Overkørt fagbevægelse søger nye veje i Europa

Fagforeninger overalt i Europa har set magtesløse til, mens politikerne gennemførte barske reformer under krisen. Sammen med faldende medlemstal har det efterladt fagbevægelsen svækket og defensiv. Hvis fagbevægelsen skal genvinde sin tabte position, er den nødt til at finde fælles europæisk fodslag og erkende den nye økonomiske virkelighed. Vi har ladet intern uenighed stå i vejen for indflydelse i EU, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey fra sin toppost i Europas fagbevægelse.

Krisen i Europa handler om mere end offentlige budgetter, der i nødvendighedens navn møder den store sparekniv. Gennemgribende reformer på arbejdsmarkedet har også været en vigtig ingrediens i en diæt, der ikke kun bliver ordineret til de økonomisk trængte lande i eurozonen, men som generelt indgår i EU-Kommissionens anbefalinger til medlemsstaterne.

Det har efterladt Europas fagbevægelse i en defensiv position, der kan koste den yderligere indflydelse i en tid, hvor den i forvejen kæmper med faldende medlemstal.

“Der er ingen tvivl om, at fagbevægelsen på europæisk plan er blevet tvunget i knæ af krisen,” siger FTF-formand Bente Sorgenfrey, der også sidder i ledelsen for fagbevægelsens europæiske fællesorganisation European Trade Union Confederation, ETUC.

Login