Smv’er tøver med teknologiske tigerspring

Der er potentiale for vækst og nye job i mange smv’er, når virksomhederne tager teknologiske spring ind i Industri 4.0-æraen. Men det kniber for mange. Lige nu er udvikling flere steder i dansk erhvervsliv sat på pause – paradoksalt nok, fordi det går alt for godt.

De fleste af os har på et eller andet tidspunkt hørt bibelfortællingen fra 1. Mosebog om Josef, der i tiderne med overflod i Egypten tyder Faraos drøm om vigtigheden af at lægge korn til side til de syv magre år, der er fulde af hungersnød og ulykke.

Farao vælger at følge Josefs råd, og da hungersnøden efter syv fede år rammer, klarer de forudseende egyptere sig godt i forhold til de, der ikke havde lagt til side til dårligere tider.

Login