Merete Riisager: Tid til digitalt paradigmeskifte i skolernes undervisning

Undervisningsministeren vil have et paradigmeskifte for den måde, der undervises i digitale teknologier på i folkeskoler og på ungdomsuddannelser. Derfor har hun nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde en ny strategi for digital læring. Danmark kan blive et foregangsland, mener en af eksperterne.

Støvede EDB-lokaler, iPads brugt som lommeregnere, og klasselærere, der føler sig hægtet af den digitale udvikling og derfor klamrer sig til skolekridtet og den traditionelle klasseundervisning ved tavlen. Det er ikke godt nok til at ruste Danmarks børn og ungdom til fremtidens arbejdsmarked og digitale virkelighed.

Derfor har undervisningsminister Merete Riisager (LA) nedsat en ny rådgivningsgruppe, der skal udvikle en handlingsplan for digital læring på alle uddannelsesniveauer. Årsagen er, at teknologi er blevet en præmis i alle dele af livet og formentlig bliver det endnu mere for de børn, der vokser op i dag.

”Uanset om det er deres liv som privatpersoner, som borgere eller som medarbejdere på en arbejdsplads, er teknologi en præmis, og derfor er det vigtigt, at det også bliver en større del af undervisningen i skolerne,” siger Merete Riisager.

Login