Tre løsninger på mere effektive kommuner

Kommunerne kan spare millioner af kroner, hvis de målretter og nytænker hjælpen til de mest sårbare borgere som unge misbrugere, plejekrævende førtidspensionister eller syge ledige på kontanthjælp.

Erfaringerne viser, at blot 1 pct. af borgerne med tunge sociale problemer i bagagen tegner sig for ca. 30 pct. af en kommunes velfærdsudgifter. Men hvis kommunerne bliver bedre til at koordinere hjælpen, tænke på tværs af siloerne og har større fokus på effektive løsninger, kan de både skære udgifterne ned og forbedre hjælpen.

Det konkluderer konsulentfirmaet Implement Consulting Group. Det har analyseret Syddjurs Kommunes udgifter til de svageste borgere for at kortlægge det økonomiske potentiale ved en mere koordineret og tværfaglig indsats. Partner i Implement Tor Nonnegaard-Pedersen konkluderer, at kommunen har et betydeligt potentiale ved at optimere hjælpen til de svageste borgere.

”Syddjurs Kommune har ifølge vores analyse et effektiviseringspotentiale på 20-30 millioner kr. om året. På samme måde har andre kommuner også et stort økonomisk potentiale, som kan indfries gennem en fokusering af indsatsen til de svageste borgere, bedre koordinering og afstemning af indsatserne. Samtidig kan det sikre et løft af kvaliteten og servicen over for de enkelte borgere,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen.

Analysen viser, at én pct. af borgerne i Syddjurs – 416 mennesker i alt – i snit koster kommunen knap 600.000 kr. om året udover deres basisydelse som kontanthjælp. Det svarer til næsten 250 millioner kr.

Tre veje til større effektivitet

De sårbare borgere er blot et eksempel på, hvordan kommunerne kan effektivisere den daglige drift og samtidig forbedre kvaliteten af deres velfærdsindsatser. Netop nu er de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i gang. Ugebrevet Mandag Morgen udpeger tre forskellige løsninger til, hvordan kommuner kan blive mere effektive, investere mere rentabelt og finde nye måder at tilrettelægge driften på.

Om projektet

To af disse løsninger bygger på et projekt, som DI Videnrådgiverne og brancheorganisationen FSR – Danske Revisorer har taget initiativ til. De har samlet en lille kreds af rådgivere, der kvit og frit har set Syddjurs Kommune nærmere efter i sømmene med henblik på at finde gode og effektive løsninger, som andre kommuner også kan lade sig inspirere af. Syddjurs har stillet data og personale til rådighed for konsulenterne. Se tekstboks.

Som led i projektet har revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG taget temperaturen på Syddjurs Kommunes datasikkerhed.

For kommunerne er udsat for en stigende trussel fra hackere, der hele tiden udvikler nye avancerede metoder til at skaffe sig adgang til de enorme mængder af personfølsomme data, som kommunerne ligger inde med. Senest har Nordfyn og Gribskov været udsat for angreb på deres it-systemer. Hackeres angreb kan forvolde både store menneskelige og økonomiske omkostninger. Derfor opfordrer KPMG Syddjurs til at tage et større ledelsesmæssigt ansvar for it-sikkerhed og eventuelt gå sammen med andre kommuner for at deles om udgifterne.

Et tredje eksempel er nye former for kommunale samarbejder. Ganske vist har kommuner en lang tradition for samarbejder på bl.a. forsynings- og renovationsområdet. Men der er stigende interesse blandt kommunerne om at samarbejde på de mere basale velfærdsområder. Den store udfordring bliver dog at finde en samarbejdsform, hvor kommunerne ikke overlader al ansvars- og beslutningskompetence til et fælles selskab. Denne gordiske knude er de ved at hugge over på Sjælland. Her er 12 kommuner gået sammen om at etablere en ny fælles digitaliseringsforening, som ifølge Rambøll Management Consulting kan spare kommunerne for op imod 13 pct. af udgifterne.

Skal finde 150 millioner kr.

Syddjurs er et typisk eksempel på en kommune, som gennem længere tid har haft fokus på effektiviseringer og besparelser for at få økonomien til at hænge sammen. Men kommunen er forsat under et massivt pres de kommende år.

Den generelle lave økonomiske vækst i samfundet kombineret med en stribe særlige udfordringer såsom stigende overførselsudgifter, vigende finansieringsgrundlag og øget demografisk pres som følge af flere ældre betyder, at Syddjurs Kommune skal spænde livremmen yderligere ind.

Kommunen anslår, at der med de kendte finansieringsmuligheder i de kommende år er behov for yderligere budgetforbedringer på 50 millioner kr. i 2016, 100 millioner kr. i 2017 og 150 millioner kr. i 2018. Hvis de mange penge skal findes ved besparelser alene, vil serviceniveauet i kommunen om få år ramme et niveau, som ifølge borgmester Claus Wistoft (V) ikke er acceptabelt. Derfor er der behov for at gå nye veje og udtænke nye velfærdsløsninger.

”Vi har udstukket et mål for de næste tre år, som vi forsøger at indrette os efter, så vi ikke pludselig står to-tre måneder før vores budgetforhandlinger og skal finde nye besparelser eller bruge salamimetoden,” siger Claus Wistoft.

Han vil først nærlæse konsulenternes anbefalinger, før han tager stilling til, hvorvidt de skal implementeres i den daglige drift. For kommunen har også bedt andre konsulenter komme med bud på nye løsninger inden for de store velfærdsområder som beskæftigelses-, ældre- og skoleområdet for at skaffe et større økonomisk råderum de kommende år. Byrådet skal derfor tage stilling til de mange anbefalinger de kommende uger som led i budgetforhandlingerne.

Kommuner samarbejder om det hele

På it-området samarbejder flere kommuner allerede om en række basisfunktioner. De kan f.eks. dele servere og på den måde reducere udgifterne til driften. Men nu går 12 kommuner på Sjælland et skridt videre og udvikler i fællesskab de strategier, der skal styre både indkøb og brug af it.

”Vi har diskuteret, hvordan vi kan organisere hele processen. Vi er blevet enige om at udforme kravspecifikationer og også organisere implementeringen i fællesskab. Vi vil også opbygge vore organisationer, så digitaliseringen udnyttes bedst muligt,” siger Henrik Kolind, der også er ny formand for Komdir, kommunaldirektørernes forening.

De 12 kommuners samarbejde om digitaliseringen rækker dermed langt ud over drift af fælles, basale behov og langt ind i den måde, hver enkelt kommune arbejder på. Men at samarbejde om løsninger, der griber så dybt ind i hver enkelt deltagende kommune, er en nyskabelse.

”I mine 17 år som kommunaldirektør har jeg ikke før lavet strategisk samarbejde med andre kommuner på det her niveau. Ind til nu har vi først og fremmest samarbejdet om mindre opgaver. Nu erkender vi, at vi står over for en ny verden. Den går vi ind ad fordøren til i kraft af vores samarbejde,” siger han.

Forrige artikel Leverandørbasar skal indrette fremtidens enestue Næste artikel Hjælp til samfundets svageste kan blive bedre og billigere
Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Danske virksomheder skal tænke på en helt anden måde, hvis de ikke skal tabe konkurrencen om avancerede løsninger på fremtidens globale markeder. Danske løsninger er rettet mod den høje ende af markedet, men en stor del af klodens forbrugere efterspørger teknologi, der kan opfylde deres basale behov til en lav pris.

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Selv klodens fattigste kan få gavn af digital teknologi. I afrikanske flygtningelejre udbetales nødhjælpen som elektroniske penge, og hjælpeorganisationerne deler mobiltelefoner ud. Fremover skal den danske udviklingsbistand have et klarere fokus på at udnytte teknologi. Det kaldes techvelopment.

Mobilen er øjenlægens forkontor

Mobilen er øjenlægens forkontor

Den teknologiske hjælp er helt afhængig af at spille sammen med det lokale sundhedsvæsen. Peek Vision har udviklet en app til øjenundersøgelser i udviklingslande ved hjælp af smartphones. Den skal sortere de raske fra, så øjenlægerne bruger tiden på de rigtige patienter.

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.