Den offentlige leders fem nye ansigter

Nye krav til den offentlige leder om at skabe velfærden i samarbejde med borgerne og det omgivende samfund forvandler også velfærdslederens opgaver. En ny rapport, som Mandag Morgen har lavet sammen med 36 partnere fra velfærdssamfundets frontlinje, tegner velfærdslederens fem nye ansigter: Udforskeren, Initiativdyrkeren, Meningsskaberen, Netværkssmeden og Effektjægeren.

Næsten en halv million medarbejdere og ledere i den offentlige sektor oplever i disse år markante ændringer af deres job, i takt med at borgerne ikke længere passivt skal modtage service, men aktivt opfordres til selv at bidrage til velfærden. Medarbejdernes klassiske faglighed er i stigende grad kun en del af deres samlede kompetenceprofil, og ledernes traditionelle rolle som forvaltere af velfærdssamfundet suppleres med en række nye og mere krævende roller.

De nye roller, som medarbejdere og ledere skal mestre i den moderne offentlige sektor, præsenteres i en rapport, som Mandag Morgen netop har lavet i samarbejde med 36 organisationer, der repræsenterer kommuner, staten, uddannelsesinstitutioner samt både faglige og frivillige organisationer. Se tekstboks.

Det nye og vedholdende fokus på at udvikle løsninger i fællesskab med borgerne sætter sine spor overalt i den offentlige sektor, som f.eks. i folkeskolen, hvor traditionel klasseundervisning udfordres af behovet for læring, der er individuelt tilpasset hver elevs forudsætninger og ressourcer.

Login