Sæt uddannelse først

POLITIK OG VELFÆRD En god skolegang er den største beskyttelsesfaktor for anbragte unge. Fagfolk opfordrer til at sikre, at uddannelse og dannelse kommer til at spille en central rolle i regeringens nye reform. 

Tallene taler deres tydelige sprog.

Anbragte unge klarer sig markant dårligere i skolen end andre unge. Kun hver 10. af de unge, som er anbragt på en døgninstitution, tager folkeskolens afgangsprøve. Af børn, der er anbragt i familiepleje, klarer omkring halvdelen sig gennem folkeskolen.

Login