Grådighedens ambassadører

Svineriet i bank- og finanssektoren kender efterhånden ingen grænser; seneste eksempel er landets to største bankers medvirken til hvidvask for milliarder. Vi er nødt til at stramme regler og straffe, således at de øverste bankledelser straffes. Og gerne med fængsel.

Tilliden til autoriteterne siver ud af virksomheder og samfund. Indimellem sker det i spring. Hvor er tilliden til de politiske ledere? Hvem havde tillid til SKATs tidligere ledelse? Den nuværende? Hvem har tillid til det, der sker i PostNord? Hvem har tillid til de store banker?

Man kunne blive ved. Jeg – og mange andre i min generation – er opvokset med og er også opdraget til at have respekt for autoriteter. Skoleinspektøren, postmesteren, bankdirektøren og bankmanden, folketingsmedlemmet, ministeren og mange andre i samfundet. Det har jeg i mange år og på mange måder haft det godt med. Der var holdepunkter og støtter i det i øvrigt trygge velfærdssamfund. Der var nogle klare værdier og orienteringspunkter. Jeg så min far tage hatten af, når han med mig ved hånden trådte ind i banken. Et samfund, hvor tilliden smuldrer, er et fattigt samfund.

En del af forklaringen på, at dette sker, er konkret og tydelig mistillidsskabende adfærd fra ledernes side. Mistilliden kommer ikke af ingenting. Den kommer bl.a. af dårlig opførsel. Man får simpelthen anskuelighedsundervisning i, hvordan og hvorfor der ikke er grund til at have tillid til konkrete og navngivne politikere og ledere. Ingen nævnt, ingen glemt. Illusionerne bliver revet væk. Alt er blevet mere transparent, og det er godt. Men det kræver tilvænning.

Lig i bankpaladser

Som voksen har jeg jævnligt og på forskellige måder fået et lille ekstra indblik i f.eks. bankers virke. Ikke dybe indblik, men dog ind bag facaden. Ind bag facaden er jeg også kommet ved mediernes hjælp. Medierne afdækker jævnligt, hvad der sker i danske og internationale banker og finansielle virksomheder. Under finanskrisen fra 2008 og flere år frem nærmest væltede det ene store lig efter det andet ud af skabene i banker og finansielle virksomheder. Man troede ikke sine egne øjne og ører. Det var ikke ud af sidegadernes små vekselererbutikker, men ud af storbankernes paladser, ud af de største og fineste bestyrelseslokaler, ud af direktionslokalerne, det væltede.

Det, man så, var ikke smukt. Befolkningen var i chok. Nok var man ikke blåøjet. Nok vidste man, at det ikke var engle og velgørere, der sad derinde og administrerede milliarderne. Men at det stod så slemt til, dét vidste man ikke.

Man vidste ikke, at bankerne overbød hinanden i forsøg på at låne millioner og hundredvis af millioner ud til de største banditter i landet. Man vidste ikke, at bankerne stiltiende så på, at ejendomsspekulanter – rent ud sagt – svinede og svindlede med bankernes, dvs. indskydernes, penge. Man vidste ikke, at bankerne systematisk snød deres kunder i et kæmpemæssigt ræs mod større omsætning, overskud, lønninger, bonusser. Man så ikke, at bankerne på snedig vis udviklede og solgte produkter og ydelser, som hverken bankens medarbejdere, ledere eller kunder forstod. Kunderne købte (og køber) de mest bizarre produkter i blind og totalt ubegrundet tillid til bankerne og de finansielle virksomheder. Man havde ikke fantasi til at forestille sig, hvad der skete inde bag murene. For det var så groft og svigagtigt, at det ingen grænser kendte.

Grådigheden lever videre

Nu er finanskrisen ovre, siger vi i hvert fald, og nogle af forbryderne er retsforfulgt, og de dømte er fængslet. Alt er nu i orden. Der er ryddet op. Bankerne har lært af alt det, der skete. Hatten af! Ja, det er der måske nogen, der tror. Jeg har været så uheldig også i årene efter finanskrisen at få lidt indblik i ny og næ, og det har desværre overbevist mig om, at bankerne ikke har lært ret meget.

Jo, de har lært og været nødt til at acceptere, at der er sket ændringer i lovgivningen og reglerne omkring bankvirksomhed, dels fra EU’s side, dels via national lovgivning. Men det er småting i det store billede. Det meste er ved det gamle. Grådigheden og skruppelløsheden er uændret og kender tilsyneladende ingen grænser.

Bankerne er fortsat grådighedens ambassadører. Ambassadører for grådigheden i dens mange afskygninger og fremtrædelsesformer. Bankerne holder sig ikke tilbage, når der skal tjenes milliarder – også på lyssky forretninger. Senest er det hvidvaskning. På overfladen ser det hele fortsat fint og kontrolleret ud, og når bankerne presses, træder en bankdirektør, eller når det er helt slemt, en bestyrelsesformand, frem og hælder vand ud af ørene så meget og så længe, at offentligheden synes, at det lyder fornuftigt og tilforladeligt. Og så kører man videre på de indre grådighedens linjer.

Problemet er underregulering

For nylig offentliggjorde CXO Magasinet resultaterne af en slags undersøgelse gennemført af firmaet PwC, der viser, at ”den altoverskyggende bekymring i den finansielle sektor er overregulering”. Jeg skal ikke gøre mig klog på detaljerne, men hvis der er noget, samfundene har behov for, så er det at have hånd i hanke med disse virksomheder, der set i et historisk lys slet ikke har formået at leve op til det samfundsansvar, der følger med at være store og indflydelsesrige finansielle virksomheder. Jeg medtager også de mange mindre virksomheder, til hvem man må have de samme forventninger, men hvor evnen og måske også viljen til at påtage sig dette ansvar kan mangle eller være meget beskeden. Det er ikke overregulering, der er problemet. Det er underregulering. Og måske er der en sammenhæng, der hedder: Jo større, desto værre!

Min tillid til banker og finansielle virksomheder kan ligge på et meget lille sted. Under og efter finanskrisen fik min tillid et ekstra alvorligt knæk, som jeg ikke har overvundet endnu. Jeg så for meget, og dog véd jeg, at hvad jeg så, kun var toppen af et isbjerg, som jeg er glad for, at jeg ikke fik at se i sin fulde størrelse. Selvfølgelig er der mennesker i den finansielle sektor, som man kan have tillid til, men systemerne, strukturerne og mange ledelser mangler jeg i den grad tillid til. Jeg tænker på, hvordan den næste finanskrise kommer til at se ud, og hvad der til den tid vil vælte ud af skabene, også i de store og meget grådige finansielle virksomheder. Og hvad bankdirektørerne vil sige til den tid.

Det økonomiske topmøde i Davos i år havde som overskrift ’Responsive and Responsible Leadership’, og der blev på mødet fremlagt 10 principper for værdigt og ansvarligt lederskab. Principperne blev formuleret i en artikel af Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor of Law ved HEC-universitetet i Paris. Principperne havde overskriften: ’Global Agenda Leadership Values. A 10-point guide to responsible leadership in the age of populism’ og omfatter følgende værdier: medfølelse, følelsesmæssig intelligens, integritet, åbenhed, retfærdighed, rummelighed, habilitet og kompetence, evidens, sammenhæng og alvor.

Det er interessant at betragte disse ledelsesværdier i forhold til de finansielle virksomheder. Værdierne understreger, at der i al ledelse er en moralsk-etisk dimension, som alle de rationelle systemer skal udvides med – og respektere.

Det kan næppe være den slags værdier og principper, der har tynget de danske bankdirektører, der aktivt og tilsyneladende med stor appetit medvirkede til skatteunddragelser, hvidvaskning og andre ulovligheder i et sådant omfang, at Finanstilsynet for nylig måtte offentliggøre voldsomme advarsler til og rette en alvorlig kollektiv kritik mod danske banker. Den ansvarlige minister sagde den 21. marts i år om dette og specifikt om de to største danske banker: ”Et historisk ledelsessvigt”. Statsministeren fulgte samme dag op og tog et ord i anvendelse, der næppe nogensinde er brugt af en dansk statsminister i en sådan sammenhæng. Han sagde: ”Det er noget svineri”. Det er lige præcis, hvad det er. Det er fuldstændigt uacceptabelt.

Svineri uden konsekvenser

Og igen oplevede vi, at et par alvorlige bankdirektører lod sig slæbe for et tv-kamera, hvor de fremsagde en passende mængde forblommede ord om ansvar og beklagelser. Det skal man selvfølgelig ikke tro på. Det er noget, topledere trænes til af erfarne og kontante tv-journalister. Dagen efter kunne man på forsiden af Berlingske se et foto af en bankdirektør, der ser ud til at være meget ked af det, og som udtaler til bladet: ”Vi var ikke dygtige nok”.

Det hedder i fagsproget at lægge sig ned. Man må lægge sig ned, når der ikke er andre udveje. Det gjorde denne bankdirektør til UG. Han så ud, som han skulle. Han sagde de rigtige ord. Det er en del af bankdirektørens job. At lægge sig ned – på beregning. Vi ældre har lært, at den slags skal man ikke stole på. Det er svindel; det er svineri; det er historisk ledelsessvigt.

Der er kun ét svar fra samfundets side til dette: mere regulering og flere lænker. Bankerne vil helt åbenbart ikke selv tage ansvar.

Selvdisciplin burde ellers være ét af svarene. Men det er en vanskelig disciplin. ”Vi var ikke dygtige nok,” sagde den øverste leder af Danmarks største bank. ”Vi skal blive bedre,” sagde han. Det vil han også sige næste gang. Og det vil hans kolleger også sige.

Og én af pointerne er: Det er de samme ledere, der bliver ved med at sidde og sige det samme. Deres ’svineri’ har ingen konsekvenser. Der sker ingenting. Det er svindel og humbug. Derfor har erhvervsministeren ret, når han siger, at der skal strammes op på lovgivningen. Jeg vil dog se det, før jeg tror på det. Konkurrence, priskonkurrence, det, vi kalder den frie prisdannelse, som ikke er så fri endda, alt dette skal vi bevare for banker, private virksomheder m.m., men hvis vi vil sikre en ordentlig og bedre verden, hvis vi vil sikre ansvarlig adfærd, så er vi nødt til at regulere, sætte grænser og rammer, og der er meget, der tyder på, at disse rammer og reguleringer på en lang række områder skal være meget strammere, end de er nu.

For at sige det, som det er: Man er nødt til at stramme så meget op, at det bliver fuldstændig tydeligt, at det er bankdirektørerne, der ender i fængslerne for f.eks. den form for adfærd, som vi lige har set afsløret. Vi er nødt til at stramme reglerne og straffene, således at det er de øverste bankledelser, der straffes – og straffes med fængsel. Det, der kan ske og faktisk sker nu, er fuldstændig og aldeles uacceptabelt for samfundet.

Forrige artikel Fejl og brud på standarder kan være et gode Næste artikel Macrons fornyelse er mere form end indhold

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Verdens to digitale supermagter står for vidt forskellige tilgange til ny teknologi og 5G. Det kan blive afgørende for vores digitale liv, om det bliver den amerikanske eller den kinesiske tilgang, der vinder.

Danske medier har valgt deres Trump

Danske medier har valgt deres Trump

KOMMENTAR: Den danske presse har givet Klaus Riskær Pedersen en flyvende start på hans politiske karriere. Fortsat kritik mod hans kandidatur kan ovenikøbet styrke hans chancer. Det handler om at vinde kampen om opmærksomheden, og det mestrer han.

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Det danske arbejdsmarked risikerer at miste tusindvis af aktive hænder som konsekvens af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Men Inger Støjberg vil hellere hente ny arbejdskraft i udlandet end at lade flygtningene løse behovet for hænder i danske virksomheder eller kommuner.

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Facility service-koncernen ISS jagter arbejdskraft alle steder. Dels for at løse manglen på arbejdskraft; dels fordi flere og flere analyser internt hos ISS viser, at mangfoldighed målt på køn, alder og etnisk baggrund i sig selv har en lang række forretningsmæssige fordele.

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

KOMMENTAR: Omstillingen til en fleksibel og forandringsparat organisation er en uendelig rejse mod et evigt bevægeligt mål. Derfor kræver det en høj grad af selvindsigt, når du som leder samtidig har som opgave at få andre til at trives under de konstante forandringer.

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Mandag Morgen har bedt iværksætter Mathias Linnemann om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om en podcast, der fik Teslas aktiekurs til at falde med ti procent, og så er han blevet dybt rørt over en fotobog af krigsfotograf Jan Grarup.

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Stina Vrang Elias er udpeget som ny formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun tager over fra Kjeld Møller Pedersen, der har siddet på posten siden 2001.

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Kun fem ud af tusind asylsøgere, der kommer til Europa, søger asyl i Danmark. Det er tredje år i træk, Danmark holder sig på det historisk lave niveau. Danmark er nu sunket til nummer 75 på FN’s rangliste over lande, der modtager flest flygtninge set i forhold til deres økonomisk velstand.

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Nyt studie kortlægger danske ministres popularitet fra de allerførste ministermålinger i 1978 og frem til i dag. Som statsminister var Poul Schlüter mere populær end nogen anden i embedet i den 40-årige periode. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt indtager fælles bundplacering.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

På kommunal bootcamp for borgerfokus

På kommunal bootcamp for borgerfokus

Borgmesteren, byrådet og kommunaldirektøren i Kolding vil ikke styre alting fra toppen. Med projektet ”Borgerens Centrum” skal medarbejderne tænke med på udviklingen af løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i lovgivningens regler.

Valgpanik skaber hovsaløsninger

Valgpanik skaber hovsaløsninger

ANALYSE: Politikere på Christiansborg vil haste store reformer af sundhedsvæsenet, udlændingepolitikken og pensionssystemet igennem inden valget. Det kan komme til at koste Danmark dyrt. Meget dyrt.

Tjek dit sundhedsfællesskab

Tjek dit sundhedsfællesskab

Mandag Morgen har kortlagt det skæve Sundhedsdanmark. Find din kommune på kortet, og se sundhedsprofilen for det sundhedsfællesskab, du vil tilhøre under regeringens bebudede reform. Du kan også sammenligne sundhedsfællesskaberne på 15 udvalgte parametre.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

"En krigsmaskine". "Algoritmernes mand". Vicepremierminister Matteo Salvini er stjernen i den italienske koalitionsregering. I kontinuerlig valgkamp på platforme som Facebook og Twitter er han en kommunikator, der matcher Donald Trump. Selvom han ligesom Marine Le Pen i Frankrig har opgivet modstanden mod euroen, bliver Salvini en udfordring for hele EU.

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

De mest belastede sundhedsfællesskaber i Udkantsdanmark får svært ved at tilbyde samme niveau i sundhedsbehandlingen som storbyernes sundhedsfællesskaber, hvor borgerne er raskere, yngre og har en sundere livsstil. Mandag Morgen har kortlagt danskernes skæve sundhedsprofil.

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Halvdelen af danskerne mener, der er for stor forskel på kommunale sundhedstilbud. De efterlyser handling fra alle parter i sundhedsvæsenet, fast kontaktperson og overblik over egen behandling, viser stor undersøgelse blandt 3.000 danskere foretaget af Tænketanken Mandag Morgen.

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreformen kan afgøre, hvem der skal være landets nye statsminister efter næste valg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spiller en hovedrolle. Reformens centrale mål om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 indlæggelser bygger på usikre tal, viser notat fra Sundhedsstyrelsen. Der er "ikke meget solid evidens at basere sig på", erkender styrelsen i notatet.

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland. To kommuner med hver sin sundhedsprofil. Dobbelt så mange lollikkere får kræft, tre gange så mange får en blodprop i hjertet, og fem gange så mange er på førtidspension. Sundhedsreformen skal sikre mere ens behandling. Men det tvivler de to borgmestre på vil lykkes.

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

KOMMENTAR: Lighed i behandling har været et centralt mål for dansk sundhedspolitik gennem årtier. Men Rigsrevisionens nye beretning indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling, som relaterer sig til bl.a. alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Mandag Morgen har bedt Anette Christoffersen om tre kulturanbefalinger. Hun fortæller blandt andet om en juletradition i Trinitatis Kirke og om en bog, der aldrig forlader hendes natbord.

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Da han skrev sin debutroman, var den så perfekt, at den indbragte ham stående ovationer og litteraturpriser. Men så indtraf derouten, da den svære to’er blev for svær. Og nøjagtigt som kunstnermyten foreskriver, gik Knud Romer destruktivt i hundene – ligesom det sker for så mange andre.

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

KOMMENTAR: Arbejdet med FN’s verdensmål kræver, at vi finder ud af, hvad vi skal måle os på, hvad angår deres opnåelse. Med rapporten ’Baseline for verdensmålene. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund’ har Danmark taget det første vigtige skridt.

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

KOMMENTAR: Når man følger den årlige virak om World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos, skal man ikke lade sig blænde af, hvad der kan synes som varm luft i metermål. Danmark kan sagtens bruge WEF i praksis, hvis vi gør det rigtigt. Et godt eksempel findes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

ANALYSE: Tyskland er Europas største klimaproblem. Hvis tyskerne skal klare sig uden kul og atomkraft, kræver det, at de får åbnet for meget mere grøn strøm fra Danmark og resten af Norden.

Politikerne bør få systematisk efterkritik

Politikerne bør få systematisk efterkritik

KOMMENTAR: Det er et hul i vores politiske beslutningsproces, at der ikke foretages flere og mere systematiske analyser af konsekvenserne af ny lovgivning, efter den er indført. Hvis vi ikke lærer af vores fejltagelser, bliver vi jo aldrig klogere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Set, læst og hørt: Ida Auken

Set, læst og hørt: Ida Auken

Mandag Morgen har spurgt Ida Auken om, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun anbefaler blandt andet en westernserie med et kvindetwist og en underholdende podcast om klassisk musik.

Unlock! Tid til at komme videre med Brexit

Unlock! Tid til at komme videre med Brexit

KOMMENTAR: Kun med et meget stærkt folkeligt mandat i ryggen kan en britisk regering udskrive en ny folkeafstemning. Og hvis ingen politikere er parate til eller i stand til at opnå det mandat, må briterne gennemføre Brexit så hurtigt som muligt.