Historien i tal

Fakta: Sådan laver Lanzatech jet fuel ved at genbruge CO2

Lanzatechs process er fleksibel. Bioreaktoren kan modtage CO₂ fra flere forskellige kilder, og de bakterier der anvendes, kan udskiftes for at producere forskellige molekyler. 

Lanzatechs bioreaktor er fyldt med bakterier, der kan omsætte CO₂-gas og brint
til en lang række forskellige stoffer. CO₂ kan indfanges fra luften, fra udstødning på industrielle anlæg som stålværker eller fra forgasset husholdningsaffald. Afhængig af hvilken bakterie der benyttes i bioreaktoren, dannes der stoffer som ethanol, der kan bruges til jet fuel, eller isopropylalkohol eller acetat, der kan viderebehandles kemisk til blandt andet plastik. Døde bakterier fra processen i bioreaktoren kan tørres og bruges som fiskefoder.

Læs hele historien her

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu