Roskilde samarbejder sig til færre anbragte børn

Færre børn bliver fjernet fra deres hjem, efter at socialrådgiverne i Roskilde Kommune er begyndt at samarbejde med de udsatte familier om en bedre hverdag i hjemmet. De nye, enkle metoder sparer millioner i en række af landets kommuner, og børnene bliver boende hos deres forældre. "Vi lykkes lidt mere, det er meget motiverende," siger en socialrådgiver i Roskilde. Et flertal af kommunerne anbringer nu færre børn, mens 41 kommuner anbringer stadigt flere børn uden for hjemmet. På landsplan er antallet af anbringelser faldende.

Når socialrådgiver Jens Henrik Sørensen arbejder, kan han finde på at tegne små tændstikmænd med talebobler over deres hoveder. Han erkender blankt, at det ikke er stor tegnekunst, men tændstikmændene på papiret anskueliggør de planer og mål, han aftaler med børnene og deres familier.

”Det er ikke meget avancerede tegninger, og det har været udfordrende for mig at tegne sammen med klienterne – jeg har jo ikke tegnet, siden jeg gik i skole – men det virker rigtig godt, både over for børnene og over for de voksne i familien. Nogle gange beder de mig ligefrem om en kopi,” siger Jens Henrik Sørensen, der er konsulent i Roskilde Kommune.

Tegningerne med de små tændstikmænd er et eksempel på den meget konkrete og tydelige arbejdsmetode, han anvender i arbejdet med familier, hvor børnene er truet af anbringelse.

Login