Lars Seier: Når far flytter, skal børnene vide, at de stadig er elsket

INTERVIEW: Allerede i 2008 smagte Lars Seier på friheden, da andre kræfter tog over i livsværket Saxo Bank. Men han måtte sammen med kompagnonen Kim Fournais træde ind i den daglige ledelse igen fire år senere, og hans exit blev udskudt. Først i 2018 havde han solgt alle ejerandele. 

Det er altid risikabelt at opliste overordnede tendenser, men der findes én, som flere virksomhedsejere nok kan tale med om. Den handler om at overlade virksomheden til andre. Det er en vanskelig sag. Og jo længere tid, man har haft sin gang i virksomheden, desto større en udfordring bliver det.

Nogle beskriver det som at sige farvel til sit barn. At mor eller far flytter hjemmefra, eller at barnet nu er voksent og flyveklar. Klichéerne er mange, men det er nu engang sådan, det kan føles. Og sådan føltes det også for Lars Seier Christensen, da han i 2015 sendte et afskedsbrev til sine ’Saxonians’. Det var langt. Det var personligt. Det var beroligende.

”Kære kolleger og venner, kære Saxonians. Livet handler om de beslutninger og valg, du træffer, og konsekvenserne af disse beslutninger. Undertiden kan en beslutning være vigtig, men også vanskelig og følelsesladet. Det kan tage lang tid, fordi det kræver nøje overvejelser. For nylig har jeg taget en sådan beslutning, sådan et valg, og jeg vil gerne dele det med jer nu. 

Login