye og mere effektive måder at udnytte ressourcerne på. Danmark skal bl.a. leve af de dygtigste og mest nytænkende frontløbere i den offentlige sektor, og vi skal systematisk kopiere deres ideer og det innovative mindset, de repræsenterer. Lykkes det, er regeringens selvpålagte opgave med at modernisere den offentlige sektor for 12 milliarder kr. frem mod 2020 hurtigt løst. Mandag Morgens gennemgang af 10 konkrete velfærdsområder viser, at det kan lade sig gøre at skaffe mindst 55 milliarder kr. uden nødvendigvis at forringe velfærden. Alene på uddannelsesområdet ligger der et økonomisk potentiale på mindst 8,3 milliarder kr., hvis de mindst produktive folkeskoler formår at lære af de bedste, og det lykkes at få bugt med det store frafald i ungdomsuddannelserne.

Glem alt om de 12 milliarder kr., som regeringen i sin vækstplan har forpligtet sig til at hente ved at modernisere den offentlige sektor. Der er langt flere penge at komme efter, hvis kommuner og regioner systematisk begynder at gøre som de bedste.

Det viser en analyse, som Mandag Morgen har foretaget. Analysen bygger på konservative skøn for, hvor mange ressourcer der kan frigives på 10 velfærdsområder gennem produktivitetsforbedringer og innovation i den offentlige sektor. Penge, som politikerne kunne bruge til investeringer i infrastruktur eller uddannelse – eller skattelettelser for den sags skyld.

Gevinsterne kræver, at landets kommuner og regioner gør som de allerbedste og mest innovative frontløbere. Arbejdsrutiner skal omlægges, leanprocesser skal toptunes, medarbejderne skal være mere produktive, best practice-erfaringer skal indføres i institutionerne, og der skal laves en målrettet ledelsesindsats.

Login